Skip to content

అయ్యవారు వచ్చే వరకూ అమావాస్య ఆగుతుందా? III | Telugu Srungaram

అయ్యవారు వచ్చే వరకూ అమావాస్య ఆగుతుందా? III | Telugu Srungaram

సరూ ఆంటీ జరిగిన కధ చెప్పటం మొదలు పెట్టింది.

సరూ : సంపత్ అప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఆ తర్వాత ఒక లెక్క అనుకునే ఒక రోజు వస్తుంది అని మీ అమ్మ నేను అసలు ఊహించలేదు రా…. అలాంటి రోజు వచ్చింది.

నేను : ఏ రోజు ఆంటీ

సరూ : చెప్తా విను….. ఇప్పటికి డేట్ కూడా గుర్తుంది…. ఆగస్టు 10…..

నేను : ఎం అయింది

సరూ : రాత్రి 11:00 దాటింది …ఎప్పటి లాగే నేను మీ అమ్మ మీ  ఇంట్లో కూర్చుని కాలక్షేపం చేస్తున్నాం.
Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
గాయత్రి (అమ్మ) : ఈ మధ్యాహ్నం పూట పడుకుంటే ఇదే బాధే బాబు…. రాత్రికి ఒక పట్టాన నిద్ర పట్టదు.

ఆంటీ : హహ నాకు రాత్రులు నిద్ర పట్టకే మధ్యాహ్నం పూట పడుకుంటున్న.

అమ్మ : నీ బాధ నీది

ఆంటీ : అలవాటు పడిన ప్రాణం పక్కన మొగుడు లేకపోతే ఎలా పడుకోగలం అక్క.

అమ్మ : పిల్లలు పుట్టే వరకే నే ఆ యావ…. ఆ తర్వాత ఎం ఉండదు.

ఆంటీ : ఉరుకో అక్క చెప్తావ్….. పులి లాంటి మగాడు పక్కలో ఉండాలి కాని…. ఏ వయసు అయితే ఏంటి చెప్పు.

అమ్మ : అబ్బాబ్బా మీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో కాని నీతో పడలేకపోతున్న తల్లి.

ఆంటీ : హహ వస్తే ఆయన పడలేడు లే.

అమ్మ : మాంచి ఆకలి మీద ఉన్నావే.

ఆంటీ : నువ్వు ఏమైనా తక్కువ నా.

అమ్మ : నేనేం చేసానే

ఆంటీ : బయట మగాళ్ళకి ఆకలి పుట్టించే లా ఉంటావ్ గా.

అమ్మ : ఏడ్చారు లే….. మగాళ్లు ఎవర్ని వదలుతారు చెప్పు….చీర కడితే చాలు ఆడ అయిన తేడా అయిన తేప కారుస్తారు.

ఆంటీ : ఆహా అలా అని నీ అందాన్ని తక్కువ చేసుకోలేవు అక్క…..

అమ్మ : నీ మొహం కాని ఆ టీవీ పెట్టు కాస్త అది చూసి అయిన నిద్ర వస్తుంది ఏమో.

ఆంటీ టీవీ పెట్టింది
 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.

టీవీ లో లేట్ నైట్ టెలిబ్రాండ్స్ వస్తున్నాయి…..

అమ్మ : ఏయ్ ఏంటి వే అవి….ఇందులో కూడా అదే గోల

ఆంటీ : హహ పవర్ కాప్సీల్స్ అక్క.

అమ్మ : అవునా నిజంగా పనికొస్తాయా.

ఆంటీ : చెలరేగిపోతారు అంటా.

అమ్మ : అబ్బో ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయా.

ఆంటీ : నేను మా ఆయనకి చెప్పాను అది పెరగటానికి ఏమైనా వాడండి అని…. ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మాట వినడు.

అమ్మ : ఉరుకో సరూ అలాంటివి వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయ్.

ఆంటీ : మెయిన్ ఎఫెక్ట్ లేనప్పుడు ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే ఏంటి లే అక్క.

అమ్మ : దేనికైనా రాసి పెట్టి ఉండాలి అంటారు….. 

ఆంటీ : అంటే నీకు రాసి పెట్టి ఉందా అక్క…(చిలిపిగా నవ్వుతూ).

అంత లో బయట బండి ఆగిన చప్పుడు అవ్వటం తో….అమ్మ ఆంటీ కిటికీ లోంచి తొంగి చూసారు….అంత మసక మసక చీకటి గా ఉంది

బయట ఎవరో ఇద్దరు అమ్మాయి లు స్కూటీ మీద ఒక అబ్బాయిని మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చారు.

ఆంటీ : ఎవరు అక్కా

అమ్మ : మన ఇంటి మీద ఉన్నాడు గా ఆ అబ్బాయ్.

ఆంటీ : ఊగిపోతున్నాడు.

అమ్మ : తాగాడు అంటావా.

ఆంటీ : డౌబ్ట్ లేదు.

అమ్మ : ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు అంటావ్ సరూ

ఆంటీ : ఏమో అక్క

అమ్మ : ఎవరో ఎంటో తెలుసుకోకుండా అద్దెకి ఇస్తే ఇలాగే ఉంటాది.

ఇద్దరు అమ్మయి లు వెళ్లిపోయారు….. అభి ఊగుతూ జోగుతూ మెట్లు ఎక్కి మీదకి వెళ్తున్నాడు….వాడు ఎక్కడ అదుపు తప్పి పడిపోతాడో అని వాడికి తెలీకుండా అమ్మ ఆంటీ వెంబడిస్తున్నారు.

మేడ మీదకి వెళ్లిన అభి తలుపు తీసి జాగ్రత్తగా లోపలకి వెళ్లి లైట్ వేసాడు.

వాడి వెంటే అమ్మ ఆంటీ కూడా వెళ్లారు….. అభి కి మూత్రం వచ్చి రూమ్ లోనే తెలీని మత్తు లో పోయటం ప్రారంభించాడు.

అమ్మ : అయ్యో ఎంటే వాడు చేస్తున్న పని.

ఆంటీ మాత్రం కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ చూస్తూ ఉండిపోయింది.

అమ్మ వాడిని కదిలించి ఆపుదాం అనుకునే లోపు ఆంటీ అమ్మని ఆపి అక్క వాడిది ఒక సారి చూడు అంటూ ఆశ్చర్యపోతూ సాగదీస్తూ చెప్పింది.

అమ్మ కూడా ఆశ్చర్యం తో  ఎం చేయలేక నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయింది.

సరూ ఆంటీ జరిగిన కధ చెప్పటం మొదలు పెట్టింది.

సరూ : సంపత్ అప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఆ తర్వాత ఒక లెక్క అనుకునే ఒక రోజు వస్తుంది అని మీ అమ్మ నేను అసలు ఊహించలేదు రా…. అలాంటి రోజు వచ్చింది.

నేను : ఏ రోజు ఆంటీ

సరూ : చెప్తా విను….. ఇప్పటికి డేట్ కూడా గుర్తుంది…. ఆగస్టు 10…..

నేను : ఎం అయింది

సరూ : రాత్రి 11:00 దాటింది …ఎప్పటి లాగే నేను మీ అమ్మ మీ  ఇంట్లో కూర్చుని కాలక్షేపం చేస్తున్నాం.

గాయత్రి (అమ్మ) : ఈ మధ్యాహ్నం పూట పడుకుంటే ఇదే బాధే బాబు…. రాత్రికి ఒక పట్టాన నిద్ర పట్టదు.

ఆంటీ : హహ నాకు రాత్రులు నిద్ర పట్టకే మధ్యాహ్నం పూట పడుకుంటున్న.

అమ్మ : నీ బాధ నీది

ఆంటీ : అలవాటు పడిన ప్రాణం పక్కన మొగుడు లేకపోతే ఎలా పడుకోగలం అక్క.

అమ్మ : పిల్లలు పుట్టే వరకే నే ఆ యావ…. ఆ తర్వాత ఎం ఉండదు.

ఆంటీ : ఉరుకో అక్క చెప్తావ్….. పులి లాంటి మగాడు పక్కలో ఉండాలి కాని…. ఏ వయసు అయితే ఏంటి చెప్పు.
 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.

అమ్మ : అబ్బాబ్బా మీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో కాని నీతో పడలేకపోతున్న తల్లి.

ఆంటీ : హహ వస్తే ఆయన పడలేడు లే.

అమ్మ : మాంచి ఆకలి మీద ఉన్నావే.

ఆంటీ : నువ్వు ఏమైనా తక్కువ నా.

అమ్మ : నేనేం చేసానే

ఆంటీ : బయట మగాళ్ళకి ఆకలి పుట్టించే లా ఉంటావ్ గా.

అమ్మ : ఏడ్చారు లే….. మగాళ్లు ఎవర్ని వదలుతారు చెప్పు….చీర కడితే చాలు ఆడ అయిన తేడా అయిన తేప కారుస్తారు.

ఆంటీ : ఆహా అలా అని నీ అందాన్ని తక్కువ చేసుకోలేవు అక్క…..

అమ్మ : నీ మొహం కాని ఆ టీవీ పెట్టు కాస్త అది చూసి అయిన నిద్ర వస్తుంది ఏమో.

ఆంటీ టీవీ పెట్టింది

టీవీ లో లేట్ నైట్ టెలిబ్రాండ్స్ వస్తున్నాయి…..

అమ్మ : ఏయ్ ఏంటి వే అవి….ఇందులో కూడా అదే గోల

ఆంటీ : హహ పవర్ కాప్సీల్స్ అక్క.

అమ్మ : అవునా నిజంగా పనికొస్తాయా.

ఆంటీ : చెలరేగిపోతారు అంటా.

అమ్మ : అబ్బో ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయా.

ఆంటీ : నేను మా ఆయనకి చెప్పాను అది పెరగటానికి ఏమైనా వాడండి అని…. ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మాట వినడు.

అమ్మ : ఉరుకో సరూ అలాంటివి వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయ్.

ఆంటీ : మెయిన్ ఎఫెక్ట్ లేనప్పుడు ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే ఏంటి లే అక్క.

అమ్మ : దేనికైనా రాసి పెట్టి ఉండాలి అంటారు….. 

ఆంటీ : అంటే నీకు రాసి పెట్టి ఉందా అక్క…(చిలిపిగా నవ్వుతూ).

అంత లో బయట బండి ఆగిన చప్పుడు అవ్వటం తో….అమ్మ ఆంటీ కిటికీ లోంచి తొంగి చూసారు….అంత మసక మసక చీకటి గా ఉంది

బయట ఎవరో ఇద్దరు అమ్మాయి లు స్కూటీ మీద ఒక అబ్బాయిని మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చారు.

ఆంటీ : ఎవరు అక్కా

అమ్మ : మన ఇంటి మీద ఉన్నాడు గా ఆ అబ్బాయ్.

ఆంటీ : ఊగిపోతున్నాడు.

అమ్మ : తాగాడు అంటావా.

ఆంటీ : డౌబ్ట్ లేదు.

అమ్మ : ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు అంటావ్ సరూ

ఆంటీ : ఏమో అక్క

అమ్మ : ఎవరో ఎంటో తెలుసుకోకుండా అద్దెకి ఇస్తే ఇలాగే ఉంటాది.

ఇద్దరు అమ్మయి లు వెళ్లిపోయారు….. అభి ఊగుతూ జోగుతూ మెట్లు ఎక్కి మీదకి వెళ్తున్నాడు….వాడు ఎక్కడ అదుపు తప్పి పడిపోతాడో అని వాడికి తెలీకుండా అమ్మ ఆంటీ వెంబడిస్తున్నారు.

మేడ మీదకి వెళ్లిన అభి తలుపు తీసి జాగ్రత్తగా లోపలకి వెళ్లి లైట్ వేసాడు.

వాడి వెంటే అమ్మ ఆంటీ కూడా వెళ్లారు….. అభి కి మూత్రం వచ్చి రూమ్ లోనే తెలీని మత్తు లో పోయటం ప్రారంభించాడు.

అమ్మ : అయ్యో ఎంటే వాడు చేస్తున్న పని.

ఆంటీ మాత్రం కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ చూస్తూ ఉండిపోయింది.

అమ్మ వాడిని కదిలించి ఆపుదాం అనుకునే లోపు ఆంటీ అమ్మని ఆపి అక్క వాడిది ఒక సారి చూడు అంటూ ఆశ్చర్యపోతూ సాగదీస్తూ చెప్పింది.

అమ్మ కూడా ఆశ్చర్యం తో  ఎం చేయలేక నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయింది.
 Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
x