Skip to content

ఈ ఊరు ఈ గాలి ఈ నేల మా అత్తపూకు… మరువలేను – III | Telugu Boothu Kathalu

ఇప్పుడవేమి వద్దమ్మ అన్నాను దెబ్బ నొప్పి ఇప్పుడు తెలియదు రేపటికి మోపు చేస్తుంది కాపరం పడితే నొప్పి కొంచెంతగ్గుతుంది అంది సరే అని బట్టలు మార్చుకుని పడుకున్నాను.
అలా పడిపోయిన నాకు అమ్మ జాగ్రత్తగా వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టింది కొంచెం సేపటి నుండీ ఇంటి పక్కన ఆంటీలు ఒకళ్ళ వెనుక ఒకళ్ళు వచ్చి అయ్యో మీ అబ్బాయి పడిపోయాడంట కదా బాగా దెబ్బలు తగిలాయా?? అని అమ్మతో అని నన్ను చూసి ఏఅమ్మా రోడుని చూసుకుని వెళ్ళొద్దా?? ఐనా వెళ్ళి వెళ్ళి మురుగుంటలో ఎలా పడిపోయావు అని నన్ను అనేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అలా చుట్టు పక్కల ఆంటీలు అందరూ ఐపోయాకా హేమా ఆంటీ వచ్చింది నన్ను చూసి అమ్మతో ఎలా ఉందంట అంది ఏమన్నా మాట్లడితేగా అంది అమ్మ ఏదడిగినా ఏమి మాట్లాడటంలేదు అంది అమ్మ సర్లే అని అమ్మతో ఇంకేదో మాట్లాడుతుంది నా కంటి చూపు ఆంటీ చీర కుచ్చీళ్ళ లోపలికి దూసుకుని పోయి వెంట్రుకలతో నిండిన ఆంటీ పూకు ని చూస్తున్నాయి ఆంటీ నా చూపు ఎక్కడుందో గమనించి కొంచెం పంచదార ఉంటే ఇన్స్తావా వదినా అంది అమ్మ వంటింటిలోకి వెళ్ళింది ఏరా ఏంటి చూస్తున్నావ్ అంది నేనేమి మాట్లాడలేదు మగ బుద్ధి ఎక్కడికి పోతుంది అసలు విషయం మీ అమ్మతో చెప్పమంటావా?? అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఈలోపు అమ్మ వచ్చి ఏమంటున్నాడు మీ అల్లుడు అంది అదే ఏమన్నా చెపుతాడేమో అని అడుగుతున్నాను ఏమి మాట్లాడటంలేదు అంది ఆంటీ.
పొద్దున్ననుండీ అందే వరస సర్లే పడిపోయాడు కదా సిగ్గుతో మాట్లాడటంలేదేమోలే అని ఆంటీ వెళ్ళిపోయింది ఆ నొప్పులు అన్ని తగ్గే వరకూ బడికి వెళ్ళొద్దు అంది అమ్మ సరే అని ఒక నాలుగు రోజులు ఇంటికడే రెస్ట్ తీసుకుని బడికి వెళ్ళా.
అన్నం బెల్ల్ లో అప్పటి ఫ్రెండ్ వచ్చి ఏరా ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయావ్ అన్నాడు నేను జరిగింది చెప్పా అమ్మోఓ ఏదో ఇంటి పక్కల ఒకటి రెండు చూసి ఊరుకోకుండా ఏకంగా ఊరిలో అందరి పూకులు చూసేద్దామ నుకున్నావా?? అయ్యబబోఓయ్ ఏదో అమాయకుడివి అనుకున్నాను 
💖 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories ,Telugu Incets Stories.
నువ్వు సామాన్యుడివి కాదురోయ్య్ సరే గానీ చూసిన పూకు ఎలా ఉంది అన్నాడు నేను ఎలా ఉందో చెప్పాను అబ్బహ్ అబ్బబ్బ ఎంతబాగా చెపుతున్నవురా నువ్వు చెపుతుంటే ఆ పూకు నాకు ఒకసారి చూడాలనిపిస్తునిద్రా నాకూ చూపిస్తావా?? అన్నాడు ఒకసారి చూసినదుకే ఇన్ని రోజులు బడి మానెయ్యల్సివచ్చింది ఇంకోసారా?? వద్దు బాబు అన్నాను నిన్నెవడు చూడమన్నడెహె నాకు చూపించమన్నను గానీ అన్నాడు అది తరవాత చూద్దాం లే ముందు నాకు దేనిని ఏమంటారో చెప్పరా అన్నాను సరే విను అని పూకు మీద వెంట్రుకలు అంటున్నవుగా వాటిని ఆతులు అంటారు బాయిలు అంటున్నావే వాటిని సళ్ళు అంటారు ముడ్డిని గుద్దా అని మిగిలిన వన్ని మామోలే అన్నాడు.
ఇంతకీ ఎవరి మాటలన్నా విన్నావా?? అన్నాడు ఆ విన్నాను అని అప్పటి మాటలు చెప్పా నువ్వు కేకరా అన్నడు ఏ అన్నాను ఇంత చక్కటి మాటలు మొదటిసారే విన్నవుగా అందుకు అన్నాడు ఏరా అవి చక్కటి మాటలా నాకు ఒక్క ముక్క అర్దం కాలేదు అన్నాను దీనిలో అర్దం కాకపోవడనికి ఏమునిద్రా ఆ శ్రీదేవి అనేది ఆ ఇంటి పక్కోడితో దెంగించుకుంటుంది ఆ విష్యం ఇక్కడ ఉన్నా ఆంటీల్లో ఎవరో చూశారు మిగతా ఆంటీల ముందు దాని గుట్టు విప్పుతున్నారన్న మాట అక్కడే ఉంటే అందరికి తన విష్యం తెలిసిపోతుందని శ్రీదేవి అక్కడ నుండీ వెళ్ళిపోయిందన్న మాట అన్నాడు ఏరా ఏంటిరా అక్కడ డైరక్ట్గా చూసిన వాడికన్నా బాగా చెపుతున్నవు కదరా అన్నాను నువ్వు చెప్పింది వింటే అందులో వున్నా విష్యం ఐతే ఇదే అన్నాడు నువ్వు మామోలు వాడివి కదురా.
వురేఏయ్య్ వాళ్ళ మాటలు ఎలా అర్దం చేసుకోవాలి అన్నాను ఒరేఏయ్య్ నువ్వు ఇప్పుడేగా మొదలెట్టావ్ పోను పోను అన్ని అర్దం అవుతాయ్. నువ్వు కంగారు పడి అన్ని ఒకేసారి చూసెయ్యాలి అనుకుంటే ఇదిగో ఇలాగే అవుతుంది అందుకని నిదానమే ప్రదానం ముందు మన ఇల్లు ఆతరవాత మన చుట్టు పక్కల ఇళ్ళు ఆత్రవాత ఊరు అలా చూడాలి నువ్వేమో ముందే ఊరు మొదలెట్టావ్ అన్నాడు.
💖 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories ,Telugu Incets Stories.
ఏంటిరా నువ్వనేది ముందు మన ఇల్లా?? మనింటిలో ఏముంటుంది అన్నాను మనం చూడాలి కానీ మనం తట్టుకోలేనన్ని విష్యాలు మనింటిలోనే చూడొచ్చు అన్నాడు. నువ్వు చెప్పేది నాకు ఏమి అర్దం అవడంలేదు అని మనింటిలో ఎవరిని చూస్తాం రా అన్నాను మీ ఇంటిలో ఎవరెవరు ఉంటారు అన్నాడు నేను మా అమ్మ నాన్న అన్నాను.
మీ అమ్మ బాగుంటుందా?? అన్నాడు ఊం బావుంటుంది ఏ అన్నాను ముందు మీ అమ్మని చూడు అన్నాడు రోజు చూస్తున్నను గా అన్నాను రోజు చూసేలా కాదు బాబు వేరేలా అన్నాడు అంటే అన్నా మీ అమ్మ పని చేసుకునే టప్పుడూ పడుకునే టప్పుడూ లేకపోతే ఇంకెవరితో అన్నా మట్లాడేటప్పుడూ ఆకరికి స్తానం చేసే టప్పుడ్డు చూడు అమ్మ అందమైన వొల్లు మనకి ఎక్కడ కనిపించినా వదలకూడదు అన్నాడు.
చీ తప్పు కదరా అలా చుస్తే కళ్ళు పోతాయ్ అన్నాను తప్పేమి కాదు ఇప్పుడు మేమందరం చూడటం లేదా?? మా కళ్ళు పోయయా ఏంటి అన్నాడు ఏంటిరా నువ్వనేది నువ్వు మీ అమ్మని అలా చూస్తున్నవా?? అన్నాను ఆ ఎప్పటినుండోఓ అన్నాడు నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా?? అన్నాను కావాలంటే మా ఇంటికి రా నీకు చూపిస్తా అన్నాడు ఏంటిరా అన్నాను మా అమ్మని అన్నాడు నిజమా నాక్కుడా చుపిస్తావా?? అన్నాను నేను చెప్పేది అదేగా అన్నాడు ఒరేయ్ వెళదామా?? అన్నాను ఇప్పుడోద్దు గానీ రేపు పాస్ బెల్ల్ లో వెళదాం ఆటైలో ఐతే అమ్మ స్తానం చేస్తుంది అప్పుడైతే ఫుల్ల్గా చుడొచ్చు అన్నాడు ఒరేయ్ నాకు నిజంగా చూపిస్తావా?? అన్నాను నేను చూపిస్తాను గానీ తరవాత నువ్వు కూడా చూపించాలి రోయ్య్ అన్నాడు బలేవాడివే నువ్వు చూపిస్తున్నప్పుడూ నేను ఎందుకు చూపించను అన్నాను నాకు మనసు మన్సులో లేదు నా ఫ్రెండ్ వాడి సొంత అమ్మని బట్టలు లేకుండా చుస్తున్నాడా?? వాడు చెప్పేది నిజమేనా?? అని అనుకుని రేపు చూపిస్తాను అంటున్నాడుగా సర్లే చూద్దాం అనుకుని ఆరోజంతా అదే అలోచనలతో గడిపేశా.
💖 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories ,Telugu Incets Stories.
తెల్లారింది బడికి వెళ్ళాం పాస్ బెల్ కొట్టారు నాకు ఒల్లంత ఒకటే దడ నా గుండే కొట్టుకోవడం నాకే వినిపిస్తుంది వాడు నా దగ్గరకి వచ్చి ఏరా వెళదామా అన్నాడు ఊం అన్నాను.
వాడు నేను కలిసి బయలుదేరి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం వాళ్ళ ఇంటికి నాలుగిళ్ళ ముందే సైకిల్ ఆపి నా వెనకాలే రా అన్నాడు నేను వాడి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వేళ్ళాను అలా అలా ఒక చుట్టూ కొబ్బారాకులతో కట్టిన బాత్రూం దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి ఊష్హ్ అన్నాడు నేను సైలెంట్ అయ్యాను ఒక కొబ్బరాకు ని కొంచెం వెడల్పు చేసి లోపలికి చూశాడు నాకు సైగ చేశాడు రమ్మని నేను వెళ్ళి ఇంకో కొబ్బారాకు నా కన్ను పట్టే అంత వెడల్పు చేసి అందులోనుండీ చూశాను లోపల ఎవరూ లేరు వాడు నాతో అమ్మ ఇంకా స్తానం చెయ్యలేదు కొంచెం సేపు ఆగితే వస్తుంది అన్నాడు గుసగుసలాడుతూ.
నీకెలా తెలుసు అన్నాను అమ్మ స్తానం అయితే విప్పిన బట్టలు ఇక్కడే ఉంటాయ్ అన్నాడు ఓహో అనుకుని లోపలికి చూస్తున్నాను ఒక పావుగంటకి ఒకావిడ బాతరూం దగ్గరకి వస్తుంది భుజాన్న బట్టలు ఉన్నాయి ఒరేయ్య్ అదిగో అమ్మ వస్తుంది చూడు అన్నాడు ఓహో ఈవిడే వీడి అమ్మ అనుకుంట అనుకుని ఆవిడని పరిసీలనగా చూశా కొంచెం చామన చాయ అమ్మ కన్నా కొంచెం లావు కూడా మొఖం పరవాలేదు మరీ అమ్మ అంత అందంగా లేదు కానీ వాడి అమ్మ అన్నా ఆలోచన రాగానే నా రోమాలు నిక్కపొడుచుకున్నాయి లోపలికి చూస్తున్నాను ఆవిడ బాత్ రూంలోకి వచ్చి తలుపు దగ్గరగా లాక్కుని తను తెచుకున్నా బట్టలు దడి మీడ వేసి ఆవిడ పైటని తీసింది అబ్బో జాకీటు నిండుగా పెద్ద పెద్ద సళ్ళు పైట తీసిన వెంటనే కుచ్చ్హీళ్ళ దగ్గర పట్టుకుని లాగింది చీర కుప్పకాగా కాళ్ళదగ్గర పడిపోయింది కిందకి వంగి చీర తీసి దడిమీద వేసి జాకీటు గుండీలు విప్పుతుంది పైనుండీ కిందకి ఒక్కోక్కటీ విప్పుతుంటె ఆ ఆంటీ సళ్ళు కొంచెం కొంచెం యెడం అవుతున్నాయి ఆంటీ ఆఖరి గుండీ విప్పేసరికి రెండు సళ్ళు విడి విడి అయ్యాయి 
💖 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories ,Telugu Incets Stories.
ఆంటీ తన చేతులు పైకి ఎత్తి జాకీటు విప్పేసింది అబ్బహ్ పెద్ద సళ్ళు కొంచె జారి ఉన్నాయి వాటి చివర పాలు తాగే పీకలు ముదుకి పొడుచుకుని ఉన్నాయి ఆ పీకలు చుట్టూ బెత్తెడు నల్లటి మచ్చ గుండ్రంగా ఉంది ఆంటీ తన సళ్ళు రెండిటినీ చేతులతో బాగా కదిపి సవరదీసింది అలా చేసే టప్పుడు ఆంటీ మెడలో ఉన్నా సూత్రాల బొందు కూడా సళ్ళతో పాటూ ఆంటీ చేతుల్లో నలిగిపోతుంది.
రెండు పేటల నాంతాడు దానికి కిద రెండు పెద్ద సూత్రాలు వాటితో పాటు ఏవో బిళ్ళలూ పూసలు ఒక గుత్తిలాగా వేళ్ళాడుతుంది ఆంటీ సళ్ళ మద్యలో.
ఆంటీ చేతులు కిందకి పోనిచ్చి లంగాని కిదకి లాగింది అప్పుడూ ఆ లంగా ఆంటీ బొడ్డు కిందకి జారింది అబ్బోఓ ఆంటీ బొడ్డు గుండ్రంగా మడతపడి ఉంది అబ్బహ్ బొడ్డు గుంట బలే ఉంది అనుకుని కన్నార్పకుండా ఆంటీ లంగా విప్పుతుంటే చూస్తున్నాను లంగా బొందు ముండీ విప్పేసి లూజ్ చేసి అప్పటివరకూ పట్టుకున్నా లంగాని వదిలేసింది అంతే లంగా ఆంటీ కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలాగా పడిపోయింది నేను ఆంటీ గజ్జల్లో చూశా ఆంటీ కి కూడా ఆతులు బాగా పెరిగిపోయి ఉనాయి హేమా ఆంటీ కన్నా వెడల్పుగా ఉంది పూకు లంగాని కూడా పైకి తీసి దడిమీద వేసి ఆంటీ యడం చెయ్యిని రెండు కాళ్ళ మద్యలో పెట్టుకుని కాళ్ళు యడం చేస్తూ చేతో పూకు మీద రెండు మూడు సార్లు రుద్ది ఆ పక్కనే బకీట్టులో ఉన్నా నీళ్ళు వంటిమీద పోసుకుని సబ్బు రుద్దడం మొదలెట్టింది ఒల్లంతా సబ్బు పట్టించి బాగా రుద్దుతుంది ఆంటైలో నీళ్ళ చప్పుడు ఆంటీ చేతికి ఉన్నా గాజులు ఒకటికొకటి కొట్తుకుని గలగల అంటూ సౌండ్ వస్తుంది ఒల్లు తోముతూ తోముతూ ఆంటీ సళ్ళ దగ్గరకి రాగానే రెండు చేతులతో రెందు సళ్ళు పట్టుకుని బాగా నలుపుకుంటూ సన్నుల మొతానికి సబ్బు రుద్దుతూ పిసికేస్తుంది అలా కిందకి వచ్చి బొడ్డు లో వేలు పెట్టి లోపల తిప్పుతుంది అలాగే కిందకి ఆంటీ పూకు మీదా సబ్బు రాస్తూ అతులు పక్కకి తప్పించి మద్యలో అరచేతితో బాగా రుద్ది ఆంటీ చెయ్యిని అక్కడ ఆడించడం మొదలెట్టింది 
💖 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories ,Telugu Incets Stories.
అలా కొంచెం సేపు ఆడించి ఇంక వెనక్కి తిరిగింది అబ్బోఓ ఆంటీ గుద్ద చాలా వెడల్పుగా పెద్దది ఉంది రెండు పిర్రల మద్యలో గాడి కూడా బలే ఉంది ఆంటీ అక్కడ కూడా సబ్బు బాగా రాసి పిర్రల మద్యలోకి కూడా చేతి వేళ్ళు పోనిచ్చి అక్కడ కూడా బాగా రుద్ది ఇంక ఒంగుని ఆంటీ బండ బండ తొడల్ని రుద్ది ఇంక నీళ్ళు పోసుకుంది వంటికి పట్టిన సబ్బు వదిలించి స్తానం పూర్తిచేసింది తను తెచ్చుకున్నా తుండుతో ఒల్లంతా సుబ్రంగా తుడిచుకుని ముందు లంగా ఆతరవాత జాకీటు ఆతరవాత చీర కట్టుకుని అక్కడ నుండీ వెళ్ళిపోయింది.