Skip to content

చలువ రాతి శిల్పమా.. సత్యభామ రూపమా – II | Telugu Boothu Kathalu

మల్లెలు పరువాల పరుగెప్పుడు వన్, టు, త్రీ గో… అంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టున్నాయి.
పాలుపంచుకోండి త్వరగా చల్లారకముందే అంటుంటే స్వీట్స్, ఆశగా ఏమైనా స్వీట్ టిప్స్ కొత్తగా చూడాలనుకుంటున్నాయి.
పళ్లు ఆటాడుకుందాం రా. అంటారేమో నవ వధూవరులు అన్నట్టు చూస్తున్నాయి. పూలబాణమేశా ఎదకంది ఉంటదీ… అన్నట్టు తియ్యని నిట్టూర్పుతో పైన పరిచిన లవ్ సింబల్స్ చూస్తూ వేగిర పడుతూ బరువును అంచనా వేస్తోంది బెడ్.
అన్నే బానే ఉన్నాయి కానీ, బెడ్ పైన ప్రవరాఖ్యుడు మాత్రం ఊరేగింపుకు తయారైన విగ్రహం లా ఎవరితోనో చాటింగ్ లో ఉన్నాడు. భార్య గదిలోకి వచ్చేవరకు ఆగలేకపోయాడట.
మనస్విని ఆశించింది ఏది జరగలేదు. కాళ్ళు ఇంక మావల్ల కావట్లేదు అని వేడుకుంటుంటే సిగ్గుని పక్కకి నెట్టి అతని పక్కనే బెడ్ పైన కూర్చుంది. ఆతను ఓసారి ఆమె వైపు చూసి ఒద్దికగా పక్కకి జరిగి కూర్చుని తిరిగి తన పనిలో లీనమయ్యాడు. ఆమె సెగలు పోగలవుతోంది. కోరికలు కొలిమి రాజేస్తుంటే అతని సాయం కోసం దేహం ఎదురుచేస్తోంది.
అమ్మ చెప్పింది. అందరు చేసేదే… సిగ్గుగానే అన్పిస్తుంది కానీ… ముడుచుకుపోకు. ఈ కాలం పిల్లలకు ఏం చెప్పక్కర్లేదు. అయినా రేపు మరోలా ఐతే అమ్మ ఆ మాత్రం చెప్పొద్దా అనుకుంటారు. అర్థమైంది కదా! ఆవిడ సిగ్గుగా సూచానలు చేసింది సెన్సార్ కటింగ్ లా …
అర్ధరాత్రి కావస్తున్నా హడావుడేం లేదు అభిమన్యు లో ‘విగ్రహం పుష్టి నైవేద్యం నష్టి’ అన్న వాలకం కాదుగా ఈ మనిషి కలవరపడ్తోంది మనస్విని. అగరవత్తుల బూడిద తప్ప అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ఆగడానికి నాకేంటి దురద అన్నట్టుగా కాలం కోడెక్కింది. రాత్రి కరిగి పగలయ్యింది.
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
“ఒక్క రాత్రికేనా, ఇంకా బోలెడు రాత్రులు ఉన్నాయి” అంటూ కూతుర్ని సముదాయించింది .
“ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియనివ్వకు. మరోలా అనుకుంటారు” అని మర్మం బోధించింది.
అన్నింటికీ తలూపింది మనస్విని.
“చాల్లే ఊర్కో! నీ అనుమానం నువ్వూనూ, రేపు శోభనం ఎలా చెలరేగి పోతాడో చూడు. అప్పుడు అంటావు. అబ్బా! నీ అల్లుడు సామాన్యుడు కాదు అని” అంటూ ముగించింది. ఆ రాత్రి కూడా వచ్చే సింది. అందరి ఆశీస్సులతో అల్లరి హాస్యాలతో మేని బరువెక్కుతుంటే గదిలోకి వచ్చింది.
యవ్వనానికి పుప్పొడి అద్ది ఆస్వాదించమని ఆహ్వానిస్తున్నట్టుంది రాత్రి.. వెలిగే అగరొత్తులు.. కాలం పరుగెత్తుతోంది.. ఉండగానే వాడుకోండి అన్న వేదాం తాన్ని సూచిస్తూ బూడిద నిర్లిప్తంగా రాల్చుతున్నాయి.
మల్లెలు పరువాల పరుగెప్పుడు వన్, టు, త్రీ గో… అంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టున్నాయి.
పాలుపంచుకోండి త్వరగా చల్లారకముందే అంటుంటే స్వీట్స్, ఆశగా ఏమైనా స్వీట్ టిప్స్ కొత్తగా చూడాలనుకుంటున్నాయి.
పళ్లు ఆటాడుకుందాం రా. అంటారేమో నవ వధూవరులు అన్నట్టు చూస్తున్నాయి. పూలబాణమేశా ఎదకంది ఉంటదీ… అన్నట్టు తియ్యని నిట్టూర్పుతో పైన పరిచిన లవ్ సింబల్స్ చూస్తూ వేగిర పడుతూ బరువును అంచనా వేస్తోంది బెడ్.
అన్నే బానే ఉన్నాయి కానీ, బెడ్ పైన ప్రవరాఖ్యుడు మాత్రం ఊరేగింపుకు తయారైన విగ్రహం లా ఎవరితోనో చాటింగ్ లో ఉన్నాడు. భార్య గదిలోకి వచ్చేవరకు ఆగలేకపోయాడట.
మనస్విని ఆశించింది ఏది జరగలేదు. కాళ్ళు ఇంక మావల్ల కావట్లేదు అని వేడుకుంటుంటే సిగ్గుని పక్కకి నెట్టి అతని పక్కనే బెడ్ పైన కూర్చుంది. ఆతను ఓసారి ఆమె వైపు చూసి ఒద్దికగా పక్కకి జరిగి కూర్చుని తిరిగి తన పనిలో లీనమయ్యాడు. ఆమె సెగలు పోగలవుతోంది. కోరికలు కొలిమి రాజేస్తుంటే అతని సాయం కోసం దేహం ఎదురుచేస్తోంది.
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
అమ్మ చెప్పింది. అందరు చేసేదే… సిగ్గుగానే అన్పిస్తుంది కానీ… ముడుచుకుపోకు. ఈ కాలం పిల్లలకు ఏం చెప్పక్కర్లేదు. అయినా రేపు మరోలా ఐతే అమ్మ ఆ మాత్రం చెప్పొద్దా అనుకుంటారు. అర్థమైంది కదా! ఆవిడ సిగ్గుగా సూచానలు చేసింది సెన్సార్ కటింగ్ లా …
అర్ధరాత్రి కావస్తున్నా హడావుడేం లేదు అభిమన్యు లో ‘విగ్రహం పుష్టి నైవేద్యం నష్టి’ అన్న వాలకం కాదుగా ఈ మనిషి కలవరపడ్తోంది మనస్విని. అగరవత్తుల బూడిద తప్ప అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ఆగడానికి నాకేంటి దురద అన్నట్టుగా కాలం కోడెక్కింది. రాత్రి కరిగి పగలయ్యింది.
“ఒక్క రాత్రికేనా, ఇంకా బోలెడు రాత్రులు ఉన్నాయి” అంటూ కూతుర్ని సముదాయించింది .
“ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియనివ్వకు. మరోలా అనుకుంటారు” అని మర్మం బోధించింది.
అన్నింటికీ తలూపింది మనస్విని.
ఆ రాత్రిలాగే మరో రెండు రాత్రులు గడిచాయి. ఎలాంటి గురుతులు మిగల్చలేదు కాలం, మూడు నిద్దరు అయ్యాక ప్లేసు ఊరు మారింది. దంపతుల తీరులో మార్పులేదు… తల్లడిల్లింది తల్లి.
అత్తగారు గమనించింది. కొత్త పెళ్ళికూతుర్లో సిగ్గులు పూతరేకుల దొంతరుల తియ్యదనం లేదు.గాలి తగిలితే చాలు కదిలే పూరేకుల అలజడి కోడలి కళ్ళలో కన్పించలేదు. విరహం తాలూకు అయోమయం ఆమె శరీరంలో శృతిలయలు సృష్టించడం లేదు. ఆలుమగల మధ్య ఉండాల్సిన దగ్గర తవంతో కూడిన పలకరింపులు లేవు.
బరువుగా క్షణాలను దొర్లిస్తున్నట్టుంది. గదిలోంచి రాగానే కోడల్ని తన ఏకాంత మందిరంలోకి లాక్కుపోయి ఆరాగా చూస్తూ అడిగింది అహల్య.
“మనస్వీ! నేనిలా అడుగుతున్నానని మరోలా అనుకోకు. పుట్టింట్లో అమ్మ ఎలాగో మెట్టింట్లో అత్తమ్మ కూడా అమ్మ లాంటిదే అనుకుని నిజం చెబుతావా?” అయోమయంగా తలాడించింది.
“మీ ఇద్దరిమధ్యా అంతా సవ్యంగానే ఉందా?” తలొంచుకుంది మనస్విని. వాలిన కళ్ళలోంచి నీళ్ళు జారి కిందకి ఉరికాయి. అహల్య కంగారు పడింది. తనూహించింది నిజమే. వీళ్ళిద్దరి మధ్యా ఖాతా ఓపెన్ కాలేదన్నమాట. కోడలి కళ్ళు తుడిచింది. ఏ తల్లీ తన కొడుకు ఫలానా అని చెప్పుకోలేదు.
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
అయినా వాడిలో తేడా ఉందని నేననుకోను. వాడు ఎవర్నీ లవ్ చేసిందీ లేదు. ఇప్పుడే పెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడే పెళ్ళొద్దు అంటూ ముప్పైఏళ్లు దాటించేశాడు.ఏజ్ బారైతే శృంగార రసద్వారానికి తాళం వేసినట్టులెక్క అని నేనే భయపడి ఫోర్సు చేసి పెళ్ళికి ఒప్పించాను.
అపరంజి బొమ్మలాంటి నిన్ను చూస్తూ వాడు శిలలా ఉండిపోడని భ్రమించాను. తప్పునాదే… సారీ” మౌనంగా అత్తగారిని చూసింది మనస్విని. “ఆకాశం మేఘాలతో నిండి ఉన్నప్పుడు పుడమి పలకరించి పోతుంది. అది ప్రకృతి సహజం.
భువనం రాల్చే ప్రతిచినుకుని తనలోకి లాక్కుని తనువు తపనను తీర్చుకుంటుంది అవని.
అది దాహార్తి, నీకు తెలుసా మనస్వీ దాహార్తిలాంటిదే దేహార్తి అని..”ఆల్చిప్పల్లాంటి కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో రెపరెపలాడించింది మనస్విని. ఇనుము కరిగి ఓ రూపం దాల్చాలంటే కొలిమిని రగిలించాలి.
ఎంత సెగతగిలితే అంత సులువుగా ఇనుము కరిగి ఆకృతినిస్తుంది.కంటిలో
నలుసు, కాలిలో ముల్లు ఎంత ఓర్పుగా నేర్పుగా తీసుకుంటామో అంట ఓర్పుగా నేర్పుతో దాంపత్యంలో లోటుని అనుకూలంగా మార్చుకోవాలి”ఆగి కోడలి కళ్ళలోకి చుసింధుకి అహల్య .
“ఈ దేహార్తి అంటే?” బిడియంగా
ది మనస్విని, అహల్యకోడలిని దగ్గరగా తీసుకుని కౌగిలించుకుని ఒదిగి నవ్వింది. అర్థవంతంగా.. దాహంవేసినప్పుడు నీళ్ళకోసం గొంతు ఎంత పరితపిస్తుందో… దేహం కూడా అలాగే తోడుకోసం తపించిపోతుంది. ఇవన్నీ సృష్టి రహస్యాలు.
స్త్రీ,పురుషులు, రతీమన్మథులు. పార్వతీపరమేశ్వరులు. ఒకరికోసం ఒకరై, ఒకరిలో ఒకరై… సగం దేహం తానైపోయి పూర్తిదేహాన్ని లోబర్చుకుని”
అంతెందుకు తపస్వి విశ్వామిత్రుడుని మేనక లోబర్చుకోడం” అంటూ అడుగునున్న ఆరలోంచి కొన్ని రొమాంటిక్ పెయింటింగ్స్ తీసిచూపిస్తుంటే మనస్విని బిగుసుకుపోయింది.
💘 Telugu Sex Stories,Telugu Incest Stories,Telugu Boothu Kathalu.
“ఇవన్నీ అందమైన రసరమ్యమైన చిత్రాలు. గోడలకి తగిలించితె ఏమంటాడు. సిగ్గు సిగ్గు అని..అదే పడకటింటిలో కొలువుదీరితే” ఆ చిత్రాలను కళ్లింత చేసుకొని చూస్తున్న కోడలి కురులు సవరించిందామె.
“ఇప్పుడు నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకోవాలి.నువ్వేం చేయాలో నేను చెవుప్పాల్సిన పని ఉందా?”
మనస్విని నవ్వింది.పెయింటింగ్స్ లో వివిధ భంగిమల్లో ఉన్న రతీమన్మథులు యధాప్రకారం వాటి స్థానంలో అవి చేరిపోయాయి.
మ ర్నాడు బెంగళూరు ఫ్లైట్ టికెట్స్ చూసిముఖం చిట్లించాడు అభిమన్యు.
“మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలన్నా కుదరదు. నీకింకా వారం రోజులు సెలవులున్నాయి కదరా? సరదాగా తిరగండి” అంది అహల్య.