Skip to content

ఇద్దరు మొగుళ్ళ దెంగులాట – III | తెలుగు శృంగారం

“నావద్ద ముద్ద మందారాలేవీ లేవు లెండి. మీవాడిని మరీ ఆశలు పెంచుకోవద్దని చెప్పండి” అని కిల కిల నవ్వింది. విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వు చాల సెక్సీగా మరులు గొల్పేలా వుంటుంది. తన పెళ్ళాం అంత చాతుర్యంగా మాట్లాడ గలదని మొదటి సారి అర్ధ మైంది రామనాథంకి.
“ఐతే మీది తడి సి విరిసిన గులాబి కావచ్చు, ఆ మెజింగ్ గా సాగదీస్తూ.
తను ఏ పువ్వు గురించి మాట్లాడుతున్నాడో ఆమె కి చెప్తున్నట్టు మొత్తని లేదా మత్తెన వాసన గొలిపే సంపంగి పువ్వు కావొచ్చు !” అని మళ్ళీ తమాషాగ ఎగరేసి విశాలాక్షి మొత్త కే సి గుద్దాడు శేఖర్.
కటి భాగంలో తగిలిన ఆ మెత్తటి దెబ్బకి వళ్ళంతా జివ్వు మన్నట్టయింది. విశాలాక్షికి .
“బాస్టర్డ్! విశాల శరీరాన్నే కాకుండా మన సునీ అనుభ వించేస్తున్నాడు!” అని కసిగా తిట్టుకున్నాడు రామనాథం.అయినా లోలోపల అతనికి చాలా ఎక్ష్మయిటింగ్ గా వుంది. పాంట్లో అండర్వేర్ కింద బిగి సిన మొడ్డలోంచి ఒక బొట్టు కా మర సం అడుగునుండి పాకి మొడ్డ చివరకి చేరడం తెలుస్తోంది. 
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“నా దగ్గర అవి కూడ లేవండీ. అయినా మీకు పువ్వులంటే చాలా ఇష్టంలా ఉందే!” అందా ఆడదానికి కావలసిన సున్నితం, మగాడి కి కావలసిన పచ్చిదనం కలబోసిన అతని చేష్టల కీ, అతనికి తగి నట్టు ఆట పట్టిస్తున్న తన భార్య వగలాడితనానికి అచ్చెరువొందాడు రామనాథం. 
తన భార్య రియాక్షన్ ఎలా వుంటుదోనని ఆశ క్తి గా చూస్తున్నాడాయన. వాళ్ళిద్దరికీ అది మొదటి కలయిక అనేది అంతో ఇంతో స్పష్ట మయిం దాయన కి. అప్పటి కి వాళ్ళ మీద కలిగిన కోపం పోయి బ్లూ ఫిల్మ్ లో యాక్టర్స్ ని చూస్తున్నట్టు వుందాయన కి . ఆయన పాంట్లో నరాలు నిక్క పొడుచుకుని అండర్వేర్ పిగిలి పోయేలా వుంది. ఈ వయసులో, ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన మొడ్డ ఇంతలా స్తంభించడం ఆయన కే అశ్చర్యంగా వుంది. శేఖర్ ఏం చెప్తాడా అని చూస్తున్నాడు.
” పువ్వులంటే ఇష్టం లేని మగ వాళ్ళు ఎంత మంది వుంటారు చెప్పండి విశాలాక్షి గారూ. నాకైతే అన్ని పువ్వులూ ఇష్ట మే! అయినా స్త్రీ పురుషుల కోరికల మధనంలో వూరిన చిక్కటి మధురరసాలతో నిండి ఆస్వాదన కి సిద్ధం గా వుండి మదపు వాసన చిందించే కామ పుష్పాన్ని అది ఎలాటి పువ్వేనా గ్రోల కుండా వుండే శక్తి ఏ మగాడికీ లేదనుకుంటాను. ఏమంటారు? తొలి రాత్రి మీ భర్త రామనాథం తృప్తి గా వాసన చూసి తనివితీరా అనుభ వించిన మీ పూకు, మొట్ట మొదటి రాత్రే ఆయని కి పూర్తి సంతృప్తిని అందించిన ఆ పూకు అది ఏమైనా ఇక చూడ కుండా వుండలేను.” అంటూ విశాలాక్షి పెదవుల్ని చుంబించాడు శేఖర్. కోకుండా వుండ గలదు? ఆ పీల్పుడు కి పిప్పి అయినా అయిపో వాలి లేదా ఆ తాకిడికి నలిగి నాశనమైనా అయిపో వాలి!” అనుకుంది విశాలాక్షి.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
కాని అతని చేష్టల కి ఎక్కువవ గా పిచ్చెక్కి పోయింది రామనాథం కి. తొలి రాత్రే భర్త అయిన మగాడి కి పూర్తి సంతృప్తిని ఇవ్వడ మనేది కాస్తా అరుదైన విషయం. కాని ఆ విషయం అత ని కాని అలా మాట్లాడితే యే ఆడది ఆ స మయంలో తన రహస్య పుష్పాన్ని మన స్పూర్తి గా ఆ మగ వాడి పెదాల తాకిడి కో, అతడి మొడ్డ దూకుడి కోసమర్పించు కెలా తెలుసు? బహుశ ఆడ వాళ్ళ ద్వారా తెలిసి వుండచ్చు అనుకున్నాడాయన. నిజానికి తనకి 34 ఏళ్ళు వున్నప్పుడు 17 ఏళ్ళ విశాలాక్షిని చేసుకున్నాడు. అంద గత్తె కాక పోయినా తన భార్య కోరికల వుప్పెన అనేది తన కి బాగా తెలుసు.
ఆరోజు, మొదటి రాత్రి ఆమె చొరవ చూసి తను ఈ మెకి ఇది వరకే అనుభ వం వుందా అని అను మానించ క పోలేదు. కాని తను పనంతా అయాక చూస్తే తను కార్చిన మదన రసంతో పాటు అంతో ఇంతో రక్తపు జీర కనిపించడంతో ఆమె ఆ మె కన్నె పొర చీల్చింది తనేనని స్పష్టమైంది. కాని యెవరో మొదటి రాతి కోసం బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారన్నది సుస్పష్టం. అది విశాలాక్షి అక్క సుమతి కావచ్చు లేదా లేదా మేనత్త భవాని కావొచ్చు.
ఆ రోజు బాగా నిగిడిన తన మొడ్డ విశాలాక్షి పూకులోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె ముని పళ్ళతో పెదవులని అది మి పెట్టి ఆ బాధని ఓర్చుకోవడం లీల గా గుర్తు. ఆ తరవాత తనకి ఈ ఎనిమిదేల్లుఏళ్ళూ స్వర్గమే చూపింది. విశాలాక్షి. కాని ఆమెకి సంతృప్తి కలుగుతో దో లేదోనని తను ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడే మిటో ఇలా శేఖర్తో ఈ అక మ సంబంధం. అయినా ఇప్పుడు ఈ వయసులొ పడగలెత్తే విశాలాక్షి కోరికలకి అడ్డు తగిలి ఆమెని సంతృప్తి పరచగలడా అని అలోచిస్తున్నాడు రామనాథం.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
“తెలివైన వాళ్ళే! మీరు మంచి మాట కారి!” అంటూ చురక అంటించింది. విశాలాక్షి.
“అంటే? చేతల్లో వెన కబడ్డానని మీ వుద్దేశ్యమా?” అంటూ
పౌరుషంగా లేచి విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళని లాగే సాడు శేఖర్. చీరని లాగే స్తూంటే విశాలాక్షి, శేఖర్ కి సహకరిస్తూ తన మొత్తని పైకి లేపింది. ఆమె చీరని ఏకంగా ఒకే సారి కిందకి లాగి మంచం పక్క కుప్పలా పారేసాడు అతను. అతను మంచం కిందకి వంగి అక్కడ వుంచిన విస్కీ బాటిల్ తీసి రెండు సిప్పులు తీసుకున్నాడు. అతను తాగుతాడని తెలుసు గాని తనింట్లో తనే తాగని స్థలంలో తాగి తన పెళ్ళాన్ని చక్కగా మజా చేసుకుంటున్నాడని అని పించించింది రామనాథానికి.
విశాలాక్షి బొడ్డు చూడాలని అతని తాపత యం కాబోలు. చీర వంటి మీంచి లాగే సినా ఆమె బొడ్డు కనబడంలేదు. దానికి కారణం ఆవిడ బొడ్డు మీదకి చీర, లంగా రెండూ కడుతుంది. విశాలాక్షి బొడ్డుని ఎంత ప్రయతించినా అది ఇంత కాలం శేఖర్ కంట పడక పోడానికి అదే కారణం. బొడ్డు ఆడదానికి మరో మర్మాంగంతో సమాన మంటుంది విశాలాక్షి.
ఒంటి మీద ఇక ఒకే ఒక బట్ట, అదే లంగాతో మిగిలి వుండి 25 ఏళ్ళ వయసొచ్చి, గుట్టు గా కాపరం చేసుకుంటూ రామనాథం దెంగుడికి ఒక పిల్లాడి తల్లి అయిన విశాలాక్షి, ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ శేఖర్ మొడ్డ ని తన పూకులో ఇముడ్చుకోవాలని తహ తహలాడుతోంది. అతను రామనాథం మొడ్డలా గుప్పిట్లో ఇమిడి పోతాడా లేక అంత కి మించి తన పూకు లో సరిగ్గా పిస్టన్ లా అమరి పోతాడా అని ఆశక్తి గా వుంది విశాలాక్షి కి.
శేఖర్ లేచి మంచం దిగాడు. అతని మొడ్డ బాగా నిగిడి వుండడం వల్ల లుంగీ గుడారంలా లేచి వుంది. అది తన కన్నా పెద్దదో చిన్నదో అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖర్ తిరిగి మంచం మీద కి చేరుకుని విశాలాక్షి కళ్ళలోకి కామం నిండిన కళ్ళతో చూస్తూ ఆమె లంగా కట్టు లోకి చెయ్యి దూర్చాడు. వెచ్చగా తగిలింది విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు. ఆ పొత్తి కడుపు తడు ముతూ ఒక వైపు విశాలాక్షి బొడ్డుని, ఇంకో వైపు ఆ మె లంగా బొందుని వెదుకుతోంది అతని చెయ్యి.. 
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
కొంత సేపటి కి అతని ప్రయత్నం ఫలించి మొదట దొరి కింది విశాలాక్షి బొడ్డు. వుబ్బెత్తుగా వున్న విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు మీద బహుశా అర్ధ రూపాయి సైజులో వుంటుందనుకున్నాడు శేఖర్. అగ్నిగుండంలా తెగలు కక్కుతోంది. తను ఇప్పటి దాకా చూడని విశాలాక్షి బొడ్డు. దాన్ని తనివితీరా చూడాలంటే ఆమె బొడ్డు నుండి కాస్తా వియోగం తప్పదు అనుకున్నాడు శేఖర్.
పట్టుదల గా విశాలాక్షి లంగా బొందుని వెదికి పట్టుకున్నాడు. ఆ తాళ్ళని బైటకి లాగి ఆ జారు ముడిని అత ను లాగబోతుంటే విశాలాక్షి మాటెలా వున్నా రామనాథానికి మనసు గుబబలాడింది. ఒక్క సారి లంగా తొలగిస్తే ఇన్నాళ్ళూ తనకి మాత్ర మే పరిమిత మైన తన భార్య పూకు అతని కంట పడుతుంది. అది చూసి అతనెలా రియాక్ట్ అవుతాడో అనుకున్నాడాయన. ఆ వూహకి ఆయన మొడ్డ బరస్టు అయిపోయేలా వుంది. దానికి కారణం మొట్ట మొదటి సారి ఆడదాని పూకుని చూసినప్పుడు తను ఎలా ఫీల్ అయాడో ఆయనకి గుర్తుంది.
.ఇప్పుడు విశాలాక్షి పూకుని చూసి శేఖర్ అలానే ఫీల్ అవుతాడు. తన భార్యని గత పదేల్ల నించీ కామించి కోరికతో కసెక్కి వున్న మగాడు శేఖర్. ఆ ఆలోచన రాగానే ఆ ఫీలింగ్స్ తనకే కలుగుతున్నట్టు అనుకున్నారాయన. నిజానికి విశాలాక్షినే కాదు శేఖర్ మొడ్డని కూడ, చూడాలని ఆయన మనసు తహ తహ లాడు తోంది. బ్లూ ఫిల్మ్ లో మగాళ్ళ మొడ్డలు ఎలా ఆడ వాళ్ళ పూకులోకి ది గబడతాయో అలా ఇప్పుడు ఈ శేఖర్ మొడ్డ తన భార్య విశాలాక్షి పూకులోకి ఎలా దూసుకు పోబోతోందో అని ఆతృత గా వుందాయనకి.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
ఆయన ఫీలింగ్స్ కి రూపం కల్పించినట్టు విశాలాక్షి లంగా బొందుని ఒక్క సారిగా లాగే సాడు శేఖర్. ఆమె నడుంకి రెండు వైపులా చేతులు వేసి లంగాని కిందకి లాగాలని అతని ప్రయత్నం. విశాలాక్షి మాత్రం తన పూకుని అపురూపంగా దాచు కోదలచినట్టు ఆఖరి ప్రయత్నంగా తన పొత్తి కడుపు కింద చేతులు వేసి లంగా కిందకి జారకుండా పట్టుకుంది. అలాంటి సందర్భంలో తన భార్య మానసిక సంక్షోభం ఎలా వుంటుందో వూహించుకున్నారు రాజన్నగారు. “వద్దు విశాలాక్షి ! ఇంత దూరం వచ్చాక పెనుగులాట దేని కి ? తృప్తి గా శేఖర్
హ్యాప్పిగా దెంగించుకో!ఈ సమయంలో ఇంత కన్నా చేసేదే మిటి.? అనుకున్నాడాయన.
ఆయన కి తన భార్య మీదే కాక అలా కవ్వించి కవ్వించి ఎంత కోరికనైనా మనసులో దాచుకుని తన భార్య మీద ఇంతంటి మరులున్నా సంస్కారం తప్పకుండా పన్నెండేళ్ళు ఓర్చుకుని తనకి ఎంతో గౌరవ మిస్తూ వస్తూ ఇప్పుడు ఎలాగైతేనే మి తన భార్య విశాలాక్షిని లొంగదీసుకుని పడక మీద కి లాక్కొచ్చిన శేఖర్ మీద కూడా ఒక రకమైన వాత్సల్యం పుట్టు కొచ్చింది. వాళ్ళిద్ద రూ రతి కార్యంలో పాల్గొంటుంటే తనివితీరా చూసి ఆనందించాలనే తపన పుట్టుకొచ్చింది రామనాథానికి.
అడ్డు పెట్టిన విశాలాక్షి చేతుల్ని సున్నితంగా తొలగించి ఆవిడ కటి ప్రాంతం కాస్తా వెడల్పుగా వుండం వల్ల ఆమె లంగాని కాస్త మోటు గానే కిందకి లాగి కాళ్ళ కిందుగా వేరు చేసి ఆమెని పూర్తి దిగంబరంగా చెయ్యవలి సొచ్చింది శేఖర్ కి. విశాలాక్షి లంగా ఆమె చీర, జాకెట్టు పడిన చోటే కుప్పగా నేల జారింది. వంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా తన ఎదురుగా పూర్తి నగ్నంగా వున్న పరాయి ఇంటి గృహిణి విశాలాక్షి ని అలా చూసేసరికి శేఖర్ ఒక విధమైన ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి పోయాడు. అతని కళ్ళు మొట్ట మొదట విశాలాక్షి తొడల మధ్య పడ్డాయి.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
అక్కడ తనెలా వుంటుందో ? అయన కి, అంటే ఆమె భర్త కి ఆవిడ కి అక్కడ వెంట్రు కలు వుంటే ఇష్ట మో కాదో తెలీదు. తనకైతే విశాలాక్షి పూకుని తడుముతూ, అక్కడి వెంట్రు కలని నిమురుతూ ఒక్కో వెంటు కనీ లెక్క పెడుతున్నట్టు విడదీసి ఆ మె పూకుని కనుగొని అస్వాదించాలని వుంది. అందుకే అతని కళ్ళు మొదటి రియాక్షన్ గా విశాలాక్షి పూకుని వెదికింది. విశాలాక్షి పూకుమీద 20రోజుల ఉంచి కొరగక పెరిగిన ఆతులని చూడ గానే మొహం విప్పారింది శేఖర్ కి. అతనికి తన భార్య పూకు, దాని మీద పెరిగిన ఆతులు నచ్చాయని అనుకున్నాడు రామనాథం. రామనథం విశాలాక్షి ని 15, 20 రోజులకు ఒకసారి దెంగుతాడు కాబట్టి ఆతులు కొద్దిగా పెరిగి ఉన్నాయి.
ఆమె పొత్తి కడుపు కి కాస్తా ఎగువ ఆవిడ ఇప్పటి వరకూ తన పూకుతో సమానంగా దాచి వుంచిన అర్ధ రూపాయి సైజులో వున్న బొడ్డు మీద కి మొహాన్ని వంచి చప్పుడొచ్చేలా “…” అని ముద్దు పెట్టుకుని అంతటితో తనివి తీరక బొడ్డు మట్టానికి నడుం వద్ద అటూ ఇటూ ముడతలు పడుతున్న నడుం వంపుల్లో మొహాన్ని అది చేస్తూ ముద్దులు పెట్టు కుంటూ కటి ప్రాంతాన్ని కవర్ చేసి, పూకు మీద కి జారబోతూంటే ఆమె సిగ్గు గా తన పూకుని రెండు చేతులతో కప్పుకోవాలని చూసింది.ఆవిడ ప్రయత్నాన్ని మధ్యలోనే అడ్డుకుని ఆమె చేతిని అందుకుని నిగడతంతున్న తన మొడ్డ మ్మీద వేసి అది మాడు.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
లుంగీ మీంచే నిండు గా తగుల్తోంది శేఖర్ మొడ్డ .ఆ సైజు, ఆ బలుపు, కోరికతో వేడిగా కాలి పోతున్న అతని మొడ్డ చేత్తో పట్టుకోవాలని, సన్నటి వేళ్ళతో బిగించాలని అనిపిస్తోంది కాని ఇంకా ఏదో బిడియం విశాలాక్షికి.
ఈలోగా ఇంచు మించు అరచెయ్యి పరిమాణంలో కాస్తా ఎత్తుగా, రోమాలతో కప్పబడ్డ విశాలాక్షి పూకుకే సి మొహాన్ని అది మేసి, తొడల సందు చీలి కలోంచి వస్తున్న వాసనని తృప్తి గా పీల్చి, ఆపైన బిరుసుగా వున్న ఆమె పూకు వెంట్రుకలతో మొహాన్ని పాలిష్ చేసుకున్నట్టు రాపాడించి సంతృప్తిగా గాఢమైన ముద్దు పెట్టాడు శేఖర్. తన పెదాలతో వొనొద పూకు ను పలుమార్లు రుద్ది పూకును నాకసాగాడు. అలా నాకుతుంటె ఆమె పూకులోంచి తేనె ఊరుతుంది.
ఇక ఓర్చుకోలేక పోయింది. విశాలాక్షి. ఒక చెయ్యి తనకి తెలీకుండానే శేఖర్ తలపై వేసి అతని మొహాన్ని తన పూకుకి అదుముకుటూ ఇంకో చేత్తో అతని మొడ్డని తన సన్నటి వేళ్ళతో బిగించి ఆ సంకోచ వ్యాకోచాలని అంచనా వేస్తోంది. ఆవిడ అంచనాలని మించి పోవాలని శేఖర్ పిరలు దగ్గరకు చేరేలా నరాలని బి గబట్టి మొడ్డ మరింత గట్టిగా అయేలా చేసాడు. చేతిలో పట్టుకున్న కోడె తాచు పట్టు విడిపించుకోడానికి ఒక్కసారి గా కస్సుమన్నట్టు శరీరాన్ని విదిలించుకున్నాట్టు అని పించింది విశాలాక్షి కి. తన మీద వున్న కామాన్ని ఎంత పచ్చిగా వెళ్ళగ క్కాడు అని పించిదా మెకి. ఆమెకి ఇక ఆ విషయంలో మొహమాటం తగ్గిందని అర్ధం కాగానే అతను ఆమె పూకు మీంచి మొహాన్ని లేపి “లుంగీ తీసెయ్యనా?” అంటూ చిలిపిగా చూసి కన్ను కొట్టాడు.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.
అందుకు సమాధానంగా అతని మొడ్డని నొక్కి వదిలింది. విశాలాక్షి. ఆమెకి తనని చూడాలని వుందని తెలియగానే లుంగీ ముడి లాగే సి లుంగీని మంచం పక్క పడేలా విసిరేసి ఆమె లానే తనూ దిగంబరంగా తయారయాడు శేఖర్. తనలానే దిసమొలతో వున్న విశాలాక్షి మీదకి వంగి, ఆమెని లేవదీసి కూర్చోబెట్టి ఆమె చేతినిని తన మొడ్డ మీద వుంచి వదిలాడు. ఓర గా అతని మొడ్డ వైపు చూసిన విశాలాక్షి కళ్ళు విప్పారాయి. తన చేతికి అందినంత వుంటుందనుకున్న ఆమె వూహలు తారు మారు అయాయి. మనిషి తెలుపే అయినా ఆ ప్రాంతం కాస్తా నల్లబడి ఎనిమిది అంగుళాలకి మించిన పొడవు, అంతకి మించి గుప్పిట్లో పట్టని బలుపుతో వుండి పొత్తి కడుపు మీద చిక్కగా పరుచుకున్న రోమాలు మొడ్డకిపెభాగంలో దట్టంగా కీకారణ్యంలా వుండి మొడ్డ పక్కలకి కూద వ్యాపించి వున్నాయి. మేక పోతొ సైజ్ లో ఉన్న ప్పిచ్చలు మాత్రం కొన్ని గంటల ముందే నున్నగా షేవ్ చేసినట్టున్నాడు తమలో ఉన్న వీర్యాన్ని ఎప్పుడు విశాలాక్శి పూకులో ఇంపుదామని చూస్తున్నాయి.
💥 Telugu Sex Stories, Telugu Incest Stories, Telugu Boothu Kathalu.