Skip to content

కొడుకు మొడ్డ కురిసింది కుండపోత వాన – I | Telugu Boothu Kathalu

సుమతి ఒక సౌందర్య సిల్పం. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా సడలని బిగుతైన అందాలు ఆమె సొంతం. పోతపోసిన శ్రుంగార దేవత ఆమె మంచం మీద ఉన్నంత సేపూ. అదే సుమతి కార్యనిర్వహనలో ఉన్నప్పుడు సమర్ధురాలైన స్త్రీ మూర్తిగా ఉంటుంది. ఆమె ఒక చక్కని ఇల్లాలు, ప్రేమమయి, చురుకైన మధ్యవయస్సు స్త్రీ, అమృత సమానమైన మాతృమూర్తి. రఘుకి సుమతితో లైంగికంగా కలవాలన్న కోరిక మొదటలేదు. అతను ఆమె ఎద సంపదకే పరిమితమయ్యాడు. కానీ ఇప్పుదు అర్ధ గంటకు పైగా సుమతి మీద పదుకుని ఆమె వెచ్చతి, మౄదువైన దేహ స్పర రుచి చూసి, ఆమె పాలిండ్లతో క్రీడించి, ఆమె అధరపానం చేసిన తర్వాత, ఆమె వేడి నిత్తూర్పులు అనుభూతించిన పిదప కన్న కొడుకుకైన ఆమెతో పూర్తి శ్రుంగారం జరపకుండా విరమించుకోవతం అసాధ్యం.
తల్లి ఆచ్చాదన లేని గుండ్రని భుజాలను తన నాలికతో నాకుతున్నప్పుదు రఘు ఈ విష్యమ అర్ధం చేసుకున్నాదు. తను తన తల్లిలో అన్వేషించవలసిన అందాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నయి, కొద్దిగా అలసిన అతను మల్లి ఉత్సాహం తెచ్చుకున్నాదు. గుండెల నిందుగా గాలి పీల్చుకుని కొద్దిగా పైకి లేచి తన కుడి చేతిని తన బరువు వలన అదిమినట్లుగా ఉన్న తల్లి పొట్ట కిందుగా ఉన్న ఆమె లంగా ముడి మీద వేసాడు. ఒక్క గుంజుడుతో అది ఊడి వచ్చింది. సుమతి తల ఎత్తి చూడబోయింది. కానీ రఘు ఆమె పెదవులు అందుకుని ఆమె తలని మల్లీ తలగడ మీదకు చేర్చాడు. సుమతి తొడల మీద రఘు చేయ్యి తడుముతూంది. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి లంగా అంచులు ఆమె పాదాలను చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు రఘు నగ్నదేహానికీ, అతని తల్లి సుమతి దేహానికీ మధ్య స్పర్స మరింతగా పెరిగింది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
కొంత వరకు పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్న సుమతి తన పైనుంచి రఘును దింపతానికి ప్రయత్నించసాగింది. గత్తిగా అరవతానికి రఘు పరాయి మగవాడు కాదు, అందులోనూ రఘు తన మీద ఎక్కిన సందర్భం వేరు. ఇప్పుదు తను గత్తిగా అరిచి గొడవ చేస్తె పోయేది తమ కుతుంబ పరువె. అందుకని సుమతి నెమ్మదిగా రఘుతో పెనుగులాడుతూ అతనిని తన మీద నుంచి దించతానికి విఫలయత్నాలు చేస్తుంది. అయితే అంత అందమైన స్త్రీ (కన్న తల్లి అయినా సరె) మీద అప్పతి వరకూ అన్ని సుఖాలుపోమిన తరువాత ఆమెను అంతతితో విడిచిపెత్తాలని ఏ మగవాడూ అనుకోడు. 
నిజానికి ఆ స్తితిలో స్త్రీ ఇచ్చె ప్రతిఘటన మరింత ఎక్కువగా మగవాడిలో కోరికని రాకేస్తుంది. తల్లి తన్ చేతులతో తన చాతిని తోసేస్తూంతే రఘు మరింత బలంగా తన చాతిని తల్లి మీదకి నొక్కుతున్నాడు. దాంతో అతని బలమైన చాతి కింద ఆమె గుప్పిత బిగించిన చెయ్యి, ఆ గుప్పిత కిందా ఆమె ఎద సంపద…వెరసి అతని బలాన్ని ఆమె అందిపుచ్చుకున్ తన గుప్పిల్లతో తానే తన వక్షోజాలని అదుముకుంతునత్లైంది. అతని ముద్దును తప్పించుకోవతానికి ఆమె తలను ఒక పక్కకి తిప్పేస్తె ఇందాకతి వరకూ అతను ఆమె బుగ్గల మీద, మెడ వంపులో ముద్దాడాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె మీద్ తనకేదో అధికారం ఉన్నట్లు తల్లి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి ఆమె ముఖాన్ని కదలకుందా గత్తిగా పత్తుకుని తనకు ఎకావలసిన భాగాలని అంతె పెదవులన్, కల్లను, బుగ్గలను, ముద్దాదసాగాడు. తన మీద అతని అహుకారానికి సుమతి విస్తుపోతుంది, అయినా కొడుకుచేసే శృంగారాన్ని ప్రతిఘటించతం మానలేదు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
రఘు బలమైనవాడే,కానీ సుమతి బలహీనమైన స్త్రీ కాదు, ఆమె అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లి. ఇంకా సరీరంలో బిగువు తగ్గని వనిత. కొదుకుతో మల్లయుద్దం చేయలేకపోయినా పడక గదిలో పోతీ పడగలిగిన సరీర ధారుడ్యం ఆమెకు ఉంది. ఒక స్త్రీతో పూర్తి శారీరిక సుఖం పొందాలంతే ఆమె కూడా మగవాడికి సరి జోడైన శరీరిక పతుత్వం కలిగ్ ఉండాలి, అప్పుడే ఆ మగవాడు వేరే ఆలోచన్లేకుండా స్వేచ్చగా ఆ స్త్రీని అనుభవించగలడు. ఆమె కు బలమైన స్త్రోక్స్ ఇవ్వగలడు. ఆమె కూడా ఆ స్త్రోక్స్ తత్తుకోగలుగుతుంది. ఘాఢమైన శృంగారానికి సమ ఉజ్జీలైఅన స్త్రీపురుషులు అవసరం. అయితే అలాంతి సమ ఉజ్జిలలో ఒకరిని ఇంకొకరు అడ్డూకుంటూ ఉంతే అప్పుదు పరిస్తితి ఏమితి. అలాంతి స్తితిలో ఆ స్త్రీని లొంగతీసుకుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలోకి ఆమెతో పాతుగా అడుగు పెత్తతానికి ఆ మగవాడికి చాలా ప్రయాస అవుతుంది. ఇప్పుడు రఘు పరిస్తితి అదే. స్మతి కనుక అతనికి సహకరిస్తె అది చలా ఘాడమైన శృంగారం అవుతుంది. కానీ ఆమె సున్నితంగా అయినా, బలంగానే కొడుకుని నిలువరిస్తూ ఉండతంతో, ఆమె సారీరిక బలం ముందు తన ధారుఢ్యం ఎక్కువ సెపు నిలబడత్లెదు.
తల్లి మీద అదుపు తప్పిపోతున్నత్లు అనిపిస్తున్న చివరి నిముషంలో రఘు అన్నాడు
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“నిన్ను అనుభవించని మగజన వృధ అని రధాక్రిష్న గారు అన్నరు ప్లీజ్ నాకు ఒక్క అవకాసం ఇవ్వు, కాదనకు…అమ్మా…. ప్లీజ్” సుమతి సిగ్గుతో చితికిపోయింది, తనని అనుభవించని మగజన్మ తనకు వద్దు అని కొడుకు అంతున్నడు, తను ఏమనుకోవాలి, తన శ్రంగార సామర్ధ్యానికి గర్వపడాలా లెక తన కొడుకే తనను కోరుకుంతున్నందుకు సిగ్గుపడాలా/ ఆమె మనస్సు అతడిని రతిఘ్టించతంపైన కన్న తన పరిస్తితి ఏమిటీ అని అలోచించసాగింది. మన మనస్సు కూడా మన సరీరంలో భాగమే. మనస్సు ప్రతిఘ్టించతం మాని వేరే అలోచిస్తున్నప్పుడు సరీరం పూర్తిగా పని చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు సుమతి సరీరం మీద రఘు పత్తు బిగిసింది. అతను నిలదొక్కుకున్నాడు. తల్లి సరీరం మీదా తన శరీరాన్ని వ్సాలంగా, బరువుగా పరిచాడు. తన భుజాలతో ఆమె భుజాలు వత్తిపెత్టీ, తన నడుముతో తల్లి నడుముని నొక్కిపెట్టి, తన కఠి భాగంతో ఆమె కటి భాగాన్ని మంచాంకేసి అదుముతూ, ఆమె పాదాల వద్ద ఉన్న లంగా పూర్తిగా తప్ప్పించి ఆమె పాదాలను తన పాదాలతో అదిమిపెట్టీ ఉంచాడు.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
సుమతి ఇంకా అతనిని ప్రతిఘతించతానికి ప్రయతంస్తూనే ఉంది. అతను తల్లి చెవిలో మల్లీ చెప్పాడు. ‘నీ స్తన ద్వయం తొ క్రీడించని మగవాడు అసలు మగవాడు కానే కాదు. అమ్మా నీజబ్బలు నునుపుదేరిన చెరుకుగడలు, నీ తొడలు అరటిబోదెలు, నీ బొడ్డు మన్మధ కేండ్రం, నీ పెదాలు తీపెక్కిన పనస తొనల్- కున్న ఇంకా తియ్యగానే ఉన్నయి….నువ్వు ఇచ్చే సుఖం వెల కత్తలేనిది, నీ సరీర కోమలత్వం నన్ను వివసుడ్ని చేసంది అమ్మా……నాకు అడ్డు చెప్పకెఉ నన్ను నితొ కలవనియ్యిఉ, ఆ అమర సౌఖ్యాన్ని నాకు దూరం చెయ్యకు…….ఒక్క సారి అమ్మా ఒకా సారీ ప్లీజ్’….అతను ఆమెను బ్రతిమిలాడుకుంటున్నాదు అదే సమయంలో ఆమెను బాంగా మంచానికి అనిచిపెట్టి ఉంచాడు. కొడుకు రాధాక్రిష్న గారు అన్న మాతలనే మల్ళీ అంతూ తన దేహ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, తనతో కలవాలనే కోరికని తెలియజేస్తూ తనని అనుభవించడానికి ఉద్యుక్తుడవుతూంటే సుమతి పూర్తి డిఫెన్స్ లో పడిపోయింది. ఆమెకి కొడుకు వర్నన సిగ్గుని తెస్తు ఆమె దెహం సిగ్గుతో ముదుచుకుపోయెతట్లు చెస్తూంతె, మరొక పక్క ఎక్కడో సుమతిలోని స్త్రీ మనస్సు ఎగిరెగిరిపడుతోంది. సృంగారపూర్వకమైన ప్రశంసని ఎవరో ఒక మగవాడినుంచి వినతం వెరు, చిన్నప్పటి నుంచి కనీపెంచీపెద్ద చెసిన సొంత కొడుకు వర్ణిస్తూంతె తల్లిగా ఆమెకు సిగ్గని పించవచ్చు కానీ ఒక స్త్రీగా అది అత్యుత్తమ ప్రశంస, సుమతిలోని స్త్రీత్వం ఇప్పుదా ప్రసంసకి ఆనందంతో ఎగిరెగిరిపడుతూంది.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
తల్లి సరీరం నుంచి ప్రతిఘతన లెకపోయెసరికి రఘు మిగతా పనికి ఉపక్రమించాడు. అది అర్ధం చేసుకున్న సుమతి చివరిసారిగా నోరు విప్పింది, “నన్న రఘు ఇంక వద్దురా ప్లీజ్ జరిగింది చాలు ఇంక లే” ఆమె గొంతులో మాతృప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది. 
‘అమ్మ ..కాదనకు ప్లీజ్…ఇంతదాకా వచ్చాక ఆగతంవీలవుతుందా చెప్పు….అదీ నీలాంటి స్త్రీతో….’ ఒకపక్క రొప్పుతూనే అన్నాడు రఘు, అతని మాతలకు ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు సుమతికి. నిజమే ఆ స్తితిలో ఏమగవాడూ ఆగలేదు తర్వాత పని చెయ్యకుండా…కానీ ఎమన్నాడు చివరలో….అదీ నాలాంటి స్త్రీతూఅ అని కదా….సుమతి ఆ మత గురించీఅలోచించతానికన్నా ముందే ఆమె శరీరం ఆ మాతకి స్పందించింది. ఆమె శరీరంలో రక్తం వేడెక్కింది, పరుగులుపెత్తింది. సుమతి తనకు ఎమౌవుతుందో తెలియని స్తితిలో ఉంది. ఒక స్త్రీకి ఆమె సరీరమే కాదు మగవాడి మాతలు కూడా చాలా ఉద్రేకపరుస్తాయి.
‘కానీ కన్నా…’ సుమతి ఎదో అనబోయేంతలో రఘు తల్లి పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసాడు. అతను కొంచెం కదిలి తల్లి మీద సర్దుకుని పడుకున్నాడు. అతని ప్రయత్నం అర్ధమైన సుమతి తన దేహాన్ని కొంచెం రిలాక్స్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించింది. రఘు మత్రం ముందు జాగ్రత్తగా తల్లి పాదాల దగ్గర నుంచి తల వ్రకు తన అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. తల్లి ఎడమ చెయ్యిని తీసుకుని తన కఠి భాగం దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళీ ఆమె పొత్తి కడుపు ను గుచ్చుకుంటున్న తన 8 అంగులాల మదన ద్వజాన్ని ఆమె చేతికి అందించాడు. మొదత పత్తుకోవతానికి సంసయించి చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుంది ఆమె. అతను మల్లీ ఆమె చెయ్యిని అక్కడ పెత్తుకుని మల్లీ చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోకుండా తన పన్నిచెతో సహా తన శరీరాన్ని ఆమె చేతి మీద వత్తాడు. వాల్లిద్దరి దేహాల బిగిసిన వత్తిడిలో అతని స్తంభించిన అంగం ఆమె చెయ్యి చిక్కుకుపోయాయి. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
ఇప్పుదు ఎలాగైఅన ఆమె కొడుకు అంగాన్ని పత్తుకోకతప్పనిసరి పరిస్తితి అది. సుమతి చేతి వేళ్లు కదిలాయి. రఘు అంగ్మ్ తల్లి గుప్పిత్లో చిక్కుకుంది. ‘పెట్టూకో…అమ్మా…ఆ” వగరుస్తూ అన్నాడు ర్ఘు. సుమతి ఎమీ తెలియని కన్నెపిల్ల్ల ఏమీ కాదు, తనని అనుభవిస్తున్న ఆ రఘుకే జన్మనిచ్చిన తల్లి. అందుకని ఆమె అతని ఆజ్ణని పాటించలేదు. సరి కదా అనికి హస్తప్రయోగం చేసి అతడిని తనలోకిప్రవేసించకముందే నీరుకార్చే ప్రయత్నంచేసింది. ముందు తన పురుషాంగం మీద కదలాడుతున్న తల్లి చేతి స్పర్స్కి మైమరిచిపోయిన రఘు కొద్దిసేపత్లోనే ఎమి జరుగుతోందొ గ్రహించాడు. అతనికి శృంగారంలో అనుభవం లేదు. కానీ ప్రకృతికి తెలుసు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎజ్ణానం ఇవ్వాలో. ఒక మగవాడు తనకు సరి జోడైన స్త్రీతో కలవటం మొదలుపెట్టీనప్పుడు ఆమెతో ఎలా కలవాలో, ఆ స్త్రీ వేసే ఎత్తులకుపై ఎత్తులు ఎల వేయాలో ప్రకృతి అతనికి నేర్పుతుంది. ఆ స్త్రీ అతనికి రెట్టింపు వయస్సుదైన ఆమె ఎత్తుగడలని చిత్తుకావలసిందే. అదే సృష్టి ధర్మం, అదే ప్రణయ ప్రణవ మంత్రం.
రఘు మల్లీ తన అ,గ,తో తల్లి గుప్పిటని నొక్కసాగాడు, ఆమే చెతివేళ్ళూ స్వేచ్చగా కదలతానికి వీలు లేకుండా నొక్కుతున్నాడు. సుమతి తన చేతిని లాగేసింది. రఘు తల్లి చేతిని మల్లీ తన అంగం మోదట్లో పట్టుకునేతత్లు ఉనంచి, ఈ సారి తన చేతితో తన అంగాన్ని గైద్ చెస్తూ తన మదన స్తావరం…కాదు…కాదు తన జన్మస్తానం కోసం వెతకసాగాడు. అతనికి ఇదే తొలొ అనుభవంకావతంతో అతనికి వెంతనే ప్రేమద్వారం దొరకలెదు. అందువలన అతని ముందోలు తొలిగిన పురుషంగపు గులబీ రంగు తొడిమ సుమతి ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న యోని ప్రదేసంపై అంతటా రుద్దుకోసాగింది. ఈ స్పర్శ సుమతికి మొదట గిలిగింతలుపెత్టినా తరువాత ఇంకేదో సందేశాలను తనువంతా వ్యాపింపచేయసాగింది. ఆ ప్రకంపనలు ఏమితో తెలీనిది కాదు సుమతి. ఆమె నిగ్రహించుకోవతానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఓడిపోతున్న భావన ఆమెకు తెలుస్తూనే ఉంది. అది ప్రకృతి నిర్దేశించిన కలయిక అప్పుడు కొద్ది సేపు సుమతి ఓడిపోక తప్పదు, ఆ ఓటమే ఆమె వద్దు అన్న ఆమెకు అంతులేని సుఖాన్ని ఇస్తుంది.
అయితె వల్ల తొడల మధ్యన ఇంత పోరాతం జరుగుతున్నా వాళ్ళిద్దరి పైన ముద్దులాడుకోవతం మానలేదు. చెదిరిన తల్లి జుట్టులోకి వేల్లుపోనిచ్చి అతను ఒక చేత్తో ఆమె కేశసంపద్ని తడుముతూ మరికపక్క తల్లి పదవులని చప్పరిస్తూ, మధ్య మధ్య ఆమె ముఖంలోకి చుస్తూ ఉన్నడు. తమ తొడల మధ్యన జరుగుతున్న పోరాతాన్ని ఉద్దరూ తమ ముఖాలలో కనపడకుండా ఉంచటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అది వీలు కావట్లేదు. నేనంతే నేను అనిపోటీ పడుతున్న వారిద్దరిలో, సుమతి పెదవులు బిగబట్టీ తన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తుంది అతని పురుషాంగానీ నెట్టివేయతానికి, అతను ముఖం చిట్లించి తల్లి ప్రయత్నాలను వమ్ముచెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెసవి తరువాత తప్పకుండా వర్షాలే వస్తాయి,రాత్రి గడిచిన తరువా ఖచ్చితంగా పగలే వస్తుంది……
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.