Skip to content

కిచెన్ లో వంటోడు, హాల్ లో పనివాడు, మంచం పైన మనవాడు – I | Telugu Sex Stories

నా పేరు లావణ్య…మా వారి పేరు రాజేష్. నా వయసు 27 …మా వారి వయసు 31. మాకు పెళ్లియ్ 3 సవస్తరలు… ఇంకా పిల్లలు లేరు. మాది కాకినాడ, మా వారు SBI లో జాబ్. నేను కాకినాడ లో ఒక స్కూల్ లో సైన్స్ టీచర్ను. మా ఇద్దరికి జాబ్స్ వల్ల ఇంట్లో వండడానికి, ఇంటి పనులు చేయడానికి మా వారు వాళ్ల ఉరు నుండి ఒక పనివాడిని తీసుకోత్చాడు. అతడి పేరు గోపాల్, అతడి వయసు 18. గోపాల్ చాలా అమాయకుడు అండ్ బుద్డిమంతుడులా ఉంటాడు. ఇంట్లో పనులు చాలా చురుకుగా చేసేవాడు. మాది డబల్ బెడ్రూమ్ డ్యూప్లెక్స్. 2న్ద్ ఫ్లోర్ లో సింగల్ బెడ్*రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. పనివాడు ఉండడానికి సెపరేట్ రూమ్. నేను మా వారు సెక్స్ లైఫ్ ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం పెళ్లియినా కొత్తలో.
కానీ ఇద్దరికి జాబ్స్ వల్ల వారానికి రెండు సార్లు మాత్రం సెక్స్ లో పాలుగోనే వాళ్ళం. నాకు సెక్స్ అంటే అంతగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మొదటి నుండి. నా అంతటా నేను ఎప్పుడు మా వారిని సెక్స్ చేయమని అడగలేదు. అప్పటికీ గోపాల్ పనిలో చేరి 8 నెలలు. అతడి పనిలో హుషారు న్డ్ అమైకత్వం వల్ల నాకు మా వారికి గోపాల్ అంతఏ చాలా అబిమానం. గోపాల్ కూడా మా వారిని సర్ అని, నన్ను మేడమ్ అని పిలిచే వాడు.అప్పుడు వేసవి కావడంతో మా స్కూల్ కి సెలవలు ఇచ్చారు. నేను ఇంటి దెగ్గర ఏ ఉండి పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసాఏ దానిని. అలా ఒక వారం తర్వాత మా వారి బ్యాంక్ లో కొలిగ్స్ అందరు కలిసి గోవ టూర్ ప్లాన్ వేసుకునారట.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
మా వారు నాకు ఫోన్ చేసి , మా బ్యాంక్ లో వళ్ళండరం గోవ టూర్ కి వెళ్తునం పది రోజులు, ఇవాళ నైటే ప్రయాణం , నా బట్టలు అన్ని ఐరన్ చేసి ఉంచు అని ఫోన్ చేసి చెప్పారు. ఆయన అలా చెప్పగానే గోపాల్ కి బట్టలు ఇచి ఐరన్ చేయమని చెప్ప. ఆయన సాయంత్రం నాలుగింటికి ఇంటికి వచి టూర్ కి కావాల్సిన బాగ్ లో పెటుకునాడు. నైట్ పదిన్నర కి అలా వల్ల టూర్ బస్ వచింది, ఆయన వెళ్తూ జాగ్రత అని చెప్పి గోపాల్ ని ఇంటిని చూసుకోమని చెప్పాడు. ఆయన వెళ్ళాక ఒక అరగంతకీ నేను వెళ్ళి నా రూమ్ లో పడుకున్న టైం ఉదయం 8 దాటుతుండగా నిద్ర లేచాను. శనివారం… ఎలాగూ శెలవు కాబట్టి కొంచెం లేటుగానిద్ర లేచాను. ఇంతలో వంటింట్లో కుక్కర్ శబ్ధం నా చెవులకి వినిపించింది. నేను లేచి వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకున్నాను.
బ్రష్ ఐపోయాక చీర జ్యాకెట్ లంగా తేసూకొని బాత్*రూమ్ కి వెళ్ళాను. గోపాల్ నేను బాత్*రూమ్ కి వెలగానే బాత్*రూమ్ డోర్ దగ్గర నిలబడి కీహోల్ లో నుంచి నేను స్నానం చేయడం చూసే వాడు. అలా వాడు ఎప్పటి నుండి చూస్తునడో కానీ సడన్ గా తాను బాత్*రూమ్ నుండి బైటకు వచఎ వరకు తెలీదు. బైటకు రాగాణాఏ గోపాల్ కనిపించాడు. నేను అప్పుడు ఎంత కోపంగా చూశానంటే…ఎం చేస్తునవ్ ఎక్కడ అని కోపంగా అరిచాను. కోపంతో ముక్కుపుటల్లో నుంచి వేగంగా శ్వాస వదులుతూ గోపాల్ ని అడుగుతుంది. ఎవరన్నా చూస్తున్నారన్న కంగారు, తన భర్తకి ఈ విషయం చెప్తుందని అని భయం… 
గోపాల్ లో రెండూ ఒక్కసారిగా కలిగాయి. నేను ఎం చేయలేదు మేడమ్ అని గోపాల్ బయం బయం గా చెప్పాడు. “ఏంటి నువ్వు చేసేది… పిచ్చిపిచ్చిగా ఉందా”అంటూ ఆవేశంగా అడిగింది లావణ్య. “నేనేంచేసానండి?” అంటూ కొంచెం తడబడుతూ అడిగాడు గోపాల్ . ఏంచేసావో ఏంచేస్తునావో…నీకు తెలియదా?… మావారికి చెప్తే అప్పుడుతెలుస్తుంది… అప్పుడు గోపాల్ తప్పింది మేడమ్, నన్ను సక్షమించండి మేడమ్ అని కాళ్ళా మీడ పడ్డాడు. నేను గోపాల్ మెడ అరుస్తూ వెన్*టెన ఏ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపో , ఇంకా ఎపుడ్ఫు ఏకాడికి రాకు అని అరిచాను. గోపాల్ తప్పుండి మేడమ్, ఈ వక్కసారి సక్షమించండి అని నా కళ్ళు అంతఏ పట్టుకునాడు. అప్పుడు వెళ్తవ మా వారికి ఫోన్ చేయమంటావా అని ఫోన్ తేసూకొని నంబర్ డైయల్ చేస్తునను. ఇదే మంచి ఛాన్స్అని… గోపాల్ రెండు చేతులతో లావణ్య కాళ్ళురెంటూ పట్టుకుని తలని తన తొడల మీద పెట్టాడు.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
“ఏం చేస్తునవ్ ” అంటూ కోపం గా పైకి లేచి నిలబడింది లయణ్య. తనలా నిలబడగానే గోపాల్ పైకి లేచి ఫోన్ చేటులోంచి తేసూకొని అటు విసిరేసీ గట్టిగావాటేసుకుంటూ అరవబోతున్న నా నోటిని తన నోటితో మూసెసాడు. బిత్తరపోయి పెదవులు విడతీయటానికిప్రయత్నిస్తూ… కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని, నా రెండూ చేతులతో గోపాల్ భుజాలపైన కొడుతూతోయటానికి నా శక్తినంతా ఉపోయోగించా. య్*న గోపాల్ వెనక్కు తగ్గలేదు , తన నోటితో నా నోటిని గట్టిగా చాపరిస్తు తన రెండు చేతులతో నా రెండు ఉక్షోజాలా మీద దాడి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. నేను నా బలమంత ఉపోయోగించి గోపాల్ ని వెనకు తోయాలని ప్రయత్నించ, కానీ గోపాల్ బలం ముందు నా ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. నేను న చేతులతో గోపాల్ వీపు మేధా గేస్తున, కోద్తున గోపాల్ తన ధడిని మాత్రం అపలెధు. గోపాల్ న ఉక్షోజాలను అలా పిసుకూతూ నా జ్యాకెట్ ని పీకేశాడు.
ఇక ఏదవ్వడం మొదలెట్టి, నన్ను వడిలేయి గోపాల్, ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని నేను ఎంత చెప్తున వీనే స్తిథిలో లో గోపాల్ లేడు. అలా గోపాల్ నా జ్యాకెట్ న్డ్ బ్రా పేకేసీ , నా ఉక్షోజాలను గట్టిగా పిసకడం మొదలెట్టాడు. అలా గోపాల్ నా ఉక్షోజాలని పిసుకూతూ నా పేదాలను చాపరిస్తు ధడి వేగానీ వెంచాడు. నేను ఏడుస్తూ గాపాల్ వీపు మీద కొడుతునాను. నేను అలా చేసాఏ సరికి గోపాల్ ఇక ఆలస్యం చేయడం బగోధని, ఒక చేథో నా రెండు చేతులని గట్టిగా పట్టుకొని, రెండో చేథో నా లంగా చీర పీకి పక్కకి వేసిరేసాడు. మొదటిసారి ఇలా నా బర్తకి కాకుండా వరయ్ వాడికి బట్టలు లేకుండా కనిపించడం. ఇక ఏడవడం తప్ప నేను ఎం చేయలేని స్తితి లో ఉనను. గోపాల్ నా చీర ని పడేసి….తన బట్టలు కూడా థేసెసడు , నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను ఏడుస్తూ….
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
గోపాల్ తన మొడ్డని చేథో పట్టుకొని చూడండి మేడమ్ వీడు ఇపుడు మిమల్ని డెంగబోతునాడు అని నా కళ్ళు తెరిచాడు. అపుడు చూశా మొదటిసారి వేరీ వాడి మొడ్డ….సుమారు 8 అంగుళాలు ఉంటది అనుకుంట…..నా బర్త కంట పెద్దది…..అపుడు నేను ఏడుస్తూ వద్దు గోపాల్ నన్ను వదిలెయ్ అని అంటున వినకుండా, నా ప్యాంటీ ని ఉడడీసి తన మొడ్డ నా పూకు చివర పెట్టి రుద్ద్ధడం మొదలెట్టాడు…అలా చేస్తూ తన మొడ్డని నా పూకులో తోయాడానికి ట్రై చేశాడు కానీ ఆది లావూ చాలా ఏకువ ఉండడం వల్ల న పూకులో పట్టలేఢు….మళ్లీ అలానే చేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా తోశాడు..ఈసారి సగం వరకు వెళ్ళింధీ….అలా అలా మరో రెండు మూడు తోపులకి గోపాల్ మొడ్డ మొత్తం నా పూకు లోకి పోంది….నేను నొప్పితో ఏడుస్తూ ఏమీ చేయలేని స్తితి లో ఉన్నాను.
గోపాల్ క్రమక్రంగా తన మొడ్డని నా పూకులో వేగంగా తోస్తూ……మేడమ్ మీ పూకు చాలా బాగుంది….కళ్ళు తెరిచి నా మొడ్డ మీ పూకుని ఎలా దెంగుతుందో చూడండి మేడమ్ అని అంటునాడు…నేను అంతఏ కళ్ళు తెరవ్*కుండా అలా ఏడుస్తున్నాను…..గోపాల్ ఇంకా వేగంగా దెంగుతూ మేడమ్ మేడమ్ నా మొడ్డ మీకు నచిందా, నా దెండుగు మీకు నచిందా అని అరుస్తూ ఆ ఆఆ ఆఆ అంటునాడు…..నేను 1స్ట్ ఏ చేపను నాకు సెక్స్ అంతఏ అంత్గా ఇంట్రెస్ట్ లేదని…..కానీ గోపాల్ అలా దెంగుతుంటే క్రమక్రామ్ంగా ఏడవడం ఆపేసి చినగా కళ్ళు తెరిసాను….కానీ సూటిగా ఎంధుకో గోపాల్ కళ్ళలోకి చూడాలనిపించలేదు….గోపాల్ అలా దెంగుతుంటాఏ….సెక్స్ అంతఏ ఇలా ఉంటుందా అని …గోపాల్ లోవటి మొడ్డ నా పుకుని అలా దెన్శ్గుతుంటాఏ కొంచెం కొంచెం గోపాల్ దెంగుడికి నాకు తెలవకుందానాఏ సహకరించడం మొదలెట్టను. అలా గోపాల్ న పుకుని కుమ్మేస్టుంటాఏ నేను కూడా గోపాల్ కి ఎదురోతులు ఎవడం స్టార్ట్ చేసా.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
గోపాల్ ఇది చూసి చాలా ఆనందంతో ఇంకా వేగంగా నా పుకుని కుడుస్తునాడు. గోపాల్ నా దెంగుడు మీకు నచిందా మేడమ్ అని మళ్లీ అదిగదు. ఎంధుకో ఎసరి నేను ఆ అని అనేశాను….అడఎ అదును గా టేసుకొని గోపాల్ ఇంకా వేగంగా పొడుస్తూ…తన చేతులతో నా ఉక్షోజాలను పేసుకుతునాడు…….నేను ఇక తట్టుకోలేక నా నోటిని తేసుక్*నీ గోపాల్ పేధాలను పై ముద్దులు పేటదం స్టార్ట్ చేసా అలా ఎంత సేపు చేసుకునమో కానీ కొంచసెపాటికీ ఇపోంది….గోపాల్ ఇంకో 5 నిమిషాలు అలా చేసి తాను కూడా మేడమ్ నాకు వత్చెస్తుంది కర్చేయమంతర అని అడిగాడు…… అప్పటి ఢాకా అతనికి సహకరించిన నేను వద్దు తేసి బైట కర్చు అని అన్నాను….గోపాల్ అలానఏ చేసి…నా వంటి మేధా కర్చెసాడు…..అలా కర్చేశి నా మిధ అలా అలా పడుకొని నా పేధాలను చాపరిస్తు ఉనాడు…నేను కూడా న పేధాలతో అతనికి సహకరించాను.
అలా కొంచెం సేపు అయ్యాక నేను పక్కన ఉన్న దుప్పటి తేసూకొని కప్పుకున్నాను. అప్పుడు గోపాల్ థాంక్స్ మేడమ్, నేను ఎధె ఫర్స్ట్ టైమ్ డెంగ్గడం , రెండు మూడు సార్లు వెరీ వాళ్ళు డెంగించుకుంటుంటాఏ చూశాను తప్ప ఎపుడు సెక్స్ ట్రై చేయలేదు. నిన్న మీరు సర్ టూర్ కి వెళ్లఏ ముందు సెక్స్ చేసుకుంటుంటాఏ కిటికీ లో నుంచి చూశాను, మీరు స్నానం చేస్తుంటాఏ చాలా సార్లు చూశాను. కానీ నిన్న మీది అలా చూసి నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను, అప్పుడు నాకు అర్దం యిన్ది, నిన్న ఆయన టూర్ కి వెళ్లఏ తొందర్*లో లైట్స్, కిటికీలు క్లోస్ చేయకుందానాఏ సెక్స్ చేసుకునం. అప్పుడు వాడు ఇక ఈ మొడ్డ మీ సొంతం, మీరు ఎలా చెప్తైఏ అలా ఆడుతుంది అని ఆనాడు.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.
అప్పుడు నేను కోపంగా ఈపటి దాకా చేసింది చాలా ఇక ఈ ఇంటిని వదిలి మీ వూరు వెళ్లిపో అని గట్టిగా చేపను. దానికి వాడు వద్దు మేడమ్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను, మీరు ఎలా చెప్తైఏ అలా వింటాను అని మళ్లీ ముద్దు పెట్టుకొబోయాడు. కానీ నేను ఇంకా చెపేధి నీకే వెళ్లిపో అని గట్టిగా చెప్పాను. దానితో వాడు బయపడి అలాగే మేడమ్ వెళ్లిపోతాను కానీ మళ్లీ ఒక్కరి మిమల్ని దెంగుతాను అని అన్నాడు. వద్దు చేసింది చాలు కానీ పో అన్నాను. దానితో వాడు మేడమ్ ఇందాక బాలంతంగా చేశాను అంత ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపించలేదు, ఈ ఒక్కసారి డెంగి వెళ్లిపోతాను, మీకు ఎప్పుడు కనపడను అని అన్నాడు, అలా చాలా సేపు బ్రతిమాలడు.
అప్పుడు నాకు కూడా ఒక్కసారఏ కదా నేను కూడా సెక్స్ లో ఫర్స్ట్ టైమ్ గోపాల్ దెంగుడు లో ఎంజాయ్ చేశాను మా వారితో పోల్చుకుంటఏ. సరే కానీ త్వరగా చేసి వెళ్లిపో అని అన్నాను. దానితో వాడు ఈ ఒక్కసారి కదా కొంచెం ఏకువ సేపు ఉంటా అని దుప్పటి లాగేసాడు. వాడి రెండు చేతులతో నా రెండు ఉక్షోజాలా మీద దాడి స్టార్ట్ చేశాడు. అలా పీసీకి పీసీకి వాడి నోటిని మెల్లిగా నా రెండు ఉక్షోజాలని చేకాడం మొదలుపెటాడు. 
అలా చేస్తుంటాఏ నాలో కోరిక వేడి ఎక్కువ అయ్యాయి. దానితో నేను నా చేతులతో వాడి మోకానీ నా పేదలు వైపు లాగానూ. వాడికి అర్దం అయ్ వాడి పేదాలను నా పెదదాలతో కలిపి ముద్దులూ పెడుతూ, వాడి రెండు చేతులతో నా బాయాలను పిసుకుతునాడు…..అలా కొంచెం సేపటి తర్వాత వాడు చేతులని మెల్లిగా నా పూకు డేగరా చెరిచి అక్కడ రుద్దుతునాడు. అలా వాడు మెల్లిగా నా పూకు మీద వాడి చేతులతో రుద్దుతూ చినచినగా వాడి వెళ్ళాను పూకులో పెట్టి ఆడిస్తునాడు. వాడు అలా అలా చేస్తుంటాఏ నాలో ఇంకా ఎక్కువ కోరిక మోడలింది. మెల్లిగా నా చేతితో వాడి మొడ్డని పట్టుకున్నాను. ఇధఏ మొదటిసారి ఒక మొడ్డని నా చేథో పట్టుకోవడం. కానీ నాకు ఎం చేయాలో తేలిక జస్ట్ అలా పట్టుకొని ఉండిపోయాను. అప్పుడు వాడు మేడమ్ ఆది అలా పట్టుకుంటఏ బాధపడుతుంది….దానిని ఎలా ఆడించాలి అని చెప్పాడు….నేను వాడు చేపినట్టు వాడి మొడ్డను ఆడించసగానూ.
💋 Telugu Sex Stories, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Incest Stories.