Skip to content

జయ అమ్మ సుశీలమ్మ నీ లీలలు అద్భుతమమ్మా II | తెలుగు శృంగారం

జయ కి తలదువ్వి-కుడి పాపిడితీసి-చెవులని కప్పుతూ మధ్య నుంచి పైవరకూ వచ్చేటట్టు ముడివేసి-నీలమ్రంగు లుంగీ కుర్తా వేసి-జయని ముద్దాడుతూ-“సుశీ అత్తమ్మకి బాబ్ పనిమొదలెడదామా ” అన్నా. సుశీ లంగా జాకెట్టులో వచ్చి-“నేను రెడీ ప్రసాదూ”అంది. అత్తకి జుత్తు ముడి విప్పి దువ్వుతూ-“అత్తా ముందు తలంటి తర్వాత కట్ చెయ్యాలి-నూనె రాసిన జుత్తు తో కట్ బాగా రాదు పద” అని అత్తని బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళ. అత్త తలని నా ఒళ్ళో పెత్తి జుత్తుని కిందకి జార్చి- నీల్లతో తడిపేను.
జయ షాంపూ తెచ్చి ఇచ్చింది. సుశీలమ్మ తలకి షాంపూ పట్టించి జుత్తులో వేళ్ళు దూర్చి మాసాజ్ చేస్తూ-జుత్తు కిందవరకు షాంపూ రాసి- రెండు నిమిషాల తరవాత నీళ్ళతో జుత్తుని శుభ్రంగా కడిగా . అలా షాంపూ పోయే వరకు నీళ్ళతో కడిగి-అత్తని ఎత్తుకొని తీసుకొచ్చి-జుత్తు తుడుస్తూ ఉంటే-తువ్వాలుకి పేలు అంటుకొన్నాయి.జయ తువ్వాలు అందిస్తూ ఉంటే నేను సుశీలమ్మ జుత్తుని బాగా తుడిచి-పెద్ద పళ్ళ దువ్వెనతో దువ్వి వీపునిండా జుత్తు పరిచా.కొంచెం తడితో జుత్తు బాగుంది.
💘 Telugu Srungaram, Telugu Sex Stories
“సుశీ మొదలెట్టనా “అంటూ అత్త జుత్తుని తల వెనక మధ్యలో సగం తీసి పైకి ముడి వేసా. జయ జుత్తు కట్ చేసే కత్తెర,దువ్వెనలు,కత్తి తెచ్చి పెట్టింది. అత్త జుత్తుని తల వెనక నుంచి దువ్వి-భుజాలకి ఒక అంగుళం కిందకు కట్ చేస్తూ ఉంటే,అడుగున్నర పైన ఉన్న జుత్తు తెగి అత్త వీపుమీదగా కింద పడుతోంది.
జయ కత్తిరించిన జుత్తును ఒక పక్క పెట్టింది.పైకెత్తి కట్టిన జుత్తు ని విప్పి-దువ్వి-వీపుమీద వేసి-కట్ చేసిన జుత్తు తో సమానంగా కట్ చేసా. జుత్తుని రెండు చేతులతో మాసాజ్ చేసి-దువ్వి-చిన్న పాయని దువ్వి-ఎడంచేతి వేళ్ళ మధ్యలో పెట్టి అంగుళం పొడుగు కత్తిరించా.అలా అత్త జుత్తుని పాయ పాయని అంగుళం కత్తిరిస్తూ-జుత్తు అంతా ఒక్క లా ఉండేటట్టు చేసా. ఇప్పుడు అత్త జుత్తులో తెల్ల వెంట్రుకలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి. “జయూ సుశీలమ్మ తెల్లజుత్తు భలేగుంది కదూ ఇప్పుడు”అన్నా రెండుచేతులతో తల మాసాజ్ చేస్తూ.”అయిపోయిందిరా ” అంది సుశీ.”ఇంకా ఉంది తొందర ఎందుకే ,ఉండు” -అని-సుశీ నెత్తిమీది జుత్తుని ఎడం పక్కనుంచి కుడి కి దువ్వు-చినంగా ట్రిం చేసా.అలాగే కుడి నుంచి ఎడమ కి దువ్వి ట్రిం చేసా.
అత్తని ముందుకి తిప్పుకొని-జుత్తుని మెడకింద నుంచి ముందుకి దువ్వి-కొసలని ట్రిం చేసా. అత్త వెనక్కి చేరి-జుత్తునంతా బాగా దువ్వి-పోనీటైల్ గా కట్టా.సుశీ మెడ వెనక చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఉన్నాయి.
💘 Telugu Srungaram, Telugu Sex Stories
వాటిని నీళ్ళతొ బాగా తడిపా .జయ షేవింగ్ కిట్ అందించింది.”సుశీ కదలకు చిన్న వెంటుకలు గీకేస్తా”అని ఎడంచేత్తో సుశీ పోనీ టెయిల్ పట్టుకొని మెడ వంచి-చిన్న వెంట్రుకలని సర్ సర్ మని గీకేసా . అలా వెనక వెంట్రుకల్ని రెండు సార్లు గీకి-పోనీ టెయిల్ విప్పి-జుత్తుని దువ్వ. జయ సుశీ కి అద్దం చూపిస్తూ “ఎలాగుందే సుశీలమ్మ ” అంది.
సుశీలమ్మ జుత్తుని రెండు చేతులతో సర్ది చూసుకొంటూ “ప్రసాదూ మరొసారి స్నానం చేయంచరా మొగుడా “అంది. జ్య ” సుశీలమ్మకి బాగా రుద్ది రుద్ది స్నానం చేయించి తీసుకురా ప్రసాదూ “అంది. అత్తమ్మ బ్రా లంగా విప్పేసి-“జయూ ,మగలి కత్తి ఇయ్యి,చంకలు పూకు మీద ఆతులు కూడా ఇప్పుడే గొరిగేస్తా” అంటూ అత్త చేతులు పైకెత్తి నీళ్ళతో తడిపి-జయ అందించిన రేజర్ తో చంకలు మూడుసార్లు నున్నగా వచ్చేలా గొరిగా. సుశీలమ్మ పడుక్కొని రెండుకాళ్ళు నా రెండువేపులావేసి-పంగ విప్పి పూకు నా ఒళ్ళో గీకడానికి వీలుగా పెట్టి-“గీకరా నా రంకు మొగడా”అంది.నేను అత్త పూకు మీద నీళ్ళు తో ఆతులు తడుపుతూ ఉంటే జయ రేజర్లో కొత్త బ్లేడు పెట్టి అందించింది.అత్త పూకు మీద ఆతులని నున్నగా గీకడానికి 10 నిమిషాలుపట్టింది.అత్త పూకులోంచి రసాలు కార్చుకొంది. అత్తకి మరొసారి తలకి షాంపూ చేసి-ఒళ్ళుచంకలు పూకు బాగా సబ్బుతో రుద్ది స్నానం చేయించి తీసుకొచ్చా.
సుశీలమ్మ జుత్తు ను తుడిచి-దువ్వాను. జయ తెల్ల లుంగీ,మీది షర్టు తెచ్చి-“సుశీలమ్మకి ఇవి వెయ్యరా”అంది.సుశీ పొడుగు ఎక్కువకావటముతో-లుంఘీ పొట్టి అయింది. షర్ట్ కూడా జస్ట్ నడుముని కవర్ చేసింది.జయ కొత్త హెయిర్ బ్రష్ నా చేతికిచ్చి-“అమ్మా ఈ బ్రష్ ఇక్ మీదట నీబాబ్డ్ హెయిర్ కి బాగా పనికొస్తుంది.హేండ్ బేగ్ లో ఉంచుకో” అంది.”అవును అత్తా “అంటూ సుశీలమని వెనక్కి తిప్పి జుత్తుని బ్రుష్ చేస్తూ కుడి పాపిట వచ్చేటట్టు చేసి-తెల్ల జుత్తు హైలైట్ అయ్యేటట్టు దువ్వి-అత్తకి అద్దంలో చూపించా.అత్త భుజాల వరకు ఉన్న బాబ్డ్ హెయిర్తో తెల్ల జుత్తుతో చాలా అందంగా కనిపించింది. జయ సుశీలమ్మని కౌగిలించుకొనీ” నాకే ముద్దొస్తున్నావే ,నా మొగుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారుచేసాడో “అని నన్ను కౌగిలించుకొని ఇద్దరం ముద్దులాడుకొన్నాము .
సుశీ కి చేసిన పనులతో నా బుజ్జిగాడు బాగా నిగిడి జయకి గుచ్చుకొన్నాడు.జయ నవ్వుతూ వాణ్ణి చేత్తో పట్టుకొని-“పదవయ్య మగడా ,దీన్ని జోకొడతాను “అని నన్ను మా బెడ్రూంలోకి లాక్కెళ్ళింది.నన్నుమంచం మీద వెల్లకిలా పడుక్కోబెట్టి-నిగిడిన నా బుజ్జిగాణ్ణిపట్టుకొని పూకులో దూర్చుకొని-నా మీదవాలి-“ప్రసాదూ సుశీలమ్మకి ఇవాళ బాగా కార్పించావురా.
చూడు ఈసారి ఇంకో నెళ్ళాళ్ళు మన దగ్గిరే ఉంటుంది” అని జయ నా చేతులు పిర్రల మీద వేసుకొని నేను నాలోకి అదుముకుంటూ ఉంటే ఊగడం మొదలుపెట్టింది.
అలా ఊగుతూ ఒక్కోసారి ఒక్కో సన్నుని నా నోట్లో దూర్చుతూ ఉంటే నేను జయ సళ్ళని నాకుతూ చిన్నగా కొరుకుతున్నాను.జయ అలా నామీద ఎక్కి 30 నిమిషాలు పైన దెంగించుకొని ఇద్దరం కార్చుకొన్నాము.మంచం మీద ఇద్దరం దొర్లుతూ జయ జుత్తుని సవరిస్తూ-“జయూ ,సుశీలమ్మ సళ్ళు ఎప్పుడు చీకావే “అన్నా.”చిన్నప్పుడు పాలు తాగినప్పుడు అయి ఉంటుంది.” అంటే”జయూ ఇద్దరం కలిసి చీకుదామా అత్తమ్మ బాయిలు “అన్నా. “అలాగే “అనగానే జయ నడుముని మంచం చివరకు లాగి కాళ్ళు కిందకి విడదీసి-తెల్లగా పాలకోవాలా మెరుస్తున్న నా బంగారు జయ పూకులోకి నా బుజ్జిగాణ్ణి తోసి-మరోసారి ఇద్దరి దూలతీరేవరకు జయని దెంగాను.
💘 Telugu Srungaram, Telugu Sex Stories
రాత్రి భోజనాలు చేసాక-అత్తమ్మ గదిలోకి జయ నేను అత్తమ్మతో పాటు వెళ్ళాము.అత్తని దగ్గరగా తీసుకొని-“సుశీఈ రావే నా ఒళ్ళో కూచోవే” అంటూ జయ ప్రత్యేకముగా చేయించిన కుర్చీలో కూర్చొని సుశీఅత్తమ్మ లుంగీ విప్పి రెండుకాళ్ళు నాకు చేరో వేపు వేసి-అత్తమ్మ షర్ట్ విప్పి-అత్తమ్మ జుత్తు సర్దుతూ ఉంటే అత్తమ్మ రెండు చేతులూ నా మెడ చుట్టూ వేసింది.నా మొఖానికి ఎదురుగా ఉన్న అత్తమ్మ సన్ను ఒకటి నా నోట్లో దూర్చుకొని-రెండో సన్నుని ముచ్చిక నలుపుతూ-“జయూ దా నీ అమ్మ బాయి చీకు,ఇద్దరం కలిసి ఒకేసారి అత్తమ్మ బాయిలు చీకుదాము” అనగానే జయ నా కుడిపక్కకు రాగానె నేను జయ చంకలో చెయ్యి దూర్చి జయ సన్ను పట్టుకోగానే జయ తన అమ్మ సన్ను నోట్లోకి తీసుకొని చీకడము మొదలెట్టింది.
నా ఎడమ చెయ్యి అత్తమ్మ జుత్తులోంచి మెడ వెనక వేసి పట్టుకొని కుడిచేత్తో జయ సన్నుని వెనక నుంచి పట్టుకొని పిసుకుతూ-నేను జయ అత్తమ్మ బాయిలని 30 నిమిషాలు చీకేసరికి అత్తమ్మ పూకులోంచి రసాలు కారి నామీద పడ్డాయి.” ఒరే నేను ఇంకా 30 రోజులు ఇక్కడే ఉంటాను.15 రోజులతరవాత పూర్తిబాబ్ చెయ్యి” అనగానే అత్త సళ్లని వదిలి నేను జయా నవ్వుతూ-“చెప్పానా ప్రసాదూ అమ్మ ఇక్కడే ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు” అని లేచి-“కానీ అత్తమ్మ పూకుని అలాగే దెంగు” అంది.సుశీలమ్మ పిర్రలు పట్టుకొని ఎత్తి-నిగిడిన నా బుజ్జిగాణ్ణి అత్తమ్మ పూకులో దూర్చి-10 నిమిషాలు దెంగి ఇద్దరము కార్చుకొన్నాము. అత్తకి పూకుని శుభ్రంగా కడిగి-ఉచ్చపొయించి- జుత్తు దువ్వి బ్రష్ చేసాక అత్తమ్మని నిద్రపొమ్మని నేను జయా మా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాక జయ దూల తీరేవరకు జయ ని దెంగాక ఇద్దరము అలాగే నిద్రపోయాము.
జయని తయారు చేసాక అత్తమ్మకి రోజూ నూనె రాసి పేలు చూసి తల దువ్వి బ్రష్ చేసేవాడిని. అత్తమ్మకి కొంచెం పేలు తగ్గాయి.అత్తమ్మ కూడా రోజూ లూజ్ జుత్తుతో తిరగడం అలవాటయి బాగా ఎంజాయ్ చేసింది.ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ” ఆంటీ మీ హైర్ స్టైల్ చాలా బాగుంది” అనేసరికి సిగ్గుపడిపోయేది.అలా అత్తమ్మ మొదటి బాబ్ కట్ అయింది.
మధ్యలో వాణి వచ్చింది జయకి కుళాయి కారడం మొదలవగానే. సుశీని ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకొని-పేలు చూస్తూ తలదువ్వుతూ-“వాణీ నీ అమ్మ ఎలాగుందే ” అన్నా.”భలె తయారుచేసావు ప్రసాదూ మంచి మధ్యవయస్సు పడుచులా ఉంది.” అంది.అత్తకి తల దువ్వి నా ఒళ్ళో నాకు చేరో వైపు కాళ్ళు వేసి కూచోబెట్టుకొని-అత్త చేతులు నా మెడ చుట్టూ వేయగానే-అత్త మామిడిపళ్ళలాంటి సళ్ళని రెండుచేతులతో ఎత్తి-“వాణీ నీ అమ్మ బాయిలు చీకుతావా”అన్నా.
ఆ అనగానే జయ నా ఎడం వైపునుంచి వాణి కుడివైపునుంచి దూరి సుశీ సల్లని పట్టుకోగానే-నా రెండు చేతులూ వాళ్ళ చంకలకింద దూర్చి జయ వాణి సళ్ళని నేను పిసుకుతూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ బాయిలు పిసుకుతూ చీకడం మొదలెట్టారు.సుశీ నా నోట్లో నోరు దూర్చి నాలుకలతో ఆడుతున్నాది.
💘 Telugu Srungaram, Telugu Sex Stories
5 నిమిషాల్లో నా బుజ్జిగాడు లేచి నిల్చోగానే’”సుశీ పట్టుకొని నీ పూకు లో దూర్చుకోవే ” అనగానే ఒక చేత్తోబుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని రసాలుకారుతున్న తన పూకులోకి దూర్చుకొంది నా అత్తమ్మ నా బంగారు పెళ్ళం జయ అమ్మ అయిన సుశీలమ్మ. అలా అక్కచెళ్ళెళ్ళ సళ్ళని పిసుకుతూ వాళ్ళ అమ్మ నా అత్తమ్మ సుశీలమ్మని పెదాలు జుర్రుకుంటూ 15 నిమిషాలు దెంగి దెంగి-అత్తమ్మ పూకుని నా రసాలతో నింపేసాను. సుశీలమ్మ నేను కార్చుకున్నాక కూడా అక్కచెళ్ళెళ్ళు ఇద్దరూ వాళ్ళ అమ్మ సుశీలమ్మ బాయిలని ఇంకో 10 నిమిషాలు చీకి పిసికి అప్పుడు వదిలారు.
అత్త మంచమ్మీద పడుక్కొగానే-అత్త పక్కకి చేరి అత్త భుజాల వరకు ఉన్న జుత్తుని అత్త బుగ్గలకి పెదాలకి రాస్తూ” అత్తమ్మా రేపు బోయ్ కట్ కి రెడీయేనా ” అన్నా పెదాల్ని చీకుతూ సళ్ళ ముచ్చికలని నలుపుతూ. ” ఆ ప్రసాదూ తప్పకుండా ,నా జుత్తు నీదే ఎమైన చేసుకో ” అంది. సుశీలమ్మ పూకులోకి వేళ్ళు దూర్చి ఆడిస్తూ ఉంటే, వాణి-“ప్రసాదూ నాక్కూడా కావాలి” అంది. ” మా బెడ్రూంలో ఉండు అత్తమ్మని పడుక్కోబెట్టి వస్తాను ” అని,సుశీలా అత్తమ్మ తొడలని విడదీసి అత్తమ్మకి ఇష్టమైన పొజిషన్ లో ఎక్కి-జుత్తులోకి చేతులు దూర్చి మాసాజ్ చేస్తూ అత్త దూల తీరుస్తూ దెంగి అత్త పూకుని నా రసాలతో నింపేసాను.అత్తని కడగడానికి బాత్రూం కి తీసికెళ్ళి-అత్త ఉచ్చ పోసాక-తొడలని పూకుని కడిగి తుడిచి అత్త పడుకొన్నాక నేను జయ మా బెడ్రూంకి వెళ్ళాము.
జయని వాణిని తలదువ్వి-ముడిచుట్టి తయారు చేసిన సమయానికి అత్తమ్మ తన పనులు చేసుకొని వచ్చింది.అత్తమ్మ బాబ్ జుత్తుని దువ్వి,నూనెతో మాసాజ్ చేసి-షాంపూ చేసి-జుత్తుని నీళ్ళు కారకుండా తుడిచి-తడిజుత్తుని దువ్వుతూ-“అత్తమ్మ బోయ్ కట్ కి రెడీయేనా” అంటే-సుశీఈ నా పెదాల్ని ముద్దాడి-“కానీఅల్లుడూ” అంది.
చిన్న చిన్న పాయలని తీసుకొని-ఎడం చేతి రెండు వేళ్ళ మధ్య పెట్టి-అలా జుత్తుని మెడ కిందవరకు చేసేసరికి అరగంట పట్టింది.కుడి పాపిట తీసి-నెత్తిమీద జుత్తు ఎక్కువగా పఫ్ లా వచ్చేటట్టు జాగ్రత్తగా కట్ చేసి- వెనక దువ్వెనతో దువ్వుతూ క్రాఫ్ లా కట్ చేసా.
చెవులకి రెండు పక్కలా కొంచెం జుత్తు చెవుల మీదకు ఉండేలా కట్ చేసాను.సుశీలమ్మకి బోయ్ కట్ చెసేసరికి గంట పైనే పట్టింది. అత్తమ్మ తలని రెండు చేతులూ జుత్తులో దూర్చి 15 నిమిషాలు మాసాజ్ చేసాక-తడిగా ఉన్న జుత్తుని తువ్వాలుతో మూడు సార్లు తుడిచి-కండిషనర్ లైట్ గా రాసేసరికి-అత్తమ్మ జుత్తు తెల్ల వెంట్రుకలతో బాటు మెరుస్తూ ఉంది. బ్రష్ తొ సుశీలాత్తమ్మ జుత్తుని బ్రష్ చేసి-కుడిపాపిటతో-తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తూ-అత్తమ్మ మొహం కొత్తగా మరింత అందంగా ఉంది. అత్త అద్దంలో చూసుకొని-నన్ను కౌగిలించుకొని నోట్లో నోరు దూర్చి ముద్దులాడింది.
సుశీలమ్మకి అలా నడుము వరకు ఉండే జుత్తుని నెలరొజులలో బోయ్ కట్ చేసాను. అత్తమ్మ తలలో పేలు చాలా మట్టుకు మాయమైపోయాయి. సుశీలమ్మకి గంట పైన అలా బోయ్ కట్ చేసేసరికి నా బుజ్జిగాడు నిగిడిపోయాడు. అత్తమ్మని ఎత్తుకొని బెడ్రూం లోకి తీసుకెళ్ళి-మంచం మీద పడేసి-అత్తకి ఇష్టమైన పొజిషనలో-అత్త మీద ఎక్కి-అప్పటికే కార్చుకొని ఉన్న సుశీలమ్మ పూకులోకి దూర్చి దెంగి దెంగి అత్త మీద వాలి సళ్ళు చంకలునాకుతున్నాను. మళ్ళి ఇంకోసారి అత్తమ్మని దెంగి-శుభ్రంగా పూకుని కడిగి- అత్తమ్మకి పేంటూ షర్ట్ తొడిగి-జుత్తుని బ్రష్ చేసేసరికి-58 ఏళ్ళ సుశీలమ్మ 45 ఏళ్ళ మధ్య వయస్సుదానిలా మెరుస్తోంది.
సుశీలమ్మ ఇంకో 15 రోజులు మాదగ్గరే ఉండి-ఊరికి బయలుదేరింది. పొద్దుటే సుశీలమ్మకి 15 రోజుల్లో పెరిగిన జుత్తుని మాత్రం ట్రిం చేసి-చంకలు గీకి-పూకు మీద ఆతులు కూడా గొరిగా. అత్తమ్మ తలకి షాంపూ చేసి-జుత్తుని తుడిచి తయారు చేసా. తరవాత నుంచి అత్తమ్మ రెండు నెలలకొక సారి వచ్చి-మా దగ్గర నెలరోజులు ఉండడం చేస్తోంది.
💘 Telugu Srungaram, Telugu Sex Stories