Skip to content

అమ్మ, చిన్నమ్మ, ఆంటీ ఎవరి రంకు వారిదే – III | తెలుగు బూతు కథలు

మా పక్కింటి ఆంటీ
ఏంటి వదినా మా అన్నయ్యతో గట్టిగా గుద్దించుకున్నావా రాత్రి అంది
నేను వద్దన్నా మీ అన్నయ్య వదులుతారా తెల్లారేసరికి మూడు సార్లు అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ
ఆంటీ : అబ్బహ్హ్ అబ్బహ్ దేనికన్నా అదృష్టం ఉండాలి
అమ్మ : ఇద్దరు పాలేళ్ళతో నాగా లేకుండా కొట్టించుకుంటున్నావ్ అది అదృష్టం కాదా?
ఆంటీ : ఊస్స్ష్హ్… గట్టిగా అనకే తల్లి ఎవరన్నా విన్నారంటే నా కొంప కొల్లేరు అవుతుందీ
అమ్మ : ఇక్కడ మనమిద్దరమే కదా ఉన్నాం.
ఆంటీ : ఏమో గబుక్కున ఎవరన్నా వస్తే
అమ్మ : ఆ భయం ఇప్పుడు కాదు ముందు ఉండాలి
ఆంటీ : నీకేంటీ… మా అన్నయ్య సమ్మగా
అలా ఆ ఆంటీ వెళ్ళిపోయాకా నేను కూడా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా ఈలోపు మా ఇంటి వెనుక తలుపు ఎవరో కొట్టారు అమ్మ మద్య గదిలోనుండీ వెనక వైపు వెళ్ళి తలుపు తీసిన సౌండ్ వచ్చింది ఆ రా రా అంటూ ఎవరినో లోపలికి పిలుస్తుంది అమ్మ అమ్మ వద్దిన వాళ్ళని మద్య గదిలోకి తీసుకుని వచ్చింది వచ్చింది ఎవరో కాదు నాకు బాగా తెలిన ఆంటీనే మా వీది చివర ఉంటుంది ఈ ఆంటీ నిన్న వచ్చారా? అంది ఆంటీ
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
అమ్మ : హా అంది
ఆంటీ : ఏంటి ఇన్ని రోజులు వేసేశారు
అమ్మ : అమ్మ కి బాలేదు అందుకే
ఆంటీ : ఇప్పుడు
అమ్మ : వదిన ఈ పని చేసిందంటే నేను నమ్మలేకపొతున్నాను ఎలా ఉండేది వదినా చి చి ఇలా చేసిందా?
ఆంటీ : ఏ ఆడదైనా ఎంత కాలం వంటరిగా పడుకుంటూందీ చెప్పు నెలలో ఆ ఐదు రోజులు లేకపొతె ఎంత విల విల లాడిపోతాం అలాంటిది ఆరునెలలకి ఒకసారి అంటే కష్టమే కదా అమ్మ : నిజమే కాదనడంలెదు కాని మొన్నటివరకు ఎంతో పవిత్రం గా ఉన్నా వదిన ఇప్పుదెందుకూ అనేది అంతు చిక్కడం లేదు
ఆంటీ : ఆ నాలుగు రోజులు ఇంటిలో ఉన్నాడన్నాను కదా అప్పుడే వదినని లైన్లో పెట్టి ఉంటాడు
అమ్మ : కచ్చితంగా అదే ఐఉంటంది ఇంటిలో అందు బాటులో ఉన్నా పరాయి మగాడు ఎంత ఆపుకుందాం అనుకున్న ఆగని కోరికలు అలాంటి టైంలో అలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువే కదా ఆంటీ : ఈ మద్య వదినని చూశావా ? వొల్లు చేసిందీ
అమ్మ : రోజు సమ్మగా దెబ్బ పడుతుంటే ఒల్లు ఎందుకు రాదూ అంతకు ముందు ఐతే ఎప్పుడో ఆరు నెలలకి ఒకసారి పడేది దెబ్బ అందుకే అలాగే ఉండి పొయింది ఒల్లు రాకుండా.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
ఏ ఆడదీ కూడా మొగుడిని ఇంకో ఆడదానితో పంచుకొదు అది చెప్పే నువ్వు తప్పు చేసావ్ ఐనా నువ్వు ఇంటిలో లేనప్పుడు వాడినెవడినో తీసుకుని వచ్చి ఇంటిలో దాచారు నువ్వె చెప్పావ్ అంట కదా అలా చెయ్యమనీ. హా ఆ వెధవ బ్రతిమలాడితే తప్పలేదు హుమ్మ్మ్ అసలే నీ మీద కోపం , అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశం, దెబ్బ పడి అప్పటికి చాలా కాలం అవడం, వాడు గోకడం అన్ని ఒకేసారి జరిగితే ఎవరు తప్పు చెయ్యరూ చెప్పు అంది అమ్మ.
నువ్వు చెప్పేవన్ని నిజమే కానీ దీనికి బుద్ది ఉండాలి గా అన్నాడు వదిన అలా చెయ్యడానికి నువ్వు ఆ విషయం చెప్పడమే కారణం అంది అమ్మ. సరే ఐతే ఇంక ఆ విషయం వదిలెయ్ అన్నాడు. ఇంతకీ ఏలుకుంటావా?? అంది అమ్మ అలా చూశాకా ఐతే దాని మొఖం మళ్ళి చూడకూడదూ అనుకున్నా కాని నువ్వు చెప్పిన విషయం విన్నాకా ఆ పనిలో నా తప్పు ఎక్కువ ఉందనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడూ కాదు ఆ తరవాత నాకు బడి తెరవడం అదీ పదవతరగతి అవ్వడం వల్లా పక్క చూపుకు మానేసి చదువు మీద మనసు పెట్టా అలా అలా పోదోతరగతి గట్టు ఎక్కేసా ఇంక కాలేజీ అబ్బోఓ కొత్తా కొత్త అందాలు కనువిందు చేస్తుంటే కళ్ళతోనే వాళ్ళ అందాలు జుర్రుకుంటూ కుదిరిన అమ్మయితో మాట కలుపుతూ ఉండేవాడిని ఇది ఇలా ఉండగా నాకు మ్యత్స్ సరిగ్గా అర్దం అయ్యి సచ్చేది కాదు అందుకని మా కాలేజీలో మ్యాత్స్ మేడం దగ్గర ట్యూషన్ కి చేరాను.
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
ట్యూషన్ అంటే బారీగా ఊహించేసుకోకండి నేను ఒక్కడినే నాకు లెక్కలు అరం కావడం లేదు అని ఇంటిలో చెపితే అమ్మ మా మేడం దగ్గరకి వెళ్ళి బ్రతిమలాడి ఒప్పించింది నాకు ట్యూషన్ చెప్పడానికి ఆవిడ కుదరదు అన్నా ఎదోలా ఒప్పించింది మీకు కుదిరినప్పుడే చెప్పమని అలా మొదలయ్యింది నాట్యూషన్.
మొదటి రోజు ట్యూషన్ కి వెళ్ళా మేడం గారు హుమ్మ్ రావయ్యా ఇంటికి వచ్చాను కాని మనసంతా మేడం గారు నా మీద పడినప్పుడు ఆమే సళ్ళు నా గుండెల మీద నొక్కుకున్న మెత్తదనం మీదే నిలిచిపోయింది.
అసలే అప్పుడెప్పుడో పెద్దమ్మని అక్కని వాడిన తరవాత మళ్ళి ఆడవాసన లేదేమో మేడం వాసన తగిలేసరికి నా బుజ్జిగాడు బుసలు కొడుతున్నాడు నా మనసులోకి ఒక మెరుపులాటి ఆలోచన వచ్చింది ఆ తరవాత రోజే ఆలోచనని అమలు పరిచా ట్యూషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక అగ్గి పెట్టేలో రెండు బొద్దింకలు పెట్టుకుని వెళ్ళా ప్రతీ రోజు కంటె ముందు గా వెళ్ళా ముందలి తలుపు నేను లోపలికి వెళ్ళాను పండూ చాలా త్యాంక్స్ అంది అయ్యోఓ బలేవారే మేడం అన్నాను ఈరోజు ట్యూషన్ ఏమీ వద్దు అంది సరే అండీ అని నా పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నాను ట్యూషన్ వద్దు అన్నాను గాని నిన్ను వెళ్ళమనలేదు గా అంది సార్ వచేదాకా ఉండమంటారా ? అన్నాను మీ సార్ రావడం అంటే చాలా రాత్రి ఐపోతుందంట
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
కాకినాడలో ఏదో పని ఉందని వెళ్ళారు అంది అబ్బోఓ కాకినాడా? చాలా దూరం అనుకుంట కదండీ సార్ రాత్రికి ఎలా వస్తరూ రేపు వస్తారు అన్నాను వచ్చేస్తాను అన్నారు అంది సరే ఐతే మా ఇంటి పక్కన ఆంటీకి పోన్ చేసి అమ్మకి చెప్పండి అన్నాను సరే నెంబర్ చెప్పు అంది తన సెల్ పోన్ తీస్తూ చెప్పాను పోన్ చేసి జరిగిందంతా చెప్పి అదే రోజు మేడం తో నా మొడ్డ గుడిపించుకుని నా మొడ్డ రసాన్ని ఆవిడ గొంతులోకి పిచికారీ చేసి ఆవిడ ఆతుల గుబురు పప్పని కుత్తపగల దెంగి ఆవిడ తో చచ్చాను రా బాబోఓయ్య్ అని అరిపించి మరీ దెంగాను ఆ రోజు మొదలు ట్యూషన్ కి వెళ్ళడం ఆవిడ ఇంటిలో ఎక్కడున్నా ఎత్తుకుని మంచం మీద పడుకోపెట్టడం చీరలో ఉంటే చీరా లంగాని పైకి ఎత్తి నైటీ లో ఉంటే నైటీ పైకి ఎత్తి ఆవిడ పూకు సమ్మగా దెంగిపెట్టేవాడిని ప్రతీ రోజూ నేను ఒకసారి కార్చుకునేసరికి ఆవిడతో రెండు సార్లు కార్పించేవాడిని.
నా దెబ్బకి మేడం బానిస ఐపోయారు. రోజూ నా దెబ్బ లేకుండా ఉండలేకపోయేవారు.అలా మేడం తో నా శౄంగార జీవితం హ్యాపీగా ఉండేది రోజూ సొంత పెళ్ళాన్ని దెంగినట్టుగా సమ్మగా దెంగులాట ఉంటే వేరే వాళ్ల మీదకి ఎందుకు వెళుతుందీ మనసూ,, అలాగే నాకు కూడా వేరే ఆలోచన రాలేదు మొదటి సంవత్సరం లెక్కలు పోయింది అన్ని పాస్ అయ్యి ట్యూషన్ ఉన్నా లెక్కలు పోయేసరికి ఇంటిలో తిట్టులే టిట్టులు…
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
ఇంక ట్యూషన్ మానేసి ఇంటికాడే చదువుకున్నా మేడం తో అమ్మ వెళ్ళిపోయాకా నాకు చాలా సేపు నిద్దర పట్టలేదు అన్నం తినేటప్పుడు సళ్ళు కనపడడం ఇప్పుడేమో మూలుగులూ మంచం కిర్రు కిర్రూ లూ నా మనసంతా ఎదో అలజడి ఎప్పుడు నిద్దర పట్టిందో కూడా తెలియదు నేను లేచేసరికి అమ్మా నాన్న లేచి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. నేను ఇంటి వెనక్కి వెళుతూ వెళుతూ అమ్మ వాళ్ళ మంచాన్ని చూసా సుబ్రంగా పక్క వేసి ఉంది రాత్రి ఓకీ అరిచి గోల చేసింది ఈ మంచమె కదా అనుకునీ నాలోనేనే నవ్వుకున్నా.
ఇంటివెనక్కి వెళ్ళేసరికి బాత్రూం తలుపు తెరిచి ఉంది నాన్న స్తానం చేస్తుంటె అమ్మ నవ్వుతూ నాన్న వీపు రుద్దుతుంది నన్ను చూసి నీకు కూడా నీళ్ళు కాగినాయ్ అని వంటింటిలోకి వెళ్ళిపోయింది. స్తానం చేసి బయటకి పోయా కాలేజీ కి సెలవులు అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది నైంత్ క్లాస్ వేసవి సెలవుల్లో నేను కిటికీ లోనుండీ చుసిన విన్నా సంగతులు ఎలాగూ సెలవులే కదా మళ్ళి ఒక కన్ను వేస్తే కొత్త విషయాలు ఏమన్నా తెలుస్తాయేమో అని అనుకున్నా అనుకున్నాకా ఆలస్యం దెనికీ అనుకుని ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది నేను కొంచెం సేపు అక్కడే ఉన్నా ఎవరన్నా వస్తారేమో ఇంకో కొత్త విష్యం తెలుస్తుందీ అని..
💞 Telugu Sex Stories, Telugu Sex Kathalu, Telugu Boothu Kathalu.
అక్కడ ఉన్నా టైం లో నా మనసంతా అంతకు ముందు విన్నా మాటలే ఉన్నాయ్ మన ఊరి మునసీబు గాడు అమ్మని అడగమని ఇంతకు ముందే ఆంటీని పురమాయించాడా?? ఆంటీ అమ్మని అడిగింది కూడానా?? అమ్మ ఒప్పుకోకపోతే మళ్ళి ఎలాగోలా ఒప్పించడానికి వచ్చిందా? అమ్మేంటీ కుదరదూ అని చెప్పేయ్యకుండా ఆంటీతో అంతసేపు అదే విషయం గురుంచి మాట్లాడుతుంది పైగా చుద్దాం లే అంటుందేంటీ.. అంటే అమ్మ కూడా ఒకసారి ఒప్పుకుందాం లే అనుకుంటుందా ఏంటీ…