Skip to content

ఎర్ర చొక్కా కుర్రాడు నల్ల పూకు కుర్రది | Telugu sex stories

సారి జాకెట్టు నలిగి పోయింది, ఆంటీ, ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను….. నువ్వు – నేను మీ ఊరొచ్చినప్పుడు శర్మ చేత చేయించు కున్న రోజున కట్టుకున్నావే….. ఆ తెల్ల చీర జాకెట్టు కట్టుకో, ఆ జాకెట్ మరీ లోనె క్….. నీ సళ్ళు వాడ్ని పిచ్చెక్కించే స్తాయ్” అన్నాడు. “అబ్బా! వద్దు లెద్దు”. “చేసిన ఏర్పాట్లు ఎటూ చేశాను పూర్తిగా కార్యం గెటప్ రానియ్ ఇది గో మల్లె పువ్వులు” అంటూ తడి గుడ్డని చుట్టిన మల్లె పువ్వులు అందించాడు.
మల్లెల వాసన గదిలో గుభాళించింది. ” వెధవా! దగ్గరుండి పిన్నికి రంకు మొగుడ్ని తెస్తున్నావ్, ఇది మీ బాబాయ్ కి తెలిస్తే నిన్ను చితక గొడతారు” అన్నాను పువ్వులు అందుకుంటూ, “అంకుల్ చితక గొట్ట గలిగితే, నీకు నాకు ఈ అవస్తలు ఎందుకూ… ఊ! తెల్ల చీర కట్టు టైమవుతోంది” వాడు తొందర పెట్టాడు. ” మళ్ళీ నన్ను బోసి మొల తో చూడాలని వెధవ కంగారూ నువ్వూను” వాడి తల మీద మొట్టి పెట్టాను.
నేను చీర జాకెట్టు వదిలి …..బాడీతో ఉండగా రాంబాబుని చూశాను వాడు లుంగీ మీదే నలుపుకుంటున్నాడు. ” ఆ నల్ల బ్రా వదిలి తెల్ల బ్రా వేసుకో…. లంగా కూడా మార్చు ” “అక్కర్లేదులే” “అలా కాదు” అంటూ దగ్గరకు రాబోయాడు. “అలా నించో…… నేనే మార్చుకుంటా……..నన్ను బోసి మొలతో చూడాలి అంతే గా” న వ్వాను. తలూపేడు నవ్వుతూ…….. “కొత్త గా నువ్వు చూడంది ఏముందీ చూపిస్తా….. కాని నువ్వు నా ప్రశ్నకొక దానికి జవాబు చెప్పాలి ….”
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“ఏమిటదీ” అడిగేడు ……..బాసరి బకిల్ విడదీసి……. స్వేచ్చ కలిగిన స్తనాల్ని రాసుకుంటూ, వాడి దృష్టి నా రెండు సళ్ళ మీద వుండగా మెల్లి గా అడిగాను. “నువ్వు మీ రాజేశ్వరి వదిన్ని వాడు కుంటున్నావు కదూ?” రాంబాబు దృష్టి నా సళ్ళ మీదే ఉంది. మెల్లి గా తలూపేడు. నేను పెద్దగా ఆశ్చర్య పోలేదు…… వాడినే చూస్తూ, లంగా బందులు విడదీసి లంగాను క్రిందకు జార్చాను. రాంబాబు దృష్టి…..నేను సాయంత్రం గీసిన నున్నటి నా దిమ్మ మీద ఉంది. లుంగీ మీదున్న వాడి చెయ్యి వాడి అంగాన్ని విరిచేస్తోంది.
మంచం మీదున్న తెల్ల లంగా అందు కుంటూ అడిగే ను, ” వదిన చాలదా బాబు……. నన్ను కూడా ఎక్కేయాలని వెధవ ఆశ ఎందుకూ?” “నువ్వంటే నాకు పిచ్చి గనక మనకీ వరుస అడ్డంలేక పోతే నిన్నెప్పుడో లేవదీసుకు పోయే వాణ్ణి ” ఆఖరి మాట అనేసి రాంబాబు బయట కి వెళ్ళి తలుపు దగ్గరగా మూసేడు. నేను తెల్ల బోయి నిలబడి పోయాను అలా దిశ గానే . చాలాసేపు ఉండి పోయి తర్వాత తేరుకుని బట్టలు వేసుకున్నాను. నిలువుటద్దం ముదు కొచ్చేను. నిజంగా కార్యం పెళ్ళి కూతురులా గానే ఉన్నాను.
పెళ్ళై పదేళ్ళు కాపురం చేసిన దానిలాగా లేను. నవ్వొచ్చింది నవ్వితే బుగ్గలు సొట్టలు పడ్డాయి. తెల్లటి పలు వరస మెరిసింది. గిరిజాలతల.. ఎత్తైన స్తన ద్వయం పచ్చటి దేహం……. నా కంటే పదేళ్ళ చిన్నవాడు నన్ను చూసి పిచ్చి ఎక్కి పోయి… వరసను కూదా మర్చిపోయేంత అందంగా ఉన్నానా? అద్దంలో చూసుకున్నాను. రాంబాబు మాటల్లో కొంత నిజం ఉందని పించింది. 
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
నా ఆలోచనలో నేనుండ గానే గడియారం పదకొండు కొట్టింది. నా ఒంటిలో రక్త మంతా ఒక్కసారి ఉవ్వెత్తున లేచింది. మంచం, మంచంమీది మల్లె పువ్వులు, అలంకరణ , నా కంటే, చిన్నవాడితో నా కార్యం …… కైపు తల కెక్కిపోతోంది.
ఎప్పుడొస్తాడో…. ఆ కుర్రాడు….తను లీడ్ తీసుకోవాలా లేక ….ఆ కుర్రాడే …లీడ్ తీసుకుంటాడా? వరసకి తల్లినే వాయించే వాడిని…… వేరే తగులు కోవటం ఎలాగో చెప్పేదేంటి? పుడుతూనే పట్లు నేర్చుకుని పుడుతున్నారు కుర్రాళ్ళు, లేకుంటే రాంబాబు వదిన్ని వాడు కోవటం ఏమిటి? రాంబాబు బాగా పొడుగు కదా చక్కగా పొడు పించు కుంటోదన్న మాట ఆవిడ. మెట్ల మీద ఆడుగులు చప్పుడయింది. నాకు సిగ్గు మునుచు కొచ్చింది. ట్యూబ్ లైట్ ఆర్పి, బెడ్ లైట్ వేసి ఏమెర గ నట్టు మంచం మీద పడుకున్నా మో చెయ్యి తల మీదుంచుకుని. రాంబాబు ముందు లోపల కొచ్చాడు. వెనక గా అత నొస్తున్నాడు. కళ్ళు చిట్లించి చూశాను.
“ఛ వెధవ వేషాలు” విసుక్కుంటూ తాంబాబు లోపల కొచ్చు తలుపు మూశాడు, గడియ పెట్టాడు. “అంటే రాలేదా?” నా ఉద్రేకం ఆరాటం అంతా ఒక్క సారిగా నీరయి పోయింది. “ఏమయిందిరా? అతనే డీ” ” ఆ ముసలి ముండ మాణి క్యాన్ని చేస్తున్నాడు. అది వదిలి పెట్ట కుండా తిని పించే స్తూంది” నా ప్రాణం ఉసురు మంది. ఉదయం నించి ఎన్నో ముచ్చట్లతో ఒళ్ళంతా వేగి పోతోంది. “అదె ప్పుడూ ఉండేదే గా…..జ్నాన మక్కర లేదూ? అంటూ చిరాకు పడుతూ రాంబాబు వచ్చి పక్కలో కూర్చున్నాడు. నేను మాట్లాడకుండా అటు తిరిగి పడుకున్నాను. “కోపం వచ్చిందా……..ఆంటీ, సారీ! అంటూ నా గుండెల మీద చెయ్యి వేసి తన కేసి తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. “చాల్లే నిర్వాకం వదులూ” అన్నాను.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
రాంబాబు వదల లేదు. బలవంతంగా తన కేసి తిప్పుకుని నా రెండు స్తనాల మీద రెండు చేతులు వేసి, “వీటి మీద ఒట్టు నేను సింసియర్గా ప్రయత్నం చేశాను అంటూ స్తనాలు నొక్కాడు. నా ఒంట్లో రక్త మంతా స్తనాల కేసి పరుగెత్తింది. మౌనంగా వాటి మర్దనా సుఖన్ని అందు కుంటూ ఉండి పోయాను. ” ఈ పూర్ణ కుంభ లు అందుకునే అదృష్టం వాడికి లేదు ” అంటూ పమిట తప్పించాడు. “వద్దు……… వదులు” సన్నగా నసిగాను. ” నీ సళ్ళు తీపు లయినా తగ్గుతాయి నలపనీ ఆంటీ…… అంటూ జాకెట్బొత్తాలు ఊడది స్తుంటే నేను అలసి పోయినట్టు కళ్ళు మూసుకున్నాను.
నా వీపు క్రింద నించి బ్రా బకిల్ వూడదీస్తుంటే “ఊ……..అని మూలు గుతూ నడుం ఎత్తాను. బెడ్ లైటు వెలుగులో ఫుట్ బాల్స్ లా వున్న నా రొమ్ముల్ని చూసి ఆగలేక పోయాడే మో వంగి నోటితో కుడి స్తనం ముచ్చిక ను అందుకున్నాడు… పది రోజులయింది అక్కడ మగాడి పెదాలు పడి ఒళ్ళు జల్లు మంది. “ఏంటా పనీ…….” సన్నటి విసుగు ప్రదర్శించాను. రాంబాబు లక్ష్య పెట్టలేదు. పక్కలో పడుకుని పళ్ళు దిగే లా స్తనాల్ని కొరికేసాడు. “ఏంటా కొరకటం………” తల గట్టి గా అణచు కున్నాను.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.