Skip to content

జమిందారు ఆబోతుకెళ్ళి కార్యంతో కడలి దాటిస్తాడు | Telugu Boothu Kathalu

ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచాను.. నాకు తలారా స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు కట్టి నన్ను అద్దం ముందు కూర్చో పెట్టింది మా అమ్మా నాకు అన్ని ఆభరణాలు వేసింది నన్ను చూస్తూ మా అమ్మే ఎంత అందంగా ఉన్నావూ..అని మెటికలు విరిచింది……అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకున్నాను అందగాత్తేనే.. మా అమ్మ తరచూ అంటూ ఉంటుంది…ఇంత అందం ఈ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరికీ లేదని …
నాకు ఈ రోజు ‘కార్యం’, అంటే ఏమిటో?…. మీరైనా చెప్పగలరా?
మా అమ్మతో నేను నా నేస్తాలతో ఆడుకుంటాను. అంటే ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ “పిచ్చి మొఖమా, నీకు ఈరోజు జమిందారు గారు అనేక బహుమతులు, బంగారం ఇస్తారు., నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి.
నిన్ను 16 సంవత్సరాల వరకూ జాగ్రతగా కాపాడుకున్నది ఇందుకేనే, నీ మేజువాణి, నీకు నేర్పిన రతి రహస్యాలు ఈరోజు నిన్ను పెద్దదాన్ని చేస్తాయి”
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
“అదేమిటమ్మ నేను 4 ఏళ్ల క్రితమే పెద్ద దాన్ని అయ్యాను కాదే”
అయ్యావు లేవే, నేను పెద్ద ముండను అవ్వలేదూ………….ఈ ఊరి జమిందారు నిన్ను ఈ రోజు, అబ్బా నీకు ఎలా చెప్పాలి, నిన్ను ఆయన తల్లిని చేస్తారు”.
నువ్వు నీ స్తనాలు పెద్దగా అయ్యాయి, వాటిని ముట్టుకుంటే ఒకరకంగా ఉన్నవి అని చెప్పవుకదా అప్పుడు నేను నీ చన్నులని నలిపి నీ పిరుదులను నలిపి నీకు కార్పించేదాన్ని కదా
అవును
ఆ అవన్నీ ఇప్పుడు జమిందారు చేస్తాడు || Telugu Sex Stories
ఆ నెలసరి నెలకొకసారి వస్తుంది కదా ఆ యోని సంభోగం చేస్తాడు…ఆపైన నువ్వు జమిందారు సొంతం…….నిన్ను మేడల్లో ఉంచుతాడే……..
సంభోగం అంటే ఏమిటమ్మ?
“రోజూ జమీందారు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడా, నన్ను ఆ పందిరి మంచం మీదకు తీసుకెళ్ళేవాడు కదా, ఆ పైన నన్ను సుఖ పెట్టేవాడు కాదే!?,
సుఖ పెట్టటం అంటే?
“సరే నేను నీకు చేస్తాను, అప్పుడు నీకు అర్ధం అవుతుంది”
ఇలారా పందిరి మంచం మీద పడుకో……”
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
“అబ్బా భలే సువాసనగా ఉంది అమ్మా”
“అది అత్తరు సువాసన, ఇదిగో ఇలా సిన్గారించుకోవాలి, చేయి పట్టు, అలా వెల్లకిలా కాదు, బోర్లా పట్టాలి సుమా, ఇప్పుడు ముక్కు దగ్గర పెట్టుకో”
“బాగుంది అమ్మా…”
“నీ బట్టలు అన్నీ విప్పేసిరా……….మంచం మీద కూర్చో”
ప్రియ: ఛీ నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది,
నేనేగా ఏం కాదు,
ప్రియ: అలాగే అమ్మా,
ప్రియంవదా….
ప్రియ: ఏంటమ్మా,
బట్టలు విప్పెసావా
ప్రియ: ఆ విప్పెస్సాను, అదేంటి అమ్మా నువ్వు కూడా బట్టలు విప్పేసావేం.
నువ్వు ఊరుకోవే, ఇలారా… అలా చూస్తున్నవేమిటే?
ప్రియ: అబ్బా నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నవో అమ్మా, నీ పాలిండ్లు ఎంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి వాటి మొనలు కూడా తేనె రంగులో ఉన్నాయి. నీవు ఇంత పెద్ద పెద్ద సళ్ళు నీ జాకెట్లో మోస్తున్నవా…..
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ఛీ సిగ్గులేని దానా
ప్రియ: కాదమ్మా నీ సళ్ళు చూడు అవి ముట్టుకుంటే ఎంత బలంగా ఉన్నాయి. నా చేతి కంటే పెద్దవి గా ఉన్నాయి, అబ్బా పట్టుకుంటే……..నేను చిన్నప్పుడు వీటి పాలు తాగానా……..
ఒసేయ్ అలా నోక్కకే నేను నీకు నేర్పిద్దమనుకుంటే నన్ను రేచ్చగోడుతున్నావ్, సాని ముండ
ప్రియ: బాగున్నయమ్మ మన పారిజాతనికన్నా పెద్దవే, ముచ్చిక్కలు చూడు, అబ్బా అలా లాగుతుంటే,, అమ్మా భలే భలే పాలు కారుతున్నాయి
ఓసి నీ ఆశ్చర్యం ఆబోతు కెళ్లా
ప్రియ: ఆబోతుకెళ్ళ అంటే,
ఎక్కడ నేర్చుకున్నవే ఆ నలపడం ఏ వెదవా నన్ను ఇంతలా పట్టి నలపలేదే, రెండోది కూడా పట్టావా…..నీకు పాటాలు చెప్పబోయి, నేను కడలి దాటేలా ఉన్నాను
ప్రియ: ఇందాక అబోతుకేల్లడం అన్నావు ఇప్పుడు కడలి దాటడం అన్నావ్
ఓసి నీ అసాద్యం కూలా నీ చేతులు నా రంకు మొగుడి మొడ్డ కన్నా సొగసుగా ఉన్నాయే మీ అమ్మమ్మ పాటలన్నీ పుట్టుకతో ఒచ్చేస్సాయే లంజ ముండా కానా……అబ్బా అలా పీకకే
ప్రియ: అయితే చెప్పు ఆబోతుతో ఎద చెయ్యలేరు, దానితో కేవలం అప్పనంగా సుఖపడవచ్చు. అదే ఆ ఆ అబోతుకెల్లడం,
ప్రియ: మరి కడలి దాటడం అంటే
నువ్వు నా సళ్ళను అలానే పిండేస్తూ ఉండు నీకే అర్ధం అవుతుంది
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ప్రియంవదా నా మీదకు రా నా నడుం చుట్టూ చేయి వేయి అలా దగ్గిరగా రా రెండు చేతులతో పట్టుకో ఆ సళ్ళను వత్తుతూ పట్టుకొంటున్నావ్…
ప్రియ: ఏమ్చేయ్యను అమ్మా, అవి నొక్కుతుంటీ చాలా హాయిగా ఉంది.. నీవి ఇలా ఎందుకు ఉబ్బాయి, ఇలా ఒడిసి పట్టుకుంటే నీకు నొప్పి లేదా… చాలా బాగుందమ్మా నీ విశాలమిన చాతీ సన్నని మెడ నిండిన ఈ గుబ్బలు చూడు పాలు అయ్యో కారి పోతున్నాయి నేను తాగుతాను అలా వృధా అయిపోకుండా ఎవ్వరో ఒకరు తాగితే బలం కదా………..
అబ్బా మొగాడి చేతుల్లా నీ చేతులు నా నడుము చుట్టూ………..తెలియక చేస్తున్నావో తెలిసి చేస్తున్నావో అవి కొరకకు గాడిద మొడ్డ దానా
ప్రియ: గాడిద మొడ్డనా!?నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు నాకు చూపించవా, గాడిద మొడ్డ అంటే అది తినేదా ఎక్కడ ఉంటుంది
పురుషులకి ఉంటుంది ప్రియంవద,
ప్రియ: ఓయమ్మో, పురుషుల కాళ్ళ మద్య పొడవుగా మన పచ్చడి బండి బండ అంత ఉంది లావుగా చాలా బాగుంటుంది, దానిని మొగవాళ్ళు, మన యోనుల మద్య పెట్టి తోస్తారు.
ప్రియ: అవునా మరి మనకు ఎందుకు లేదు,
ప్రియ: మనకు ఉండదేన్డుకని
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ఎందుకని అంటే? నీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక పోతున్నానే, దానిని మన యోనిలో పెడితేనే మనకు సుఖం మనకు యోని, వాళ్లకు మొడ్డ అంతే, ఇది చూసావు ఈ బద్దలా కలానికి(Pen) ఉన్న కుంచేలా ఉండే అదే చోట అక్కడే వాళ్లకి మొడ్డ ఉంటుంది
ప్రియ: ఇదేమిటి అమ్మా బలే కుంచేలా ఉందే, ఒక్కనిముషం ఉండు అని ఎక్కడికో బయలుదేరింది
ఎమొచ్చిందే లంజ ముండా మొదలెట్టిన పని మద్యలో వదిలెయ్యటం పాపం..(నీకు మీ నాన్న చేతులు, ఆలోచనలు వచ్చాయి, ఇలా రెచ్చగొట్టి దెంగి వదిలేసేవాడు..వాడి చేతుల స్పర్శ ఈరోజు మళ్ళీ చూసానే
“ఒసే పారిజాతం, ఒసే ముంతాజ్, ఎక్కడ తగలడ్డారే……..మ్మ్ …దీని సిగ్గోసిరి, అయినా ఇది నా కడుపునా పుట్టినందుకు దీని సిగ్గ కోయ్యవలసిన అవసరం లేదు కదా…….. సరిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ చీర కట్టుకోవాలా…ఆ లంగా, జాకెట్టు…పీశం ముండ.. బట్టలన్నీ విప్పించి….అబ్బబ్బ.., దాని చేతులు ఎక్కడెక్కడ వేసేసింది…….తలుచుకుంటేనే సిగ్గేస్తోంది.
ఇది ఎక్కడకు పోయింది, చెప్మా…వంట గదిలో ఏమైనా ఉందా ఏమిటి………
ఆ ఏమిటి ఆ మూలుగులు ఎక్కడివంటావ్……ఓరి మీ అసాద్యం కూలా
ఆ పారిజాతానికి సిగ్గులేకపోయే, దీనికేం పొయ్యేకాలం వచ్చింది. ఇద్దరూ మూతులు నాక్కుంటూ ఎంత గోముగా నాలుకలు పెనవేసుకున్నారే అబ్బా ఆ ముంతాజ్ ముక్కు కోరికేస్తోంది…దాని పట్టుచూడు ఆ ముంతాజ్ పిర్రలు దాని తెల్లటి ఒళ్ళు మాంచి పండిన పనసపండులా ఎక్కడికక్కడ కొవ్వు పట్టి, పెనవేసుకుపోయి దాని సళ్ళు పిండి పిసికినట్లు పిసికేస్తోంది ఈ పార్జాతం సళ్ళు ఇంకా సరిగా జారలేదు, దీని మింద మొగుడు చేతులు వెయ్యతంలేదంకుంటా రెండు ముంతలు బోర్లించినట్లు, ఆ ముచ్చికలను అలా పైకి ఎగదోస్తుందేమిటి……ముంతాజ్ పూకు ముదిరిపోయింది గామోసు ఎక్కడా తడి కనపడటంలేదు,
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
ఒసే పారిజాతమా దాని మామిడిపళ్ళ ను చీకవే మాంచి మాగిన రసాలు, కొంచెం జారాయి గానీ ముచ్చికలు పెద్దవే….
నడుము మడత కవ్వింపుగా రేచ్చగోట్టేస్తోంది…..దానిని నలుపు అలా అల్ల్ల్లగే, ఆహ్ దీని తెల్లటి ఒళ్ళు దాని నలుపుళ్ళకి గులాబి రంగులోకి వచ్చిందే, ఇద్దరూ ఇద్దరే కామ జ్వరం పట్టిన కామినీ పిశాచాలు
ఇద్దరి చన్నులు ఒకటికొకటి ఎలా రాసుకున్తున్నారో..ఓయమ్మో బానే పట్టారు సళ్ళు వీళ్ళ మూలుగులు వినలేక కింద తడి చేరుతోంది వీళ్ళు తొడలు పెనవేసుకున్నా రాలేదేమిటి., మొడ్డతో కానీ మోక్షం రాదే అలా తొడలు కలిపి మొత్తాలు గుద్దుకోకండే, మళ్ళీ మొగాడి అవసరం కలిగిచావదూ……
ఒసే ప్రియంవదా నువ్వెప్పుడు వచ్చావ్,
నువ్వు గుమ్మం ఇవతలి నుండి వచ్చి నీ లంగా లేపుకుని సళ్ళకు వాటంగా కట్టావు, అప్పుడే వచ్చాను, నేను కూడా వీళ్ళ సందడి చూసే ఆగిపోయ్యానూ…….నువ్వు వాళ్ళను వారించడం పోయి నీది నలుపుకుంటూన్నావు…..
అబ్బా ప్రియంవదా నా వాళ్ళంతా జిల్లర్చుకుపోయిందే ఆ ముండలు మోత్తలతో గుద్దుకొంటున్నారే ..నా వెళ్ళు నా లోపలికి జోనిపినా నాకు కుతి తీరట్లేదే,
నీ చేయి పడాల్సిందే, అప్పుడైనా’, కొంచమైనా నా తీట తీరుతుందేమో
💗 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories, Telugu Kama Kathalu
దీని గుల గూడు దాటేసింది.
ఆ పారిజాతం, ముంతాజ్ ముండల దేన్గులాట చూసి దీనికేదో అయింది, దీని బులబాటం తీర్చేవాడు వచ్చె వరకూ మనకు తప్పేటట్లు లేదు………