Skip to content

కన్నె పూకులో కన్నె మడ్డ | తెలుగు బూతు కథలు

నా చేతిలో మొడ్డ, గునపంలాగా ఉంది, ఎగిరెగిరి పడుతుంది, చుట్టూ ఆతులు, మగాడి మొడ్డ మొదటిసారి పట్ట్టుకొని నాకు ఏదో ఏదో అయిపోతుంది, పూకులో రసాలు ఊరుతున్నాయి, దురుదగా ఉంది, గిలగిలిగా ఉంది, వాళ్ళంతా తేలిపోతున్నట్టుండి. నాటు బాంబు తెచ్చి నా చేతిలో  పెట్టినంత ఆత్రంగా ఆదుర్ధాగా ఉంది , నా పూకు మీద మర్దన చేస్తున్నాడు నా జీన్స్ పై నుండే, నేనేమో అనుకునేదాన్ని, కోరిక పుట్టినప్పుడల్లా, నాకు ఎప్పుడు మ్యారేజ్ కావాలి, ఎప్పుడు మగడు తో బాగా దెంగిచుకునేది అని, కోరిక ఆపుకోలేక తోడల మద్య దిండును పెట్టుకుని, చేతిని పెట్టుకుని పూకు పేదాలను రుద్దుకుంటు తృప్తి పడేదాన్ని, ఇప్పుడు డెంగిచుకోడానికి రెడీ అయ్యాను, ఇంత తొందరలో నాకు దెంగిచుకోడానికి అవకాశమిచ్చిన దేవుడికి దండాలు, పూకును రుద్దుతు నా సండ్లను వత్తుతు, మెల్లిగా నా టాప్ ని తీవమన్నాడు, సరే అని తీసేసాను, బ్రా ఉంది జీన్స్ పై ఉన్నాను, బ్రాపైన చేయి వేసి ఒత్తుతున్నాడు సండ్లను, ముచ్చికలు నిగీడి, గట్టిబడి ఇంకా ఒత్తుకొరా అన్నట్టు గట్టిబడి ఉన్నాయి, మెల్లిగా బ్రా తప్పించాడు, 32 న సండ్ల సైస్, వః అన్నాడు ఒకటి తరువాత ఒకటి చీకుతూ, ఒకటి వత్తుతు, నా పూకును తన గునపంతో గట్టిగా ఆదుముతుంటే, అమ్మో అబ్బో అని ఆరవాలనుంది, కౌగిలించుకుని వీపు పై నుండి వత్తుకుని గట్టిగా వత్తుతుంటే ప్రతి ఆడది మగాడి కౌగిళికి ఎందుకు తపిస్తుందో తెలుస్తుంది, ఒళ్ళంతా హూనం చేస్తున్నాడు. | తెలుగు బూతు కథలు (18)

నాకో డౌట్ వచ్చి అడిగాను, ఇంతకు ముందు ఎవరిని నువ్వు దెంగ లేదా అని, లేదు ఇదే మొదలు, ఇదే ఫర్స్ట్ టైమ్ సండ్లను చూద్దాం, పూకును తాకడం అంటూ తెగ రేచిపోయి కౌగిలించుకుంటూ, సాండ్లు పిసుకూతూ నా నోట్లో నోరుపెట్టి నాలుకాను చీకుతూ, పెద్దలు చీకుతూ,చంకా ను లేపి చంక నాకుతుంటే, అహ్హ ఇదే స్వర్గం అనిపించింది, తోడాలాల్లో ఏదో అలజడి, ఏదో కావాలనుంది, ఏదో ఏమిటి మొద్ద గట్టి మొద్ద, సుల్లి గట్టి సుల్లి, గూటం ,గడ్డపర, ఏదేమినా, ఒకటే ఆది కావాలి, నా పూకుిలోకి, ఇంక పైన అయిపోయిందేమో. ఇప్పుడు ఒరళ్ సెక్స్కో సం కిందకు దిగుతున్నాడు లంజకొడుకు, నా లంజకొడుకు, మెల్లిగా బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు పెడుతూ, పాంటీని కిందకు లాగుతున్నాడు, తెర ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి బాబు చూడండి అన్న్నట్టు. నాకు, మెల్లిగా కొద్దిగా లేత పూకు ఆతులున్న పూకు వెంట్రుకలు కనపడుతున్నాయి.

పనిమనిషి పంగ జాపితే పూకు దెంగనోడు ఉంటాడా! | Telugu Boothu Kathalu

వర్జిన్ పూకు లొట్టలు వేస్తున్నాడు లంజకొడుకు.  కసి పెరిగింది, నాకు, పాంటీని తన కోసం తోడలనుండి మోకళ్ళకిందికి జారిస్తే నేను పక్కకు తప్పించాను, ఇప్పుడు మొండిమొలతో ఉన్నాను, మగాడి ముందు, మెల్లిగా తొడల్లో చేయిపెట్టి పూకు మీద ముద్దులతో నింపసాగాడు. ఊపిరి పూకుకు తాకుతుంది తెలుస్తూనే ఉంది, తొడలు తెరువు అన్నాడు, ఇంకా నాకు సిగ్గేమీ, తెరిచాను, పూకు దగ్గర, పూకు రెండు పేదలు విడదీసి ముక్కుతో వాసన పీల్చడు, అహ్హ అప్పుడే ఉచ్చ పోసివచ్చాను కదా సాల్టీగా ఉన్నట్టుంది. మొత్తం జూర్రాడు , మెల్లిగా నాలుకను రెండు పెదాల మధ్యలో పెట్టి నాకశాగాడు, ప్రాణం లేచిపోతుంది ఊగిపోతుంది.. | తెలుగు బూతు కథలు (18)

గరుకు నాలుక సెన్సిటివ్ గా ఉన్న పూకును నాకుతుంటే నా పూకు ఇంకా ఇంకా అంటుంది, నేను మాత్రం తక్కువ తిన్ననా, వాడి తలపై చేయి వేసి, ఊవూ ఊవూ అంటూ, తోడలను పీకి కింది కి మగడు దెంగుతూన్నటూు అన్న్నను, కశిగా ఉండవే అన్న్నాదు, కశెక్కిస్తూ కశెక్కీ అంటావా,, నాకు నా పూకు నాకు నా గుడ్డ నాకు, నా గుడ్డలో సుల్లి పెట్టు, నా గుడ్డలో మొద్ద పెట్టు, నా పూకంత వీరుగడీయి, నన్ను చంపూ, అంట్కుంటూ తోడలతో వాడి వీపుమీద రెండు కళ్ళు వేసి నా పూకును ఇంకా తెరబెట్టను, నీ ఇస్తాం అన్నట్టు, వేరుగదీస్తున్నాడు, ఫర్స్ట్ టింఈఏ కానీ వాడు ఎంతో ఎక్ష్‌పేరిన్సే చీకుతున్నది ఇదంతా ఇంటెర్నెట్ మహిమ, ఆఈఎ సీతే చూసిన ఎమున్నది, అన్ని ఇవ్వే కదా పూకు న్నకాదాలు, మొద్ద పెట్టించుకొని గుడ్డను పూకును డెంగిచుకోవడ, ఇంకా వేరే ఎక్స్‌పీరియెన్స్ అవసరమా, నాకీ తన నోటి తదంతా నా పూకు నింపుత్న్‌నాదు నాలుకాను అల్లాగే కిందికి జారూస్తూ, గుడ్డ దగ్గరికి తీసుకు పోయి గుడ్డను నాకుతూ, రెండువేళ్ళతో వెడల్పు చేసి వేలు కుచుతూ, కాస్త లోపలికి పోయిన వేలును నోట్లోపెట్టుకుని టేస్ట్ గా ఉందన్నాడు.

గల్లేజు లన్‌జకోడుకా అంటే సెక్స్ లో ఇవన్ని కామన్ అన్ననడు ఓక్, కనీయ్యు అన్నను, వీరుగదీసి,వీరుగదీసి, ఇంకా ఏమిటన్నటూు చూస్తున్నారు, తరువాత డెంగిచుకోవడమే పందికొక్కులాంటి మొద్ద, అమ్మో నా పూకులో పడుతుందా, పట్టక చస్తుందా, పట్టించుకుంట తెగ డెంగిచుకుంట, నోట్లో సుల్లి పెత్టన అన్నాడు ,ప్ల్స్ వద్దు అన్నాను, రెండు తొడలు తెరబెడితే, వాడు మొద్దను ,నా పూకు ప్రవేశాద్వారం దగ్గర పెట్టి ఒకసారి చూసాడు, కండ్లుమూసుకునానేను, ఏమైంది అన్న్నను, పూకు పేదాలను సుల్లితో రాసి మెల్లి పూకు తలుపు మొద్దతో తెరుస్తున్నది, చిన్న ద్వారం , కొద్దిగా కోడిగా సందు ఇస్తుంది, గట్టి మొద్దనే వాడితో చాలాసేపునుండి నిక్కీ ఉన్న్నాది, మెల్లిగా లోపలికి నూకడు, కొద్దిగా పోయింది, బయమేస్తుంది అన్న్నను, ఎప్పుడిన డెంగిచుకోవాలిసిండెనే, పూకు ఇచ్చింది ఎందుకు, పవిత్రం చేస్తున్నాను, ఉండు మెల్లిగా అన్న్నాదు ఎప్పుడెప్పుడు మొత్తం దిగుతుందా అని చూస్తూ, బయం కూడా పడుతున్నాను, ఇంత లావూ పతి మొద్ద, నా పూకు ఓర్చుకుంటుందా ఆన్. | తెలుగు బూతు కథలు (18)

అయిన కొద్దిగా కొద్దిగా దిగుతుంది సగం వరకు దించాడు, కాస్త నొప్పి, ఇంకేదో కలిపి నాకు ఏదో ఏదో అవుతుంది, మెల్లిగా గుడ్డను పికిలెపి ఒక్క గుడ్డు గుడ్డాడు గుడ్డతో, సార్ర్రుమండి మళ్లీ లీపాడు మళ్లీ ఓక్ గుడ్డు, అంంమ్‌మ అన్న్న్నను ఊవూ అనివగురుస్తున్నాను, ఇంకో పోటుతో మొత్తం మొద్ద నా పూకులోకి మాయం అయ్యింది, కాసేపు పూకులోనే సుల్లి ని ఉంచి నా పేదాలను చీకుతూ నొప్పిగా ఉందా అన్న్నాదు, ఉన్న డి అని ఊర్కుకుంటున్నాను అన్న్నను, ఇప్పుడే మజా గా ఉంటుంది చ్చూదూ అని, కాస్త పీకి లేపాడు సుల్లిని, బ్లూఓదేమో బ్లడ్ తో నా పూకంత తడి తడి, నాకు తెలుసు పొక్క పగిలితే కొంపుల్సూరయ్ బ్లడ్ వస్తుందని ప్రెపరిున్నాను అందుకే ఏమీ జరగనట్టే ఉన్న్నాను, దెంగు అన్న్నౌు, చూడు అంటూ మెల్లిగా సుల్లిని పిల్‌కి లాగి, లుంగీతో పూకును తుడిచి, మెల్లిగా పూకుటలుపులో పెట్టి నూకడు అంమ్‌మా అన్న్న, మొదలుపెట్టాడు లన్‌జకోడుకు దెంగుడు సురువుయ్యింది, గట్టి పోట్లు, టపక్ టపక్ టపక్, తోడల సౌండు అంమ్‌మా అబబ్బా ఊవూ ఆఊఓ అహ్హహ హవ్హ అన్న్న అమ్మంమ్‌మా ఇంకా ఇంక్కా తొడలు రెండు లేపుతూ తెగ డెంగిచుకుంటూన్నానుమ్ అయ్య్యా అన్న బబబ్బా అంమ్‌మా ఊఒఆహ్ోఆొాఆ నాోనైయ , దెంగుతూన్నాడు, దెంగుట్తున్నదుం, నా ఇజ్జాత్ పోయింది అన్ననే తీశాడు ..
నాఆ ఇజ్జాత్ కంమ్మగా ఉంది సంమ్మగా ఉంది, నా పూకులో సుల్ల్లి ఉంది మొద్దుండి, పీచలున్నాయి, అంమ్‌మా అబబ్బా డెంగర నన్ను ఛంపర నీ మూద్దకు దందమూరా నీ సుల్లికి దందమూరా దెంగు నీ అవ్వ దెంగు ఊవూ ఊవూ వాడి పిచకాయలు నా గుద్డకు టకుతున్నాయి పోటుపోతుకు ఊఒగుతూ , నా గుడ్డను కొట్టుకుంటున్నాయి, దెంగుఈ దెంగు అంటూ తెగ కొట్టించుకుంటున్నానౌు, కొట్తెవాడు మంచిగా కొడితే ఈయీ ఆడైన తెగ కొట్టించుకుంటది, దెంగు దెంగు అంటూ గట్టిగకౌగిలించుకుతున్నాను వాడి చంకా చెమట వాసన వస్తుంది డెంగి డెంగి చెమతాలొస్తున్నాయి వాడికి, ఫాం తిరుగుతున్న వాడికి చెమటాలంటే చెమటలు,, ఆడదాన్ని తృప్తి పరచలికాద తెగ అవస్ట పడుతున్నాడు.. | తెలుగు బూతు కథలు (18)

ఊహ్చ ఊవూ ఊవూ అంటూ చేతులపి లేసీ సుల్లితో పోట్లు దెబ్బలు వేస్తున్నాడు పూకులో పొట్లో సుల్లితో పోట్లు అహా అహహ్మ్ వో అహ్హాం అని రొట్లో దంచుతారు, రోకలితో, కానీ సుల్లితో దంచుతున్నాడు న పూకును, వీరుగ డీయీ వీరుగడీయి ఊోహూఓః అంటూ కళ్ళు జపాను , ఇంకెముంది నాకు వచేసిడన్నట్టు, వాడో పది పోట్లు పొడిచి, పూకు నింపాడు, ఆల్ళ్లాగే పడుకున్నాడు, కాసేపు,, వాడి వీపు నిమూరుతు, చాలా బాగా డెంగవు, అని ముద్దులు పెట్టుతుంటే కశెక్కిపొసాగాడు పూకులోనే ఉన్న సుల్లి మల్లిగట్టిపాడసాగింది పూకులోనే, మళ్లీ సురువుయ్యింది, దెంగుడు కార్యక్‌ట్రామం. ఆ రాత్రి అంత డెంగి డెంగి కుక్కలాగా వంగబెట్టి డెంజ్ఞాడు నిలబెట్టి డెంగడు, కూర్చోపెట్తి డెంగడు, ఎమిచేయమంటే ఆది చేశాను, డెంగి డెంగి నా పూకంత సుర్రుమనే లాగా చేశాడు మగాడు, నా అన్న, ఒహో సాయంత్రం కన్యాను, ఇప్పుడు,,,, మీరే చెప్పండి, ఇప్పుడేమిటి నేను,,…, ఏలావుంది ఈఏ ఎపిసోడ్, ప్ల్స్ మైల్ చేయండి,……అలిసిపోయున్నను, నా పూకులో వేలుండి, మరి మీ చేతుల్లో… | తెలుగు బూతు కథలు (18)