Skip to content

అమ్మపై ఆశ! అంతులేని ఆశ! అంతంలేని ఆశ! – II | Telugu Boothu Kathalu

పెద్దయ్యేకొద్ది అర్ధమైంది, అమ్మాయిలాలో ఒక మగవాడికి కావలసినది ఏమిటి. అత్యంత సహజమైనది ప్రకృతిసిద్దమైనది. కానీ అది దొరకతానికి ఈ సమాజంలో ఎన్ని కట్టుబాత్లు, ఎన్ని వగలు, ఎన్ని నియమనిభందనలు. అమ్మయిలని మోసపుచ్చి ఆ కోరిక తీర్చుకోవటం మా నైజం కాదు కానీ ఒక్క శృంగారానుభం కావాలి అంటే ఒప్పుకునే అమ్మయిలెందరున్నారు. మేమేమీ దిగజారలేదు అంగడి సరుకుల వెంటపడతానికి, రతి కార్యంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ స్త్రీ కూడా ప్రతిస్పందించాలి, ఆమె భావావేశాలు కూడా మా అనుభవంలో భాగం కావాలి. ఎలా…ఇదీ మేము అత్యంత తీవ్రంగా వెతుకులాడే విషయం.
మధు వెల్లి గది తలుపు దగ్గరకి వేసి వచ్చాడు. నేను నా సెల్ తీసాను. వీడియో ఆన్ చేసి వాడి ముందు పెత్తాను. ఒక నిముషం పరిశీలనగా చూసిన తరువాతా నా ముఖంలోకి ప్రస్నార్ధకంగా చూస్తూ ‘ ఇదీ….” అంతూ ఆగిపోయాడు. ” మా ముమ్మ్య్ ‘ అన్నాను ఏమీతొనకకుండా. వాడింకేమీ మాట్లాడలేదు. సెల్ నా చేతిలో నుంచి తీసుకును పరిసీలనగా వీడియో అయిపోయెంత వరకూ చూశాడు. అతను మీ డాడీ కాదు కదా ” అన్నాడు చివర్లో. అవును అన్నాను. అంతా అయిపోయాక నా ఫేస్ లోకి చూస్తూ ‘ సో…” అన్నాడు. ‘ సో ..అంటే….ఏమీ లేదు ఇది మా డాడీకి చూపిస్తాను” అన్నాను కోపంతో నా ముక్కుపుటాలు అదురుతున్నాయి. నీకేమయినా పిచ్చా ? అన్నాడు వాడు. నేను అర్ధం కానట్లు చూశాను వాడి వైపు.
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీ డడీకి చుపిస్తే ఎమౌతుందో తెలుసా” అన్నడు
ఏమౌతుంది మా అమ్మకి తగిన శాస్తి జరుగుతుందీ అన్నాను.
ఆంటీ అంటే నీకు అంత కోపమెందుకు” అని అడిగాడు.
మరి ఇలా చేసింది ఏమి చెయ్యాలీ అరధం కానట్లుగా చూసాను వాడి వంక.
‘ నువ్వెమీ అనుకోనంటే నీతో ఇంకొంచేం డెటల్ద్గా మాట్లాడతానూ అన్నాడు వాడు.
కొంచెం స్తిమిత పడి సరే చెప్పు అన్నాను.
” ఇప్పుడు మీ డాడీతో చెపితె అనవసరంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవలు అవుతాయి, తన భార్య పరాయి మగవాడితో పడుకుందంతే ఏ మగవాడూ లైత్ తీసుకోడు, అందుకని మీ పేరెంట్స్ మధ్య పెద్ద గొడవలు ఏమీ జరిగిపోయి విడిపోరు. కానీ కొద్ది రోజులు లెడా నెలలౌ వారిద్దరి మధ్య మౌనం, ఇంట్లో అసహనం, భయకమ్రమైన నిశ్సబ్దం నెలకొమటాయి. మీ డాడీ మనస్సు గాయపడుతుండి. మీ మమ్మీపర్ధ్యానంగా ఉంటారు, సంతోషకరమైన మీ ఇంట్లో ఇబ్బందికరమైన వాతావరనం నెలకొంటుంది…ఇదంతా నువ్వు కోరుకుంతున్నావా ?’ అన్నాడు.
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
లేదూ అనితలూపాను.
‘ కాబట్టి ఆ ఆలోచన కట్టిపెట్టు. ”
సరే కానీ …”అంటూ ఆగిపోయాను.
‘ఇక్కడ నువ్వు కోపం తెచ్చుకోనంటే ఒక విషయం చెపుతాను అంటూ నా కళ్లల్లోకి చూశాడు
“ఏమిటీ చెప్పు ” అన్నాను. “మరి కోపం తెచ్చుకోవు కదా” అంటూ నొక్కి అడిగాడు.
‘మనిద్దరం ఎన్ని సార్లు గొడవపడ్డా ఎప్పుడూ విడిపోలేదు చిన్నప్పతి నుంచి మర్చిపోయావా’ అని అడిగాను వాఇని.
వాడు సమాధానపడ్డట్లు తలూపి,’ ఇప్పుదు నీ వర్జినిటీ కోల్పోవతానికి ఒక భద్రమైన ఆకాసం దొరికింది….’ అంటూ ఆగాడు
నేను మౌనంగా “చెప్పు …” అన్నాను.
” చూడు ఈ వీడియో మళ్ళీ అంతూ ఆన్ చేశాడు.
మళ్ళీ అదే దృశ్యాలు, నునుపుదేలిన అందాలతో ఉన్న అమ్మ, ఆ అందాలని అనుభవిస్తున్న అంకుల్. రతీదేవికే శృంగారం నేర్పుతుందేమో అన్నట్లుగా ఉన్న అమ్మ రతి భంగిమలు. నా వంట్లో వేగం పెరిగిన రక్త ప్రవాహం.వాడి వైపు చూశాను, వాడు నాలికతో పెదాలు తడుపుకుంటున్నాడు. వాడి భావం నాకు అర్ధమైంది. కని వాడి నోటి గుండా కంఫర్మెషన్ వినాలని ఆగాను. కానీ వాడు అమ్మ ని అలా చూస్తూ పెదాలు తడుపుకుంతూ ఉంటే నిజ చెప్పొద్దూ మనస్సు మూలలలో ఎక్కడో చిన్న ఇబ్బంది. కానీ రక్తాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్న అమ్మ వీడియో చుస్తుండగా అది నాకు పెద్ద విషయం అనిపించలేదు.
“నీకు అర్ధమైంది కదా…’ అన్నాడు వాడు”
‘ అర్ధమైంది కానీ …చెప్పు …’ అన్నాను అది వాడి నోతి వెంట వినాలని.
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
“నీ తొలి అనుభవాన్ని అందించే స్త్రీ మీ….”
అంతూ ఆగాడు వాదు.
‘మమ్మీయె నా” అన్నాను నెను.
” అవును, నువ్వు వెనుకాడనంటే…’ వాడి మాత మధ్యలోనే ఆపి ‘వెనుకాడనూ అన్నాను.
‘మీ మమ్మీయే నీ మొదటి స్త్రీ అవుతుంది. మనం ఒక స్త్రీతో తొలీనుభవంలో కోరుకునే, సీక్రెసీ, లాలింపు, కసిదీరా అనుభవించదగిన అందాలూ, అన్నిటికీ మించి మనం ఆమెను అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆమె ముఖంలో మారె రంగులు, అనుభూతి తాలూకూ ముఖకవళికలూ అన్నీ మీ మమ్మీలో దొరుకుతాయి.”ఆఘాడు వాడు
“చెప్పమన్నట్లుగా తలాడించాను.
” నువ్వు కొంచెం జాగ్రతగా వ్యవహరిస్తే మి మమ్మీ నీ సొంతమౌతుంది. కొంచెం ఓపిక, కొంచెం తెలివి, సమయస్పూర్తి…చలు నీ కలలు నిజమౌతాయి, చూశావుగా మీ మమ్మి ఏమీ వయస్సు అయిపోయిన స్త్రీ కాదు, నడి వయస్సులో ప్రతి అణువూ చక్కగా వంపులు తిరిగి , నిండుగా ఉన్న స్త్రీ మూర్తి. మన ఎజ్ అమ్మాయిలకి కూడా ఇలాంటి ఫిజిక్ ఉండదు. ఎక్కడా కాదు అంతానికి లేకుండా ఉన్నారు మీ మమ్మీ. కబట్టి నువ్వు ఆమెని నీతో పడుకోవతానికి ఒప్పించూ అన్నాడు. నేను అప్పతికే స్తిర నిస్చయానికి వచ్చేశాను. ‘అమ్మనిఎలా ఒప్పించాలి” అడిగాను.
“ఏమీ లేదు నువ్వు చూసిన విషయం ఆమెకి చెప్పు, కృత్రిమమైన కోపం, భధ నటించు, ఏదో ఒక సందర్భంలో మీ ఇద్దరూ ఒంతరిగా ఉన్నప్పుడు ఈ టాపిక్ పదేపదే గుర్తుచెయ్యి. మీ అమ్మగారేమీ ఎవడితో పడితెవాడితో పడుకుని లైట్ తీసుకునే రకం కాదు. చాలా పద్దతిగా ఉంతారు, ఒక్క బలహీన క్షనంలో మీ అంకుల్తో గడిపారు, ఆ కష్నంలో నువ్వు అక్కడ ఉండటం నీ అదృష్తం. ఆమెతో నువ్వు ఈ టాపిక్ పదే పదే తెస్తె కచ్చితంగా ఆమె ఇబ్బంది పడతారు, నువ్వు మీ డాడీకి తెలిస్తే ఎమౌతుంది అన్న అనుమానం ఆమెకి కలిగించు…అంతే ఆమె నీ సొంతంవ్వతానికి అంతా సిద్దమౌతుంది. ”
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
నేను ఏమీ మాట్లడకుందా లెచి నిల బడ్డాను వెళ్ళటానికి.
“ఒక్క ఆఆట ఆ వీడియో నీ సెల్ లో తప్ప ఇంకెక్కడా ఉంచకు, ఆ సెల్ ఇంకెవ్వరికీ పొరపాతున కూడా ఇవ్వకు. కావాలంటే ఇంకొక మామూలు సెల్ వాడుకో, మీ మమ్మీ నీతో గడపతానికి అంగీకరించేవరకు అదే నీ చేతిలో మనంధబానం ఆమెను పడగొట్టటానికి, ఇంక ఆ వీడియో ఎవరి చేతిలో అయిన పడితే నువ్వు కానీ మీ మమ్మీ కానీ మీ ఫ్యామిలోలో ఎవరూ తలెత్తుకోలేరు. కాబట్తి అది ఎవ్వరికీ ఇవ్వకు. నిజం చెప్పలంటే ….” అంటూ ఆగాడు వాడు, వాడేమి చెప్పబోతున్నాడో నాకు అర్ధ్మైంద్, అయినా “చెప్పూ అన్నను. ‘ఆ వీడియో చుస్తున్నప్పుడు నాకె మనస్సు ఏదోలా అయింది. మీ మమ్మీ నిజంగా చాలా హాట్, ఆమెను పొందే అదృస్తం నీకు ఉన్నదుకు నకు చల ఈర్ష్యగా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు రావతానికి ముందు.
నేను ఆన్లైన్ లో ఒక ఫ్రెండ్తో మాత్లాడుతున్నాను, అతనితో తొలి అనుభవం పొందతం గురించి ఇండియాలో పుట్తతం వలన ఇంత వయస్సు వచ్చినా మనకి తొలి అనుభవం దోరకకపోవతం గురించీ…అప్పుడు అతను ఏమి చెప్పాడో తెలుసా, ఈ ప్రపంచంలో ఒక మగవాడికి అత్యుత్తమమైన తొలి అనుభవం అందించగలిగిన స్త్రీ ఎవరో తెలుసా అన్నాడు. నేను ఎవరూ అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు, ఒక మగవాడికి అత్యుత్తమమైన తొలి శృంగార అనుభవం ఇవ్వగలిగేది అతని తల్లి మాత్రమే అని. అతను తొలి అనుభవాన్ని తల్లితో పొందతంలో ఉన్న అడ్వాంటేజీలనీ, అందులో ఉండే ఫీలింగ్ నీ, ఘాఢతనీ వివరంగా చెప్పిన తరువాత నిర్నయించుకున్నాను, నా తొలి శృంగార అనుభవాన్ని కూడా మా అమ్మతోనే పొందాలని. నిజానికి మనం గమనించతం లేదు అంతే చిన్నప్పటి నుంచీ మన మమ్మీలని మనం ఎంత చ్కోజుగా ఉన్నా వాల్ల శరీరాల గురించి కానీ, యవ్వన ప్రాంఘణాన నిలిచి ఉన్నప్పుడు మనలని సేద దీర్చే స్త్రీ మూర్తులు వారే అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించలేదు. నిజానికి అది మన తప్పు కూడా కాదు మన చుట్టూ ఉన్న వారు అమ్మాయిల అందాల గురించి మాట్లాడుతారు, కొంచెం రహస్యంగా వదినల అందాల గురించి, అత్తల అందాల గురించి మాట్లాడతారు.
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
అత్తో..అత్తమ్మ కూతురో అంటూ పాతలు కత్తి సినిమాలు తీస్తే ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఆ సినిమా పాతలకి స్టెప్పులు వేస్తారు. కానీ ఒక్కడు కూడా కన్నతల్లి అందాల గురించి మాట్లాడడు. నిజానికి అత్త కన్నా అమ్మే ఒక మగవాడికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉంతుంది. ఆమెతో పొందాల్సిన అనుభవం గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడరు. మనం మౄగాలం కాదు కేవలం ఒక ఆడదాన్ని పట్టుకుని మన అంగాన్ని ఆమెలో పెట్టి స్కలించి దులుపుకుని పోవతానికి, మనకీ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫీలింగ్స్ని అర్ధం చేసుకుని, మనల్ని మనస్సారా తన కౌగిట్లో పొదువుకుని,మన ఇష్టాఇష్టాలని గుర్తిస్తూ, శృంగారంలో మన అనుభవలేమిని హేళన చెయ్యకుండా ప్రేమగా బుజ్జగిస్తూ, మురిపిస్తూ, కవ్విస్తూ మనల్ని ఉర్రూతలూగించే స్త్రీ కావాలై మనకి. చిన్నప్పతి నుంచీ మనల్ని, పెంచి, మనతో గడిపిన మన అమ్మలు కాకపోతే మనల్ని అర్ధం చేసుకునే మనతో ఆ ఏకాంత సమ్యాన్ని అలా ఎవరు గడపగలరు. మన దేశంలో అత్తలు, వదినలతో ఉండే చనువు కన్న అమ్మతోనే ప్రతివాడికీ ఎక్కువ్ చనువు ఉంటుంది. 
అలాంటి అమ్మను గురించి శృంగార దృష్టితో ఆలోచించవద్దు అంతారు, పాపం అంతారు, రగిలే కోరికలతో మనం మన యవ్వనాన్ని అంతా చదువుల మీద దృష్తి పెట్తలెక, ఉద్యోగాణ్వేషణలో పెట్టలేకా, సతమతమౌతూ ఉంటాము. మనము మంచి పొజిషన్లో స్తిరపడితేనే మంచి అమ్మయిలు మనల్ని ఇష్తపడతారు. మరి మంచి పొజిషన్లో స్తిరపడే వరకూ అయినా మనకంటూ ఒక తోడు మన ఫీలింగ్స్ అర్ధం చేసుకునే ఒక స్త్రీ మనకి కావాలి కద. ఎందుకు బయట వాల్లతో తిరిగిమన డబ్బులు వృధా చేసుకోవాఅలి. వాళ్లని కలవటానికి ఎందుకు అంత తపించాలి, అందులో ఉన్న విరహవేదన అనుభూతిని నేను కాదనను, కానీ అదే అనుభూతి మన మమ్మీల ద్గ్గర దొరుకుతూ ఉంటే ఎందుకు వారిని మనం వద్దనుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడు మీ మమ్మి ఎంత అందంగా ఉంటారో, చదువుకున్న వ్యక్తి, మంచి పద్దతులు తెలిసిన వ్యక్తి, సమాజంలో హుందా అయిన గౌరవనీయ మైన వూక్తి. అటువంటి స్త్రీతో తొలి అనుభవం పొందితే మనకి లభించే కాంఫిడెన్స్ ఎవరో ముక్కూమొహం తెలీని దానిదగ్గ్రో, లెదంతే మనకి లాగే శృంగారానికి కొత్త అయిన పిల్లతోనో లభిస్తుందా. మన సొంతమైన మన మమ్మీ తో గడిపిన ఆ అక్షనాలు జీవితాంతం తీపి గుర్తులుగా మిగిలిపోతాయి. అందుకనే నేనూ నిర్ణయించుకున్నాను ఎలాగైన నా తొలి అనుభవం కూడా మా మమ్మీ తోనే పొందాలని. 
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.
అయితే మనం ఉన్న ఈ సామాజిక పరిస్తితులలో, ఈ కట్టుబాత్ల మధ్యన మనం పొందగోరే ఈ అనుభవం ఎంత కష్ట సాధ్యమైనదో మనకి తెలుసు. కానీ ప్రపంచాన్నే గెలిచె సత్త ఉన్న యువతరం మనది అని చెప్పుకుంతాము కదా మన ఇంట్లోనే ఉన్న అమ్మ పొందుని గెలుచుకోలెకపోతే ఇంకెందుకు. ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవమన్నారు పెద్దలు, ఇంట్లో ఉన్న అమ్మను పొందిన తరువాత బాయట ఆడవాళ్లను పొందుదాం మనం”…ఎమమతావూ కొంచెం ఆయాసపడుతూ ఆగాడు వాడు.
అప్పటికి నేను స్తిర నిర్ణయానికి వచ్చను. అవును నా తొలి స్త్రీ మా మమ్మీ యె కావాలని ” అయితే నువ్వు కూడా…” అంతూ ఆగిపోయాను.
వాడు అంగీకార సూచకంగా తలూపాడూ అవును నేను డిసైడ్ అయ్యాను నా మొదటి స్త్రీ మా అమ్మగారె అవ్వాలనీ
‘కానీ ఆవిద ఒప్పుకుంతారా” అని అడిగాను అవాడిని, నాకు తెలుసు మధు వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా డైనమిక్, యాంగ్రీ వుమన్ గా పెరు ఆమెకి. ఆమె కార్పొరెటర్గా పని చెశ్తున్నారు. ఆమెని వీడు పడుకోబెట్టగలడా అనిపించింది నాకు. అదే అడిగాను వాడినీ వాడు నవ్వి ” నగరానికి కార్పరేటర్ అయ్యుండొచ్చు ఈ కొదుకుకి మాత్రం తల్లే కద, ట్రై చేస్తాను” అన్నాడు. వాడు నాకు ఇంకొక ఉచిత సలహా ఇచ్చాడు, మా అమ్మ వీడియోని ఎన్ని సార్లు చూడాలనిపిస్తే అన్ని సార్లు చూడమన్నాడు కానీ అమ్మ వీడియో చుస్తూ హస్తప్రయోగం మాత్రం చేసుకోవద్దు అన్నాడు, ఎందుకంతా అంటే అమ్మ మీద రేగిన కోరిక నాలో చల్లబడ కూడదంత,ఆమె మీద ఎంత కోరిక ఉండో అంతా కోరికతో నేను మా అమ్మని అనుభవించాలంత. నాకు ఆ ఊహ నచ్చింది. నిజమే అమ్మ మిద నాకు ఎంత కోరిక ఉందా అని ఆలోచించాను దాంతో పైన చెప్పిన ఎక్కడ లేని ఆలోచనలు వచ్చాయి. సో ఎక్కడైన అమ్మే కానీ వంగతోత కాడ అమ్మ కాదు కదా అనిపించింది. ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను నాకూమ్మ అంటే ఇష్టమే. అంతమాత్రం చేత అమ్మని నాతో పడుకోబెట్టే విషయంలో మాత్రం అమ్మ మొహమాతాల్ని, ఇబ్బందులని, సిగ్గునీ నేను పట్టించుకోకూడదనిపించింది.
💃 Telugu sex stories, Telugu Boothu kathalu, Telugu Kama Kathalu.