Skip to content

చేపల చెరువుకాడ చిత్తడి చిత్తడి-దేతడి దానెమ్మ గుడి I | తెలుగు శృంగారం

చేపల చెరువుకాడ చిత్తడి చిత్తడి-దేతడి దానెమ్మ గుడి I | తెలుగు శృంగారం

ఆ వీధిలో వున్న ఒకే ఒక బంగాళా దేవయానిది. మిగతా అన్ని ఇల్లూ దాని కంటే చిన్నవిగా వుంటాయి. అంత పెద్ద బంగాళా లో వుండేది 45 ఏళ్ల దేవయాని మరియూ ఆమె భర్త. ఆయనకీ 62 ఏళ్ళకి పైగానే వుంటాయి. చిన్న వయసు లోనే ఆమెని ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసారు ఆమె ఇంటిలో వాళ్ళు ఆయన ఇచ్చే ఎదురు కట్నం కోసం ఆశపడి. దేవయాని వాళ్ళది పేద కుటుంబం. ఆమెకి పెళ్లి ఆయె టైం కి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు, జబ్బు పడ్డ అమ్మ వుండేది. చెల్లెళ్లకి మంచి సంభంధం చూసి పెళ్లి చేసి వాళ్ళ అమ్మని మంచి డాక్టర్ కి చూపిస్తానని మాట ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు దేవయాని వాళ్ళ ఆయన. ఆమెకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే చెల్లల్లకి మంచి సంభంధాలు చూసి పెళ్లి చేసి వాళ్ళ అమ్మని మంచి డాక్టర్ కి చూపించినా గుణం కనపడక ఆమె ప్రాణాలు పొయ్యాయి. వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిన రెండు సంవత్సరాలకే గుటుక్కు మనింది. 

దేవయాని చూసే వాళ్లకి మంచి బెంజ్ కార్ మాదిరి విశాలంగా వుంటుంది. తెల్లని మిల్క్ క్రీమ్ తెలుపు. ఆమె కళ్ళు చిన్నవి అయినా మిగతా ఆస్తులు పెద్దవే. ఆమెని చూసిన మగవాడు కచ్చితంగా గుటకేయ్యక తప్పదు. ఆమె కట్టే వాయిల్ చీరలు ఆమె అందాన్ని ఏమాత్రం దాచక ఆమె తెల్లని నడుము మీద మంచి కొవ్వు పట్టిన కండని కసిగా చూపిస్తాయి. కారులో పోతూ ఆమె నడుము మీద మడత పొట్ట మధ్యలో నున్నగా మెరుస్తూ సుడులు తిరుగుతూ మెరుస్తూ కనిపించిన ఆమె బొడ్డుని చూసి మోహించి ఆమెని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళ ఆయన. ఎర్రని పెదవులు విరిచి సెక్సీ గా చూసిందంటే ఆయనకి ‘టింగ్.’ మంటూ లెయ్యాల్సిందే. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అన్ని పనులూ చేసి తన ఇంటి లో వాళ్ళని చూసుకున్నాడని ఆమెకి మొగుడంటే ప్రాణం.. పెళ్లి చేసుకుని వచ్చిన తరువాత ఆయన మొదటి భార్య పిల్లలు ఒక అమ్మయి, ఒక అబ్బాయి మొదట ఆమెతో కలవ డానికి సంకోచించినా ఆమె చూపించిన ఆదరాభిమానాల వాళ్ళ వాళ్ళు ఆమెకి దగ్గర అయ్యారు. దేవయాని డిగ్రీ దాక చదివింది కావడంతో ఆయన బిజినెస్ వ్యవహారాలూ కూడా కొన్ని చూసుకుంటూ వుండేది. ఆమె ఇంటికి వచ్చిన తరువాత వాళ్ళ ఆయన నిశ్చింత గా వుండే వాడు. అలా అలా ఆయన మన్ననల్ని అందుకుంటూ పిల్లలని ప్రాణం లాగ చూసుకుంటూ అతని వ్యవహారాలూ అన్నీ కొన్ని సార్లు తనే చక్క దిద్దేది.. ఇలా జరిగి పోతుండగా ఆమెకి ఒక సారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పోవడంతో ఇంక పిల్లలు పుట్టే చాన్స్ లేదని చెప్పారు డాక్టర్. అప్పటి నుంచీ వాళ్ళాయన మొదటి భార్య పిల్లలని తన పిల్లల మాదిరే చూసుకో సాగింది. ఆమె పిల్లలని చూసే తీరుకి వాళ్ళ ఆయన మెచ్చి ఆమెకి ఊరి చివర వున్న తన చేపల చెరువుని ఆమెకి రాసిచ్చాడు వాళ్ళ ఆయన ఆమె వొద్దు వద్దు అంటున్నావినకుండా. 

పిల్లలు పెరిగి పెద్ద వారు అయినాక పెద్ద చదువుల కని వేరే దేశాలకి వెళ్లి పొయ్యారు. మొగుడు ముసలి వాడు అయి అన్ని వ్యవహారాలకీ పెళ్ళాం దేవయాని మీదే ఆధార పడుతున్నాడు ఇప్పుడు.

అలాంటి దేవయానికి ఒక రోజు వున్నట్టు వుండి సుస్తీ చేసింది. ఆమెకి వచ్చిన జబ్బు ఏమిటో ఎవ్వరూ కని పెట్ట లేక పొయ్యారు. ఎంత మంచి డాక్టర్ లు ఆమెని పరీక్ష చేసినా అసలు విషయం కనిపెట్ట లేక పొయ్యారు. ఆమెకి మనసులో దిగులు, శరీరం అంతా నీరసం అయి పొయ్యి నట్టు వుండడం. ఇలాంటి లక్షణాలతో బాధ పడుతుండేది. అలాంటి ఒక రోజు వున్నట్టు వుండి తను తన చెరువుకి వెళ్లి చాలా రోజులు అయింది అని జ్ఞప్తికి వచ్చి ఆమె మొగుడిని అడిగింది ఒక సారి అక్కడికి వెళ్లి వస్తాను అని. ఆయన కూడా ఆమెని వెళ్లి రమ్మని చెప్పాడు. కార్ తీసుకుని తనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి బయల్దేరింది దేవయాని.

ఆమెకి మనసంతా ఆలోచనలే. తను ఎందుకు ఇలా అయి పోతుందో ఆమెకి అర్ధం కావడం లేదు. అలాంటి ఆలోచనలతో మది అంతా నిండి పోతూ వుండగా ఆమె ఊరి చివర వున్న చెరువు దగ్గరకి వచ్చింది. ఆ చెరువు పడి ఎకరాల్లో విస్తా రించి వుంటుంది. దానిలో చేపలు రొయ్యలూ రక రకాలుగూ పెంచి మొత్తం స్టాక్ అంతా విదేశాలకి ఎక్స్ పోర్ట్ చేస్తారు. కార్ అక్కడే దగ్గరలో పార్క్ చేసి ఆ చెరువుకి కాపలాగా వున్న కన్నయ్య ని పిలిచింది. కన్నయ్య కి 55 ఏళ్ళు వుంటాయి. వయసు ఎక్కువ అయిన కష్టపడి రోజంతా పనిచేస్తాడు కనుక మంచి కండలు తిరిగిన శరీరం శరీరం మీద ముడతలు లేకుండా అలాగే ఉన్నాడు, అందులో మనిషి బలంగా పొడుగ్గా ఉంటాడు. ఎప్పుడూ పంచెని పైకి ఎత్తి కట్టుకుని గట్టి తొడలతో చాతీ మీద వెడల్పైన చాతితో గుబురు వెంట్రుకలతో ఉంటాడు. అతనికి ఆ చెరువు లో ప్రతి మూలా బాగా తెలుసు. ఆ చెరువు కొన్న దగ్గరి నుంచీ అతన్నే ఆ పని లో పెట్టుకున్నాడు దేవయాని వాళ్ళ ఆయన. అతనికి అయ్యగారు, తల్లిగారు అంటే చాలా గౌరవం, అభిమానం.

ఆమె పిలుపు వినంగాల్నే పరిగెత్తు కుంటూ వచ్చాడు కన్నయ్య చేతి లో పని ఆపేసి.’అమ్మగారూ. మీరు వచ్చి చానా దినాలయింది.. రండి.కూచోండి!’ అంటూ తమ ఇంటి ముందు వున్న కుర్చీలు వేసాడు..అటూ ఇటూ చూస్తూ ‘అయ్యగారు రాలేదా? అండీ’ అన్నాడు.’రాలేదు రా కన్నయ్య.. నేను కూడా ఊరికే వచ్చాను.”అలాగా అమ్మగారూ. మీరు కూడా వచ్చి చాలా రోజులయిందండి.. చెప్పండి మీకు ఏ చేపల కూర కావాలి? కుమారి తో చెప్పి చిటికెలో చేపిస్తాను’ అన్నాడు. ‘అబ్బా అదేమీ వొద్దురా కన్నయ్య.నేను ఇంటిలో ఏమీ తోచక ఇలా వచ్చాను అంతే.

అలా కాసేపు చల్ల గాలిలో తిరిగి వెళ్లి పోతాను.”అలాగే అమ్మగారూ. మీరు అలా తిరిగి రండి. నేను ఈ లోపల మీకు మంచి కూర రెడీ చేపిస్తాను.’ అని ‘కుమారి’ అంటూ గావు కేక పెట్టాడు. ‘వోలమ్మో.ఎందుకలా అరిచేస్తున్నావు.’ అంటూ లోపల నుంచి కుమారి వచ్చింది..చేతులు చేర కొంగుకి తుడుచు కుంటూ..వచ్చి దేవయానిని చూసి గౌరవం గా నవ్వి దణ్ణం పెట్టింది.చక్కగా చిక్కగా సన్నగా నల్లగా వున్నా కలగా వున్న ఆమెని చూసి నవ్వింది దేవయాని..

‘ఏమే కుమారి బాగున్నావా!!”బాగున్నాను అమ్మగారూ!’ ‘సరే ఏదో పని లో వున్నట్టు వున్నావు..నువ్వు పని చేసుకో. నేను కన్నయ్య అలా నడుచు కుంటూ వెళ్లి వస్తాం.’ అనేసి ఆ చెరువు గట్టున నడవడం ప్రారంభించింది దేవయాని.’ఒక్క క్షణం అమ్మగారూ’ అంటూ హడావుడిగా కుమారిని లోపలి తీసుకు వెళ్లి మంచి చేపల కూర వండ మని పురమాయించి తనూ పరుగు లాంటి నడకతో దేవయాని ని అనుసరించాడు కన్నయ్య. ‘జాగ్రత్తగా నడవండి అమ్మగారూ.. ఆ గట్టు ఒక్కో సారి జారు తుంది’ అంటూ ఆమె పక్కగా వచ్చి నడవ సాగాడు.ఆ చెరువు గట్టునే అలా అలా నడుచు కుంటూ కొంత దూరం వెళ్లి చెరువులో ఎగురుతున్న చేపలని చూస్తూ నిలబడి పొయ్యింది దేవయాని..ఆమె చూస్తున్న వయిపు చూస్తూ ‘అవి మంచి చేపలు కావు అమ్మగారూ.వాటి నిండా ముల్లె. మంచి చాపలు మన పొలానికి ఆ పక్కన దక్షిణం దిక్కు వుంటాయి.’ అని వాటి గురించి వివరిస్తూ దేవయాని పక్కనే నడుస్తూ ఇంకా ముందు కెళ్ళారు ఇద్దరూ.ఆ గట్టు మీదే..అలా వెళుతూ అలవాటు లేని దేవయాని ఆ చెరువు గట్టున ఉన్న రాయి కి తట్టుకుని నీళ్ళ లోకి చటుక్కున జారింది. ఆమె పక్కనే నడుస్తున్న కన్నయ్య కూడా ఆమె చెయ్యి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించాడు కాని ఆమె చెయ్యి పట్టు దొరకక నీళ్ళల్లో పడి పొయ్యింది దేవయాని.

అక్కడ నీళ్ళు ఆమె లోతు ఉండడంతో ఆమెకి పట్టు దొరకక ఆమె కట్టు కున్న చీర కూడా ఆమెని ఈత కొత్త నివ్వక సత మత మవుతూ వుంటే ఆ నీళ్ళలో ‘ద డే ల్ ‘ మని దూకాడు కన్నయ్య. దూకిన వాడు నీళ్ళల్లో కొట్టుకుంటున్న ఆమెని పట్టు కున్నాడు. కరెక్ట్ గా ఆమె నడుము మీద రెండు చేతులూ అటూ ఇటూ వేసి పైకి లేపాలని చూసాడు. ఆమె కట్టు కున్న చీర వంటికి అతుక్కు పోయి ఆమె షేపులు పైకి ఎగతన్నుతున్నాయి. ఇవేమీ పట్టని కన్నయ్య ఆమెని మొరటుగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ చెరువు గట్టు వైపు బారలు వెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతని బల మయిన చేతులు సుకుమార మయిన తన నడుము చుటూ పడడంతో మొదలయ్యాయి దేవయాని కి వొంటిలో ప్రకంపనలు అలాంటి సిట్యువేషన్ లో కూడా. 

ఆమె వొంటిలో జరుగు తున్న స్పందనలు తో తనకు ఏమాత్రం సంభంధం లేనట్టు ఆమెని పిరుదుల మీద చేతులు వేసి తనకు దగ్గరగా జరుపు కుంటూ గట్టు మీద కి తీసుకు వచ్చి ఒక్క సారిగా ఆమె పిర్రల కింద అచేతులు వేసి ఆమెని గట్టు మీద కూచో పెట్టాడు కన్నయ్య. ఇదంతా ఒక్క నిమిషం లో జరిగి పోయింది.

నిండా మునిగిన ఆమె తల మీద నుంచి కారుతూ కాటుక కళ్ళ మద్యలో నుంచి ఆమె నాసిక మీద జాలు వారి పెదవులని నిలువుగా క్రాస్ చేసి గడ్డం మీద నిలపడి ఆమె వొంటి మీద నుండి జార డానికి ఇష్ట పడని నీటి చుక్కలని వెనక నుంచి అదేవిధం గా వచ్చిన నీటి చుక్కలు కిందకి తోసేస్తున్నాయి. ఆ సాయం కాలం నీరెండ ఆమె మీద పడి బంగారం రంగులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ పొలాల మధ్యలో. ఆ సాయం కాలం చలి గాలి కి కూడా ఆమెని చూసి రిమ్మ తెగులు రేగిందో ఏమో ఆమెని చుట్టూ ముడుతూ బలంగా వీస్తున్నాయి గాలులు.. ఆ గాలికి ఆమె పెదవులు వణుకుతూ ఇంకా ఇంకా ముడుచుకుని పోతుంది.. ‘అయ్యో ఏంటి అమ్మగారూ ఇలా అయింది. రాక రాక వచ్చారు. ఈ రోజే ఇలా జరగాలా’ అంటూ తల మీద నీళ్ళని విదిలిస్తూ వున్నాడు కన్నయ్య.

అతని మొలకి కట్టుకున్న పంచె అతని తొడ లకి అతుక్కుని పోయి బలమయిన అతని కాలి పిక్కల బలం చూపిస్తుంది. అతన్నే చూస్తూ అతని మొల వంక చూసిన దేవయాని కళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి. పంచె నీటిలో మొత్తం తడవటంతో లోపల ఉన్న కన్నయ్య మొడ్డ స్పష్టంగా కనబడింది. ఇంతవరకు ముసలి మొగుడి మొడ్డ చూసింది. ఇంత పెద్ద మొడ్డ కండలు పట్టిన శరీరంతో ఉన్న వ్యక్తిని చూడటం ఇదే మొదలు. ఆ చిన్న సైజు పాము నల్లగా అతని మొలకి వేలాడు తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆ వొంటికి అతుక్కు పోయిన అతని తెల్లని పలుచని లుంగీలో.. దానిని చూసిన దేవయానికి వొంటి లో నుంచి వేడి సెగలు కమ్ముకు రావడం ప్రారంభించాయి. అతని నడుము కేసు చూస్తున్న ఆమె కన్నయ్యడి పలక రింపు తో ఈ లోకం లోకి వచ్చింది. ‘అమ్మగారూ.! మీ చీర మొత్తం తడిసి పోయింది అండి. మీరు ఇంకాసేపు అలాగే వుంటే జలుబు, జ్వరం వస్తుంది’ అంటూ ఖంగారు గా ఆమెని చూస్తున్నాడు కన్నయ్య. అతని నల్లని పొడువాటి రింగు రింగుల జుత్తు నూనె పెట్టి వుండడం తో ఆ నీటికి తడిసి మెరుస్తూ ఉంది. నల్లని అతని దేహం నీళ్ళు కారుతూ బలంగా కనిపిస్తుంది. విశాల మయిన అతని చాతి మీద వున్న వెంట్రుకలు రింగులు రింగులు తిరిగి బలమయిన అతని బాహువుల కిందుగా ఆవరించి వున్నాయి. అతని కోర మీసం చూస్తుంటే అతని మొహం లో ఏదో కళ కనిపిస్తుంది దేవయానికి. ఫరవా లేదు లేరా.. ఏమీ కాదు’ అంటూనే వణుకు తున్న తన ఎర్రని పెదవులని బిగించి పట్టుకోవాలన్న ఆమె ప్రయత్నం అతను చూడనే చూసాడు.

మీరు ఇప్పుడు అలాగే అంటారు. మల్లె మీకు సుస్తీ చేస్తే అయ్యగారు మమ్మల్ని తిడతారు…’అరె.. పర్వాలేదు .అంటున్నా గా.’ అంటూ లేచి నిల పడ డానికి ట్రై చేసింది దేవయాని. కానీ రాయి కొట్టుకున్న ఆమె కాలు నెప్పిగా అనిపించి తూలి నట్టు అవడంతో నేరుగా వెళ్లి కన్నయ్యడి మీద పడింది…దేవయాని మామూలుగానే మంచి హైటు అలాంటిది నిట్ట నిలువుగా కన్నయ్యడి బలమయిన శరీరం మీద పడిన ఆమె ముఖం కరెక్ట్ గా అతని ముఖం పైన పడింది. ఆమె ఎత్తయిన నిండు పూల బంతులు అతని వక్ష స్థలం మీద పడి ఆమె బరువుకి చపాతీల మాదిరి నలిగి పొయ్యాయి. ఆమె 44 సైజు నడుము కింది భాగం అతని నడుము కింది భాగానికి గట్టిగా వత్తుకుంది… ఇద్దరూ పూర్తిగా తడిసి వున్నారు. నీరు కారుతున్న ఆమె తెల్లని వాయిల్ చీర నుంచి కారు తున్న నీరు అతని మీద పడి కింద గడ్డి లో మట్టి లో కలిసి పోతుంది. 

ఆమె కళ్ళు అతని కళ్ళ లోకి సూటిగా చూస్తుండడంతో కన్నయ్యడి అమాయకపు కళ్ళు బెదిరి నట్టు అటూ ఇటూ కదులుతున్నాయి. ఆమెని పక్కకి జరపాలంటే ఆమెని తాకుతూ లేయ్యాలి. ఆమె చూస్తే తమ యజమాను రాలు.తన మీద ఆమె పొరపాటున నిట్ట నిలువుగా తాకుతూ పడి ఉండొచ్చు గాక కానీ తను ఆమెని తాక కూడదు. అది తన జాతి లో కట్టు బాటు. అలా ఆలోచిస్తూ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు కన్నయ్య ఆమె ఎంతకీ తన మీద నుండి లేవక పోవడంతో..అతని కళ్ళ ల్లోకే చూస్తున్న దేవయాని తెల్లని కళ్ళు సగం మూతలు పడి ఎరుపు జీరలు సంత రించు కుంటున్నాయి. వాంఛ తో. తన ముక్కు పుటల నుండి విడిచిన గాలి వేడిగా నిట్టూర్పు రూపం లో వస్తుండడం ఆమెకి తెలుస్తుంది. ఆమె పెదవులు తడి దేరి వణుకుతూ అతని నల్లని పెదవులని చేరుకోవడానికి తన పెదవులు చేసే గోల భరించ లేక ముందుకు కదులుతూ అంత లోకే అతనే మనుకుంటాడో అని ఆగుతూ మొహమాట పడుతున్నాయి. వొళ్ళంతా అతన్ని అతికించు కుని వున్న ఆమె తడిచిన చీర కొంచెం కొంచెం పొడి బారుతుంది.. ఆమె వొంటిలో రగులుతున్న సెగలకి..ఆమె కళ్ళల్లో కదులు తున్న కామాగ్ని ని గమనించని పసి బాలుడెం కాదు కన్నయ్య.

అతను గుంజిన బలానికి ఆమె మెత్తటి పొట్టకి టైట్ గా అంటి పెట్టుకుని ఆమె కింది భాగాన్ని ఆక్రమించు కున్నాననే గర్వంతో మిడిసి పడుతున్న ఆమె లంగా ఊడి చేతికి వచ్చింది. దాన్ని త్వర త్వరగా ఆమె తొడల మీద నుండి కిందకి లాగేసాడు కన్నయ్య. అప్పుడు బయట పడిన దేవయాని నున్నని పెద్ద తొడలు చూసిన అతనికి పెద్ద పెద్ద అరటి బోదెలు గుర్తు వచ్చాయి. అలాగే ఆమెని పండ పెట్టిన అతను ఒక్క క్షణం పూర్తిగా తేరి పార చూసాడు ఆ నగ్న దేహాన్ని. తెల్లగా నిగ నిగ లాడుతూ కానీ పిస్తున్న ఆమె శరీరం పాల మీగడతో పోటీ పడుతుంది. ఆ సాయం సంధ్య వేళ సూర్యుని కిరణాలు ఆమె వొంటి మీద పడి బంగారం రంగులో తల తలా మెరుస్తుంది. ఆమె మొండి బిత్తల శరీరం అతన్ని పూర్తిగా వివసుడిని చేస్తుంటే ఆమె కాలి బొటన వేలి దగ్గరి నుంచి మొదలు పెట్టాడు తన పెదవుల దాడిని చిన్నగా ముని పంటితో కొరుకుతూ. తన వొంటిని అతని కి పూర్తిగా అప్పగించిన ఆమె ఆ చిన్న చిన్న కొరుకుల్లకి చుప్. చుప్. అంటూ రసాలని వదులుతుంది తన గొల్లి నుంచి. మెల్లి మెల్లిగా ఆమె తొడల మధ్యకి వచ్చాడు నీరు తుడిచేయ్యడానికి కన్నయ్య. పెద్ద పెద్ద అరటి బోదె ల లాగ వున్న ఆమె తొడ లని కొరుకు తుంటే గుప్పున సోకింది మదపు వాసన అతని నాసికకి. ఆ వాసన కేంద్రం కోసం ద్రుష్టి సారించిన కన్నయ్యడికి అద్భుతం గా కనిపించింది ఎర్రని త్రికోణం.. నీట్ గా షేవ్ చెయ్య బడి ఉంది అక్కడ. రోజూ ఆమె పూకు ని షేవ్ చేస్తాడు ఆమె మొగుడు. తను షేవ్ చేసుకునే సమయం లో.. ఎందు కంటే అతనికి ఆ ప్రదేశం అంటే చాలా ఇష్టం. అతను రతి లో పాల్గొనే టప్పుడు ఎక్కువ భాగం దాన్ని చీకుతూ కొరుకుతూ గడిపే వాడు. 

అలాంటి నున్నని ఉబ్బెత్తు ప్రదేశం లో నుండి మదన రసాలు తీగలు తీగలుగా సాగుతూ ఆమె పిర్రల వయిపూ తొడల వయిపూ జారుతూ వున్నాయి. ఆక్కడి నుండే ఆమె మదపు వాసన గుప్పు గుప్పు మని వస్తుంది. ఒక్క క్షణం ఆ రసాలు కారుతున్న కేకు బిళ్ళ ని తదేకం గా చూసిన కన్నయ్య ఆమె వంక ఒక సారి చూసాడు. ఆ కింద నుండి ఆమె ఎత్తయిన చను గుబ్బల మధ్య గా ఆమె మొహం కేసి చూడాలి అనుకున్న అతను ఆ.క్క.డ.. దేవయాని దేవి తన సల్లని మోజుగా అపిండు కుంటూ కన్నయ్యడి నోటి స్పర్స తన పూ బిళ్ళ మీద పడే క్షణం కోసం ఎదురు చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుని ఉంది.   

x