Skip to content

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క – 13 | తెలుగు బూతు కథలు

🔥 తెలుగు బూతు కథలు (160) : గోపి; చిన్న.. నన్ను ఏమని పిలుస్తావు..
చిన్న: నాన్న… మరి నా చాక్లెట్ ?
గోపి: ఇంటికి వెళ్ళాక ఇస్తా లే రా.. అని వాళ్ళ ఇంటి కాల్లింగ్ బెల్ కొట్టాము.
మురళి: ఆ రండి రండి.. ప్లీజ్ కం…. కూర్చోండి….హేమా ఎవరు వచ్చారో చూడు….
హేమ: నమస్తే అండి.
మురళి: మా ఆవిడ హేమ అండి.
గోపి: నమస్తే అండి. ఇది గో వీడు మా బాబు చిన్న.. మా ఆవిడ మధు.
అక్క: నమస్తే అండి.
హేమ: మధు, రండి మనం లోపాలకి వెళ్లి మాట్లడుకున్ధము.
చిన్న గాడు కూడా అక్క వెంట వెళ్ళిపోయాడు.
హేమ: అబ్బ.. ఎంత ముద్దు గా ఉన్నదో బాబు.. అచ్చుం వాళ్ళ నాన్న పోలికే..
అని చిన్న ని ముద్దులతో ముంచేస్తోంది హేమ..
మధు: మరి మీకు పిల్లలు………

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క – 12 | తెలుగు బూతు కథలు

హేమ: మాకు ఇంకా పిల్లలు లేరు అండి…. ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ….. అని కంటతడి పెట్టింది.
మధు: అయ్యో… మీ బాధ నాకు అర్థం అయ్యింది అండి… అని హేమ కాళ్ళ నీళ్ళు తుడిచి.. మా చిన్న ని మీ బిడ్డ అనుకోండి. మీరు ఎపుడు కావాలన్న అప్పుడు ఇక్కడికి పంపిస్తాము.. హ్యాపీ గా ఆడుకోండి బాబు తోటి..
హేమ: నిజంగానా అండి…. నాకు పిలల్లు అంటే చాల ఇష్టం. మీ బాబు ని ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇక్కడ మా ఇంట్లో తెచ్చి వదులుతార… ఇక్కడే ఒక రోజు పెట్టుకుంటాము.. బాగా చుస్కున్టాము..
మధు: అయితే ఒక కండిషన్.
హేమ: ఎంటండి అది..
మధు: నన్ను అండి అని పిలవద్దు.. మధు అని పిలవాలి.
హేమ: సరే మధు. ఉండు వాళ్ళకి కాఫీ పెడతా. అని కాఫీ తీస్కొచ్చింది..
హేమ: అన్నయ గారు కాఫీ తీస్కోండి.
గోపి: అయ్యో మీకు ఎందుకు అండి ఈ శ్రమ.
హేమ: పర్లేదు తీస్కోండి.
గోపి: కాఫీ చాల బాగుంది చెల్లెమ్మ… హుమ్మ్ ఇంకేంది మురళి విశేషాలు..
మురళి: ఏముంది నువ్వే చెప్పాలి. మాది అంతా రొటీన్. పెద్ద ఇల్లు. ఉన్నదీ మేము ఇద్దరమే… 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (160), తెలుగు కామ కథలు.

హేమ: ఏవండి, మధు వల అబ్బాయిని ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు తీస్కొని వచ్చి వదులుతారు అని చెప్పింది. చిన్న ని ఒకరోజు మన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదండీ.. అని చిన్న ని మీద కూర్చోపెట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుంది.
మురళి: గోపి, మీరు ఏమి అనుకోవద్దండి మా ఆవిడకి పిల్లలు అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం. అందుకే ఇలా చిన్న గాడిని ఇక్కడ వదలమని అడుగుతోంది..
గోపి: దానికేం.. మీకు కావలసినప్పుడల్లా ఇక్కడ వదులుతాము… సరేనా…
మురళి: అయ్యో మరి మొహమాట పడకండి..
మధు: అన్నయ గారు.. మొహమాటం ఏమి లేదండి.. హేమ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాము అప్పుడే.. ఏమి హేమ… కాబట్టి.. మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే మేమే వచ్చి బాబు ని ఇకక్డ వదులుతాము.. మాకేమి ఇబ్బంది లేదు.
మురళి, హేమ చాల సంతోషించారు…
అక్కడే భోజనాలు చేస్కొని… మీరు కూడా మా ఇంటికి తప్పకుండా రావాలి.. అని చెప్పి
నేను అక్క ఇంటికి బయల్దేరాము..
ఇంటికి వచ్చేసాము..
చిన్న గాడిని పడుకున్నాడు.
గోపి: అక్క ఏంటి ఇంకా రాలేదు అని పిలిచా అక్కను.
అక్క: వస్తున్న రా..
గోపి: రా అక్క తొందరగా… సాయంత్రం సగం లో ఆపేసా…
అక్క: అబబ్బాఆ… వస్తున్న ఉండు రా ఓపిక పట్టు…. బాత్రూం లో ఉన్న…
గోపి: నేను కూడా లోపాలకి వచ్చేదా..
అక్క: వద్హ్డు..
గోపి: ఏమి.
అక్క: ఉచ్చ పోస్తున్న రా…..
గోపి: నేను అమ్మాయిలు ఉచ్చ పోసేది ఎప్పుడు చూడలేదు అక్క.. చూడని. తలుపు తెరువు..
అక్క: అదేమన్న సినిమా నా చూడడానికి.. ఉచ్చ పోసేది చూడడం ఏంట్రా..
పో రా..
గోపి: అబ్బా.. అక్క ప్లీజ్ అక్క.. తలుపు తెరువు..
అక్క తలుపు తీసింది…
అక్క: నా ధీ అయిపోయింది. నేను వెళ్తున్న.
గోపి: అక్క, నాకు చుపింహ్కాకుండానే పోసేసావ..
అక్క: ఛి పో ర…..
గోపి: అయితే ఈ రోజు నేను పోసేది చూడు పోనీ..
అక్క; న వాళ్ళ కాదు నువ్వు పోస్కోని వచ్చేయి.
గోపి: ఆహ్దేమి కుదరదు.. ఎక్కడికి పోతావు అని అక్క ను లాక్కొని బాత్రూం తలుపు గడియ పెట్టేసా
అక్క: ప్లీజ్ రా. వదిలే. నువ్వు పోస్కోని రా ర. నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: ఆహ్డెం కాదు నువ్వీ నా ప్యాంటు జిప్ తీసి, నా మొడ్డ ని బయటకి తీసి, దాని చేతిలో పట్టుకొని, దగ్గర ఉంది ఉచ్చ పోయించి తీస్కేల్లాలి..
అక్క: చీఈ….. నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: ప్లీజ్ అక్క.. అని అక్క చేతికి నా ప్యాంటు మీదకి తెచ్చా.. అక్క జిప్ తెరువు అక్క..
అక్క: ఉహు..
గోపి: తెరుస్తావ.. లేదా నీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాళ..
అక్క: దీని బదులు పనిష్మెంట్ ఎహ్ మేలు.. ఈ పని నేను చెయ్యలేను.
గోపి: పనిష్మెంట్ ఈ సారి ఇంకా నొప్పి గా ఉంటంది అక్క..జాగ్రతా.
అక్క: ఏమి చేస్తావు.
గోపి: కొవ్వోతులు తీస్కొని వెలిగించి.. దాని నుండే కారాది నీ కడుపు మీద వేస్తా… నొప్పి కి తట్టుకోలేవు..
అక్క: అమ్మో అంత పని చేయద్దు రా తమ్ముడు..
గోపి: మరి, నీ తమ్ముడు మొడ్డ బయటకి తీసి ఇచ్చ పోయించి అదే మొడ్డ ని పట్టుకొని నా రూం కి తీస్కేల్లాలి.
అక్క: చీ…
గోపి: హ్మ్మ్….తీ జిప్.
అక్క: కళ్ళు ముస్కో..
గోపి: అదంతా కుదరదు. నేను ముస్కోను. తొందరగా అకక్.. కానివ్వు.. ఉచ్చా వస్తోంది..
అక్క జిప్ ని కిందకు లాగింది.. నాది లేచింది…..లోపల అండర్ వేర్ ఉంది.
నేను అక్కనే చూస్తున్న..
అక్క నన్ను చూసి తమ్ముడు కళ్ళు ముస్కో ర.. నాకు సిగ్గు గా ఉంది..
గోపి: అదేం కుదరదు.. ఇలా సిగ్గు పడితే ఎలా అక్క.. ఇంకో 2 రోజుల్లో మన శోభనం.
అక్క: నువ్వు చూస్తుండగా నేను చెయ్యలేకపోతున్న..
గోపి: చెయ్యాల్సిందే. హ్మ్మ్…. కానీ.. నీ చేతిని నా ప్యాంటు జిప్ లోపల పెట్టి నా దండాన్ని బయటకు తీయి..
అక్క తన చెయ్యిని లోపలకి పెట్టి నా దాన్ని బయటకి తీయాలి అని …
చేయి కిందకి దూర్చి, ద్రవేర్ లోపల నుండి నా దండాన్ని పట్టుకొంది..
గోపి: అబ్బా అక్క్కా…….
అక్క దండాన్ని పట్టుకొని బయటకి తీసింది..
అక్క: ఇంకా పోస్కో రా..
గోపి: ఏమి పోస్కోవాలి అక్కా.
అక్క: అదే రా కానీ..
గోపి: ఏంటి అది.
అక్క: అబ్బ… సిగ్గు తో చచ్చిపోతున్న. ఉ… చ్చ్…ఆ ….పోస్కో రా..
గోపి: నువ్వే పోయించాలి అక్క..
అక్క: ఇది కూడా నేనే చెయ్యలా..
గోపి: మరి..
అక్క నా మొడ్డ ని చేత్తో పట్టుకొని, తమ్ముడు ఇంకా పోయి ర.. ఉచ్చా.
గోపి ఉచ్చ పోస్తున్నాడు. అక్క అలానే మొడ్డ ని చూస్తోంది.
ఉచ్చ పోయడం అయిపోయింది.
అక్క నీ పైట తో నా దండాన్ని తుడుచు. ఉచ్చ పొసా కదా..
అక్క: పైట తో నా..
గోపి: లేకపోతే నీ పెదాలతో అయినా తుడువు.
అక్క: చీ.. పైట తో తుడుస్తా.
అని గోపి మొడ్డ ని పైట తో తుడిచా..
గోపి: ఇప్పుడు మొడ్డ పట్టుకొని నన్ను నా బెడ్ రూమ్ కి తీస్కెళ్ళు.
అక్క అలానే తీస్కొచ్చింది.
గోపి: అక్క ఇవ్వాళా ఏమి చేద్దాం.
అక్క: ఇవ్వాళా ఏమి వద్దు. రెస్త్.. పడుకున్దాము.
గోపి: అబ్బా.. అంత తొందరా పడుకోవడానికి.
అక్క: నిద్ర వస్తోంది ర….
గోపి: పడుకున్ధువు గాని… ముందు నీ బట్టలు విప్పేయి..
అక్క: ఛి.. అలానే పడుకుంట..
గోపి: నీ బట్టలు విప్పాల్సిందే
అక్క: నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: అయితే నన్నే ఇప్పమంతావ.
అక్క: వద్దు.
గోపి: నువ్వు ఇలా చెపితే వినవ్. అని అక్క పైట లాగేసా…
అక్క: చీర కొంగు పట్టుకొని బతిమాల్తోంది. ప్లీజ్ రా తమ్ముడు …బట్టలు విప్పద్దు ర..
సిగ్గు గా ఉంది.
గోపి: అబ్బ… ఇంకా సిగ్గు అంటావు ఏంది అక్క…
అక్క పైట లాగేసా.. చీర విప్పెసా,,
అక్క సిగ్గుతో రెండు చేతులు అడ్డం పెట్టుకుంది. జాకెట్ మీద..
గోపి: అబ్బా.అ. ఎమున్నావు అక్క…… అప్సరస మాదిరి ఉన్నావు. భలే సెక్సీ గా అందంగా ఉన్నావు. నిన్ను ………. ఇలా రా…… అని అక్కను మీదకి లాక్కున్న..
అక్క నా వాళ్ళో వచ్చ్చి వాలిపోయింది.
అక్క ని బెడ్ మీద కు తీస్కొని పోయా… బెడ్ మీద పడుకోబెట్ట..
కొవ్వోతి వెలిగించా….
అక్క పొట్ట మీద కారేలాగా చేశా..
అక్క: అబ్బా…….నొప్పి…..
తట్టుకోలేకపోతున్న..
గోపి: అబ్బా…. కసి కసి గా ఉంది నాకు అలా చేస్తుంటే…….
కొవ్వొత్తి ని పక్కన పెట్టి. అక్క రెండు చేతులు చాపి.. అక్క ఇలానే ఉందని చేతులు.. సల్ల ని కవర్ చేయకు..
అని
జాకెట్ ని విప్పా…రెండు ఎద పొంగులు జాకెట్ లో బంధించాబడ్డాయి.. అవి ఎప్పుడెప్పుడు బయట పడదామ అని ఎదురు చూస్తున్నాయి,
జాకెట్ హుక్కులు తీసేసా… బ్రా ని పైకి లేపా… అక్క 2 సళ్ళు కనిపిన్హ్చాలని..
కొవ్వొత్తి తీస్కున్న.
అక్క సన్ను మీద వాక్స్ పొసా…
అక్క: ఇస్స్స్ అబ్బా.. నొప్పి రా తమ్ముడు…
గోపి: ఇంకో సన్ను మీద పొసా……. 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (160), తెలుగు కామ కథలు.