Skip to content

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క – 2 | తెలుగు బూతు కథలు

🔥 తెలుగు బూతు కథలు (148) : అక్క: విదిలించుకొని నన్ను కోపంగా చూసి వెళ్లిపోయింది.
ఉదయం లేచి రెడీ అయ్యాను ఆఫీసు కి వెళ్లబోతుండగా.
అక్క: ఒరేయ్ తమ్ముడు, మా స్కూల్ కూడా నీ ఆఫీసు దారిలోనీ కదర. కాస్త నీ స్కూటర్ లో నన్ను, చిన్న గాడిని స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చెయ్యర.
నేను: సరే అక్క చేస్తాను. కానీ దానికి ప్రతిఫలంగా ఏమి ఇస్తావు.
అక్క: నీకు ఈ రోజు రాత్రి నచిన వంట చేసి పేడత.
నేను: వంట ఎలాగు చేస్తావు. అది పెద్ద గొప్ప ఏమి కాదు. నేను ఏదో వేరేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే నువ్వేమో వంట చేస్తా, మంచి నీళ్ళు ఇస్తా అంటావ్.
అక్క: దొంగ తిరుగుళ్ళు ఆపి ఏమి కావాలో డైరెక్ట్ గ అడుగు. నా దగ్గర ఉంటెయ్ ఇచ్చేస్త.
నేను: సరే ఐతే అడిగేస్తున. మల్లి కోప్పదకుడదు.
అక్క: అనుమానంగా. సరే అడుగు. నువ్వు ఏది అడిగిన కాదనకుండా ఇస్తా..
నేను: అయితే ఒక ముద్దు ఇవ్వి అక్క.

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

అక్క: పోరా నిన్న రాత్రి పెట్టుకున్నావు గ మల్లి నా. ఇక నా వాళ్ళ కాదు.
నేను: ముద్దే కదా పెట్టుకున్నాను. ఏదో నిన్ను రాత్రి వంగోపెట్టి దేన్గినట్టు మాట్లాడుతున్నావ్.
అక్క: ఛి ఏంట్రా ఆహ మాటలు. నేను నీ సొంత అక్క ను ర. అలా ముద్దు అడగాదినికి సిగ్గు గ లేదా.
నేను: సిగ్గెందుకే . నువ్వే కదా నిన్న నా షరతులు అన్నింటికీ వప్పుకున్నావు. నాతో దెబ్బ వేయించుకుంటాను అన్నావు. మరి ఇప్పుడు తొక్కలో ఒక ముద్దు అడిగిన దానికే మల్లి మొదటికి వచ్చావ్.
అక్క: నిన్న ఏమన్నావ్. ఇంకో వారం దాక టైం ఇస్తాను అన్నావు కదా. ఇంకా వారం కాలేదు.
నేను: వారం దాక టైం ఇచింది దేన్గించుకోడానికి మాత్రమెయ్. ఇలా సరసాలు ఆడటానికి కాదు. నిన్ను పూర్తిగా వరం తర్వాత ఎలాగు దేన్గుత . ఇప్పుడు కొంచెం కొచెం గ నీ రుచులు చుదనియవెయ్.
అక్క: వద్దు ర . నేను నీ అక్కను. ఇలా ఆలోచించకూడదు. తప్పు చేస్తున్నావ్ ర.
నేను: ఇదిగో మల్లి మొదలు పెట్టావ్. ఇదంతా కాదు. ముద్దు ఇస్తేనే నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తా. లేకపోతే ఆటో లో వెళ్ళు.
అక్క: అయితే నేను ఆటో లో నీ పోత. 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (148), తెలుగు కామ కథలు.

నేను: సరే బాయ్.
అక్క: కోపం గ బాయ్ అని, చిన్న గాడిని తీస్కొని ఆటో స్టాండ్ కి వెల్లిపొఇన్ధి.
నేను: నేను నా స్కూటర్ లో ఆఫీసు కి వెళ్ళిపోయా.
అక్క: ఇధిగో ఆటో, వస్తావా
ఆటో వాడు: మీరు రామ్మనాలే గాని ఎక్కడికైనా వచేస్తనండి.. ( డబల్ మీనింగ్ గా అన్నాడు)
అక్క: అశోక్ నగర్ దగ్గర గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది కదా. అక్కడికి
ఆటో వాడు: వస్తా కూర్చోండి.
అక్క: ఎంత
ఆటో వాడు: 60
అక్క: ఏంటి, ఇక్కడి నుండి అశోక్ నగర్ కి 60 ఆ వధులెయ్.
ఆటో వాడు: అవును మరి. 60 ఎహ్. ఆటో తాగేది మంచినీళ్ళు కాదు మేడం. పెట్రోల్. తెలుసు గ లిటరే ఎంతో. అయిన 60 ఎక్కువ అనుకుంటే షేర్ ఆటో లో పొంది. ఎహ్ 5 ఓహ్ 10 ఓహ్ ఇస్తే తీస్కేల్తారు.
అక్క: ఇదేదో బానే ఉంది. షేర్ ఆటో చూసి ఎక్కింది. అక్కడ అంత మగ వాళ్ళే.
అమ్మాయిని ఎపుడు చూడనట్టు కళ్ళు ఆకలితో చూస్తున్నాయి. నేను పైట కొంచెం సర్దుకున్న. నా నడుము మీద సారీ ని కూడా.
నా పక్కన ఉండీ వాడు మొత్తం అంటుకొని కూర్చున్నాడు. వాడికి పండగలాగా ఉంది. నా మీతని బాడీ మొత్తం అంటుకొని కూర్చున్నాడు. మొ చెయ్యిని నా స్థానాలని సైడ్ నుండి ఆనిన్స్తున్నాడు..
నేను కోపంగా చూసే సరికి చెయ్యి తీసేసి మల్లి అలానీ ట్రై చేస్తున్నాడు.
ఇంతలోనీ నేను దిగాల్సిన ప్లేస్ వచేసింది. నేను దిగేసి స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయాను.
సాయంత్రం తమ్ముడిని పికప్ చేస్కోమని అడగాలి. ఈ ఆటో లు మన వాళ్ళ కాదు. మీద పది తొక్కేసే లా ఉన్నారు.
ఒక్క రోజుకే వాళ్ళు హూనం ఇపొఇన్ధి.
తమ్ముడికి ఫోన్ చేశా.
నేను: చెప్పు అక్క. ఏంటి కాల్ చేసావ్
అక్క: ఒరెఇ ఆటో లో వెళ్ళాలంటే కష్టం గా ఉంది. కొంచెం వచ్చి పికప్ చేస్కో ర. ప్లీజ్.
నేను: చేస్కుంటా మరి నేను పోదున అడిగింది ఇస్తావా.
అక్క: ( అమ్మో వీడు మల్లి స్టార్ట్ చేసాడు). అయిన బయట వాళ్ళు నా మీద పది నా బాడీ ని తెగ నొక్కేసి, రుద్దేస్తుంటే, సొంత తమ్ముడు ఒక ముధెయ్ కదా అడిగాడు.
బయట ఎవరో చేత అక్కడ ఇక్కడ చేతులు పది పిసికిన్చుకునేకంటే వీడికి ఒక ముద్దు ఇచెస్థె హ్యాపీ గ రోజు స్కూటర్ లో దింపుతాడు. మనకు ఆటో కి అయ్యే కర్చు కూడా మిగుల్తుంది కదా. ిన ఎలాగు వారం ఇంకో 6 రోజుల్లో నన్ను దెబ్బ వెయ్యకుండా వదిలే లాగ లేడు కాబట్టి ఆహ తొక్కలో ముద్దు ఏదో ఇచెస్థె పోలా అని మనసులో అనుకోని.
సరే రా తమ్ముడు ఇస్తా నీకు కావలసింది. మరి నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటా పికప్ చేస్కో.
నేను: (ముద్దు కి వపుకున్నావు. మల్లి దేన్గులాట కి కూడా వప్పుకున్తావు లే) అనుకోని సరే అక్క ఈవెనింగ్ కలుధం అని ఫోన్ కట్ చేశా,
సాయంత్రం నేను స్కూల్ లో అక్కని, చిన్న గాడిని పిక్ చేస్కున్ధము అని బయల్దేరాను.
అక్కని చిన్న గాడిని స్కూల్ లో పికప్ చేస్కొని ఇంటికి వస్తుంటే
కిషోర్ అని నాకు మొన్న ఈమధ్య పరిచయమయ్యాడు. నా గురంచి అంతగా తెలీదు. ఏదో హాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతే.
కిషోర్: హాయ్ గోపి
నేను: హాయ్ కిషోర్. ఎలా ఉన్నారు
కిషోర్: నేను బాగున్న. మీరు ఎలా ఉన్నారు.
నేను: నేను బాగున్న.
కిషోర్: ఇంటికే నా వెళ్తున్నారు
నేను: అవునండి. (తను మా అక్కనే చూస్తున్నాడు).
కిషోర్: మీకు పెళ్లి అయ్యి, పిల్లోడు కూడా ఉన్నదా. అసలు పెళ్లి అయినట్టు ఎప్పుడు చెప్పనే లేదు. ఎప్పుడు బాచిలర్ లాగ ఉండేవాడివి.
నేను: ఆహ ప్రస్తావన రాలేదు. నాకు పెళ్లి అయ్యింది. తను నా భార్య మధు.
వీడు పేరు చిన్న. (అక్క ని నా భార్య అని నా ఫ్రెండ్ కి పరిచయం చేసానని నా వైపే కోపంగా చూస్తోంది)
కిషోర్: నమస్తే మధు గారు. పిల్లడు బాగున్నాడు. అంత తండ్రి పోలికే.
నేను: నవ్వుకుంటూ అక్క వైపు చూస్తున్న. అక్క రియాక్షన్ కోసం. కానీ అక్క ఏమో కోపంగా మొహం తిప్పెస్కుంది.
కిషోర్: మనం మల్లి కలుధం. నాకు వేరే అర్జెంటు పని ఉంది. వెళ్ళాలి. బాయ్ గోపి. బాయ్ మధు గారు. టాటా చిన్నఅని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
అక్క: చిన్న ఉన్నాడు కదా వాడి ముందు ఎందుకని కామ్ గా కుర్చోనింది బండిలో. ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక, చిన్న గాడిని బయట ఆడుకో పో అని పంపి, నన్ను పిలిచింది అక్క. వాడితో నేను నీ భార్య ని అని ఎందుకన్నావ్
నేను: ఎం అంటే తప్పేమీ. ఎలాగు మనం ఇంకోది రోజుల్లో దేన్గించుకోబోతున్నాం కదా.
నేను నిన్ను పెళ్లి చేస్కునేదానికి కూడా రెడీ. మనం హ్యాపీ గా కలిసి ఉండచ్చు.
అక్క: అవి అన్ని కుదరవు. నేను వప్పుకోను.
నేను: కానీ పొద్దున్నే కదా అన్నావ్ ముద్దు ఇస్తా అని.
అక్క: నేను ముద్దు ని ఇవ్వను అనట్లేదు. ఈ పెళ్లి గిల్లి వాదు అంటున్న.
నేను: (నిన్ను ఎలా దారిలోకి తెచుకోవాల నాకు తెలుసు. మొదట్లో ముద్దు కూడా ఇవ్వను అన్నావ్ ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి సిధపద్దావ్. అలాగేయ్ పెళ్లి కూడా ఏదో ఒక రోజు నువ్వే నన్ని అడిగి చేస్కున్తావ్ లీ అని )
సరే ఐతే ముద్దు ఇచెయి.రా అన్నాను
అక్క: చిన్న గాదు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వాదు అన్నాను.
నేను: చిన్న గాదు బయట ఆడుకుంటున్నాడు. రా త్వరగా ఇచ్చేయి. ప్లీజ్ అక్క. ఇచ్చేయి.
అక్క: సరే కళ్ళు ముస్కో.
నేను: హూమ్. ముస్కున్న.
అక్క: దగ్గరి గా వచినట్టుంది. తన శ్వాస నాకు తెలుస్తోంది. వచ్చి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.
నేను: అదేంటి పెదాల మీద కదా ముద్దు పెట్టాలి. బుగ్గ మీద పెట్టావ్.
అక్క: అదేం లేదు. నువ్వు ముద్దు మాత్రమెయ్ అడిగావ్. ఎక్కడ కావాలో అడగలేదు. బుగ్గ మీద ఇచెసా. ఇంకా మల్లి మల్లి నన్ను అడిగి చంపకు.
నేను: ఓహ్ ఎంత మోసం చేసావు అక్క. పొనీలెయ్. నిన్ను స్లో గా కొంచెం కొంచెం రుచి చూస్తూ మెల్లిగా దేన్గితే అప్పుడు కిక్ ఉంటుంది.
నేను చిన్న గాడు కార్టూన్ నెట్వర్క్ చూస్తున్నాం. అక్క వంట పని మొదలు పెట్టింది. కూరగాయలు తరుగుతోంది.
నేను: అక్క, మాతో పాటు టీవీ చూస్తూ హాల్ లో కి వచ్చి తరుక్కోవచ్చు కదా కూరగాయలు.
అక్క: వస్తున్న తమ్ముడు
అని అక్క హలో లోకి కత్తి పీట కూరగాయలు తెచ్చుకొని అప్పుడప్పుడు టీవీ చూస్తూ తరుగుతోంది.
నేను: అక్కనే చూస్తున్న. సైడ్ నుండి నడుము కనిపిస్తోంది. చాలా సెక్సీ గా ఉంది అక్క. ఇంత అందమైన అక్క నాకు దక్కడం నా అదృష్టం అని మనసులో అనుకున్న. 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (148), తెలుగు కామ కథలు.