Skip to content

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క – 1 | తెలుగు బూతు కథలు

🔥 తెలుగు బూతు కథలు (147) :

అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క !

నీ పైకి నేనెక్క !.. నిన్నెక్కిస్తా నా పక్క !

ఇక తీరుస్తా నీ తిక్క !.. చూపిస్తాను చుక్క !

ఈ రోజు పగులుతుంది నీ పూకు పక్కా ! పక్కా ! పక్కా!!!

నా పేరు గోపి. మాది మిడిల్ క్లాసు కుటుంభం. అమ్మ నాన్న లేరు.
ఒక అక్క ఉంది. అక్క అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నన్ను బాగా చూస్కునేది. కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి అయిపోయింది. ప్రతి సంవత్సరం నాకు రాఖి కడుతుంది.
మా అక్క కి పెళ్లి అయ్యి 5 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఒక బాబు ఉన్నాడు. వాడికి 3 ఏళ్ళు. మా బావ వట్టి తాగుబోతు. పెళ్లి అయిన 2-3 సంవత్సారు అక్కని బాగా నే చుస్కున్నాడు. కానీ ఆహ తర్వాత చెడ్డ స్నేహితుల వాళ్ళ తాగుడు, జూదం అలవాటు అయ్యాయి. అక్క ని తాగి వచ్చి కొడుతుంటాడు. సంసారం అంటే అస్సలు పట్టించుకోడు.
ఒకరోజు అనుకోకుండా జూదం లో ఓదిపొయాదు. వాళ్ళుకు డబ్బులు కట్టడానికి బావ దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఏమి చెయ్యాలో తోచడం లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు లేకపోతే నేమి అందమైన భార్య ఉంది కదా. దాన్ని మాకు ఒక్క రోజు రాత్రి కి ఇస్థెయ్ నీ బాకీ తీరిపొయినత్తెయ్ అన్నారు. దానికి బావ సరే అని ఇంటికి వచ్చి మా అక్క ని వప్పించాడైనికి వచాడు. అక్కకి ఈ విషయం తెలిసి బావ తో గొడవ పడి నా దగ్గరకి వచ్చింది డబ్బులు కోసం. వచ్చి నన్ను కౌగలించుకొని బోరు మని ఏడ్చింది. అక్క స్తనాలు నాకు గట్టిగ తగులుతున్నాయి. అక్కని హాగ్ చెస్కున్తెయ్ అంత బాగుంటుందని అప్పటిదాకా తెలీదు. అంతెయ్ నాలో చెడు ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. అక్క ను ఆహ రకంగా చూడటం మొదలు పెట్టాను.

అక్కా నీ నోట్లో నా మడ్డ రసం పొయ్య – 1 | తెలుగు శృంగారం

నేను విషయం విని షాక్ అయ్యాను. అక్కను వాళ్ళు దేన్గాలనుకోవడం ఏంటి, దానికి బావ రికమెండ్ చెయ్యడం ఏంటి అని.
తన ఈడుపు ఆపించి డబ్బు ఇస్తాను ఊరుకో అక్కడ ఈదవకు అని కన్నీళ్ళు తుడిచాను.
డబ్బు అయితే ఇచ్చి సాయం చేశా. కనీ అప్పటినుండి అక్క మీద మనసు పడింది. అంతెయ్ డిసైడ్ అయ్యాను. అక్కను ఎలాగైనా దేన్గాలి అని. టైం రావాలి దేనికైనా అనుకున్న. 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (147), తెలుగు కామ కథలు.

ఆ టైం రానే వచ్చింది. పిల్లాడు పెదగా అవుతున్నాడు. తన బాగోగులు చుస్కోవాలి. బావ తో గొడవపడి నా దగ్గరకి వచేసింది. ఒరేయ్ తమ్ముడు నీ పెళ్లి అయ్యేంత వరకు అయిన ఇక్కడీ ఉంటాను ర. నా టీచర్ ఉద్యోగానికి వాచీ డబ్బులతో ఇల్లు గడవడం లేదు. వీడికి స్కూల్ ఫీజు, మాకు నెల గడవడానికి కర్చులు, ఇలా అన్నింటికీ చాలా డబ్బులు కావలి. కర్చు ఎక్కువస్తుంది. నీ దగ్గర ఉంటెయ్ నీకు వండి పేడత. ఆహ పాడు హోటల్ లో నువ్వు తినక్కర్లేదు. అలాగేయ్ ఇంటి పని,, వంట పని కూడా చేస్తా. మాకు కొన్ని కర్చులు తగ్గించుకున్నట్టు ఉంటుంది అని అడిగా. మనసు ఆనందం తో పులకించిపొఇన్ధి. సరే అక్క నీకు ఇస్తామోచినాన్ని రోజులు ఉండు ఇక్కడ అని అన్నాను.
ఇప్పుడు మిస్ అయిథెయ్ ఇంకా ఎప్పటికి దొరకదు అని దైర్యం చేసి అడిగేస.
కానీ ఒక కండిషన్. దానికి నువ్వు వప్పుకుంటే నాకు ఏమి అబ్యంతరం లేదు. ఇంకా నీ పిల్లాడిని కూడా బాగా చూస్కుంటా.
అక్క: ఈమిటి రా ఆ కండిషన్ ?
నేను: నువ్వు నాతో దేన్గించుకోవాలి.
అక్క: షాక్ అయి ఏంటి రా నువ్వు అంటుండేది.
నేను: అవును అక్క నువ్వు విన్నది నిజమీ. నువ్వు ఇక్కడ నీ ఇస్తామోచినాన్ని రోజులు ఉండచు. కానీ నా చేత దెబ్బ వేయించుకోవాలి. నాకు అలాగేయ్ కొన్ని ఫన్తసీస్ ఉన్నాయి. అవి అన్ని నువ్వీ తీర్చాలి.
నిన్ను బలవంతంగా కూడా అనుభావిన్చాచు. అడిగీ వాళ్ళు లేరు. కానీ నాకు అలా నాచదు. నువ్వంతకు నువ్వీ నా దగరికి రావాలి. నీకు ఇస్తంగా నిన్ను దేన్గాలి.
అక్క: ఏడుస్తోంది ఏమి మాట్లాడడం లేదు.
నేను: ఏంటి అక్క ఒకే నా నీకు .
అక్క: ఒరెఇ నేను నీ అక్క ను రా. నువ్వు అలంటి ఆలోచనలతో నన్ను చూడకూడదు రా. తప్పు రా. లోకం లో ఎవరైనా అక్కను దేన్గుతరా, తప్పు రా
నేను: అదంతా నాకు తెలీదు. నువ్వంటేయ్ ఇష్టం. పిచ్హి నాకు. నిన్ను అనుభవించాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న. ఇన్ని రోజులకి ఆహ ఛాన్స్ వచ్చింది. ఎందుకు వదులుకుంటాను.
అక్క: ఒరేయ్ తమ్ముడు వద్దు రా తప్పు చేస్తున్నావ్. ఇలా అడగడం ఎం బాగోలేదు.
నేను: మరి ఎలా అడగాలో చెప్పు అలా నే అడుగుతా.
అక్క: అది కాదు రా. అక్క తో అలా, చీ తప్పు రా. నాకు ఇష్టం లేదు రా.
నేను: అయతేయ్ వెళ్ళిపో. ఇక్కడ ఉండకు. వెళ్లి నీ మొగుడి దగ్గరేయ్ ఉండు. వాడు నిన్ను ఎవరో ఒకడి దగ్గర పడుకోబెదతాడు.
అక్క: ఏడుస్తోంది. ఏమి మాట్లాడడం లేదు.
నేను: ఇంకో వారం లో రాఖి పండగ. నీకు ఇంకో వారం రోజులు గడువు ఇస్తున్న. ఆ రోజు నీ డెసిషన్ ఏంటో చెప్పు.
అక్క: (తన మనసులో) ఇంకా వారం ఉంది కదా అప్పటి దాక ఆలోచించడానికి. ప్రస్తుతానికి అయితే వప్పేస్కుంటా. తర్వాత సంగతి తర్వాత అనుకున్నాను.
సరే రా తమ్ముడు.
నేను: ఓకే అక్క. ఇప్పుడు నా ఫన్తసీస్ విను. నేను నిన్ను రాఖీ పండగ రోజు అనుభవిస్తాను. సరే నా.
అక్క: నేను వప్పు కొను. ఆహ రోజే ఎందుకు. వేరే రోజు చేస్కో ఆహ రోజు వాదు. నేను అస్సలు వప్పుకొని.
నేను: ఆహ రోజు చేస్తేనే మజా వస్తుంది. ఆహ రోజే చెయ్యాలి. నువ్వు నాకు రాఖీ కట్టాలి
అక్క: రాఖీ కట్టిన తర్వాత ? వధు రా. ఇక నుంచి ఆహ రాఖీ కట్టను. నన్ను అనుభావిన్చాబోతు రాఖీ ఏంట్రా.
నేను: లేదు నువ్వు నాకు రాఖీ కట్టాలి. కట్టిన తర్వాత నేను నీకు తాళి కడతాను. ఆహ తర్వాత మన శోభనం.
అక్క: ఛీ నేను వప్పుకోను.
నేను: వప్పుకోను అంతే ఎలా. మరి నిన్ను, నీ బిడ్డ ని చుస్కోవాలి కదా.వధు అంతే చెప్పు నీ ఇష్టం. నా బలవంతం ఏమి లేదు. ఇప్పుడీ నిన్ను పంపించేస్త బయటకి.
అక్క: వధు రా తమ్ముడు. అంత పని చెయ్యకు. నాకు ఎటు పోలేని దారి అని అవకాసం తీస్కున్తున్నావు. కానీ ఏమి చేద్దాం. అలాగేయ్ నీ ఇష్టం కానీ తాళి మాత్రం కట్టదు. ప్లీజ్.
నాకు ఇంకా తాళి ఉంది రా. నా మొగుడు ఏమి చావలేదు. రెండో తాళి కట్టుకోడానికి నేను వప్పుకోను.
నేను: సరే. ఆయితేయ్ తాళి కట్టనులే. కానీ నిన్ను అనుభవించేటప్పుడు తొడుగు వేస్కోను. పచ్చిగా దెంగుతాను.
అక్క: అలా చెస్థెయ్ కడుపు వస్తుందేమో రా. వద్దు తొడుగు కచితంగా వాడాలి. లేకపోతె నేను వప్పుకోను.
నేను: నాకు ఎప్పుడు మూడ్ వస్తే అప్పుడు దెంగుతాను. వద్దు అనకుండా దేన్గించుకోవాలి.
అక్క: సరే
నేను: ప్రతి రోజు బాబు పడుకున్నాక నా గదిలోకి రావాలి
అక్క: సరే
నేను:వచ్చి పచ్చిగా దేన్గించుకోవాలి. అప్పుడు నీ వంటి మీద తాళి మాత్రమె ఉండాలి. ఇంకేమి ఉండకుడదు.
అక్క: సరే
నేను: నాకు స్పెషల్ మీల్స్ పెట్టాలి.
అక్క: స్పెషల్ మీల్సా అంటే ఏంటి. నాకు అర్థం కాలేదు.
నేను: నువ్వు చర్రొత్ కూర చేయ్యలనుకున్నావ్ అనుకో, ఆ carrot ని నీ పుకులో పెట్టుకొని ముందుకు వెనక్కి అనుకోని బయటకి తీయాలి. అలా చేసిన వాటితో కూర వండాలి. అదే నాకు నీ కొడుక్కి కూడా పెట్టాలి.
అక్క: ఛి అలా నేను చెయ్యలేను. వధు రా. నా వల కాదు.
నేను: ప్లీజ్ అక్క. ఒక్కసారి అయిన చేసిపెట్టు. నచాకపోతే వదిలేద్దాం లే.
అక్క: సరే నీకు మాత్రమెయ్ చేసి పేడత అలా..
నేను: సరే
అక్క: అంతే నా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా.
నేను: ఇంకా చాల ఉన్నాయి. అన్ని ఇప్పుడు కాదులే వెళ్లి పడుకో. పోదు పొయింది. తెల్లారే లేవాలి. ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి.
అక్క: సరే ర. నేను వెళ్లి పడుకుంట.
నేను: అంతే నా
అక్క: అంతే. ఇంకేం కావలి.
నేను: గుడ్ నైట్ చెప్పవా
అక్క: ఓకే ర గుడ్ నైట్.
నేను; అలా నా
అక్క: మరి ఎలా చెప్పాలి రా
నేను: వచ్చి గట్టిగ వాటేసుకొని చెప్పాలి. ముదు కూడా పెట్టాలి.
అక్క: ఛి పోరా. నా వాళ్ళ కాదు.
నేను: ఇవాళ ముద్దు పెట్టమంటే పెట్టాను అంటే రేపు ఎలా దేన్గించుకున్తావే.
అక్క: అదంతా వచ్చే వారం కదా. అప్పుడు ఆలోచిధం. ఇప్పుడు అయితే కుదరదు.
నేను: అదేం కాదు. చెయ్యాల్సిందే.
అక్క: అబ్బా.. వీడు ఇంక వదిలేలా లేడు అని హాగ్ చేస్కున్న.
నేను: దొరికింది ఛాన్స్ అని అక్కను గట్టిగ వాతెస్కున్నాను. స్థానాలు నాకు అతుకుపోయినాయి. మా ఇదరి మధ్య గాలి కూడా దూరనంత దగ్గరగా ఉన్నాం.
రెండు చేతులతో అక్క మొహాన్ని దగ్గ్గరగా తీస్కొని
తన వెచటి శ్వాస తగులుతోంది. పెదాలు చూస్తుంటే చప్పరించి కొరికి ఇంకా ఏదో చేసేయ్యాని అంత సెక్సీ గా ఉన్నాయి. తట్టు కోలేక నా పెదాలతో అక్క పెదాలని మూసేశాను. అక్క విదిలించికో బోయింది. నేను ఉడుం పట్టుల గట్టిగ పట్టుకున్న.
ముదు పెట్టేసా. పెదాలని నా నోట్లో పెట్టుకొని చీక కోది సేపు. 🔥 తెలుగు బూతు కథలు (147), తెలుగు కామ కథలు.