Skip to content

అత్తని చూస్తే యోగికీ, భోగికీ, రోగికీ నిద్ర ఉండదు V | తెలుగు శృంగారం

అత్తని చూస్తే యోగికీ, భోగికీ, రోగికీ నిద్ర ఉండదు V | తెలుగు శృంగారం
నవీన : ఒరేయ్ హరి పోతేపోయింది గాని మంచి గుట్టు తెలిసింది రా నీ వల్ల. ఇయాల్టీ నుంచి నువ్వు కూడా నా డోస్త్ వి అని నా భుజం మీద చెయ్యి వేసింది.

రమణి : అది కాదు ముసలోడి తో దెంగించుకోటం ఏంటే

నవీన : కవిత మొగుడు ఊర్లో లేడు ఇంట్లో ముసలోడు దొరికాడు లంజలకి

నేను : అయిన అలా ఎందుకు చేసుకుంటారు అక్క (తెలినట్లు అడిగాను).

నవీన రమణి లు నన్ను చూసి నవ్వారు

నవీన : ఏంటే నీ తమ్ముడుకి ఈ మాత్రం కుడా తెలీదా.

రమణి : హరి దాన్ని దెంగించుకోటం అంటారు రా
నేను : ఎందుకు దెంగించుకుంటారు అక్క అలా

రమణి : దీన్ని అడుగు అన్ని చేసింది (అని నవీన అక్క ని చూపించింది).

నవీన : హరి నీకు కూడా అలా చెయ్యాలని ఉందా

నేను : అవును అక్క

రమణి : ఒసేయ్ సూరమ్మ కి తెలిస్తే బాగోదు అలా అయితే వాడితో ఎప్పుడో చేసేదాన్ని నేను

నవీన : ఆహా నీకు ఉంది అన్నమాట మనసులో

నేను : నేను చెప్పను అక్క మామ్మకి.

నవీన : ఒరేయ్ మీ అక్క మాటలు ఎం పట్టించుకోక మా పొలం దగ్గరకి వస్తే నీకు అన్ని నేర్పిస్తాం.

రమణి : ఒసేయ్ ఆలోచించే మాట్లాడ్తున్నవా.

నవీన నా నిక్కర్ లో చెయ్యి పెట్టి మొడ్డ బయటకి లాగి ఇది చూడే అని చూపించింది.

రమణి నా మొడ్డను చూసి నవ్వుతూ రోజు చూస్తున్నా లేవే లోపల పెట్టు అని చెప్పింది.

నవీన : వీడికి నేర్పిస్తే నిన్ను నన్నే కాదు ఆ సరోజ కవితల ని కూడా దెంగుతాడు.

అక్క అలా పట్టుకొని అనేసరికి నా మొడ్డ లో చలనం వచ్చి పూర్తిగా గట్టిపడింది.

నవీన : ఇదిగో చూసావా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎంత అయ్యిందో.

రమణి : ఎవరైన వస్తే బాగోదు వదిలేయ్ వాడిది

నవీన నా మొడ్డ ని వదిలేసి నాతో హరి ముందు మనం ఆ సరోజ లంజ భాగోతం గురించి దాని మొగుడికి చెప్పాలి రా….ఆ తర్వాత హ్యాపీ గా నీతో దెంగించుకుందాం ముగ్గురుమ్.

ఆ మాటకి రమణి అక్క నన్ను చూసి సిగ్గు పడింది.

నేను : అక్క వల్ల లాగే మనం కూడా చేసుకుందాం అక్క.

నవీన : హహహ వల్ల కన్నా ఎక్కువ చేసుకుందాం రా అని తన సళ్ళు ఊపింది.

రమణి : నవీన నువ్వు వెళ్లి ఈ విషయం దాని మొగుడికి చెప్పావు అనుకో అది నీ మీద చెప్పింది కాబట్టి నువ్వు దాని మీద నింద వేశావు అని కొట్టి పారేస్తాది.

నేను : అవును అక్క మనం సాక్ష్యం సంపాదిస్తే బాగుంటది

నవీన : అవును రా కాని మనం ఏం చెయ్యగలం

నేను : నా దగ్గర మొబైల్ ఉంది అది తెచ్చి రేపు రికార్డ్ చేద్దాం వాళ్ళకి తెలీకుండా.

రమణి : హ్మ్మ్ అలా చేస్తే మన దారికి వస్తాది.

నవీన : ఒరేయ్ రేపు మల్ల రావాలి రా అయితే

నేను : హ అవును

నవీన : ఈసారి భయం అక్కర్లేదు మనం రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి

నేను : హ అవును

రమణి : మరి పొలం సంగతి(నవ్వుతూ).

నేను మనసు లో అబ్బా నాకన్నా రమణి అక్క కి తొందర ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్న

నవీన : హహహ ముందు రేపు మన పని పూర్తి అవ్వని తర్వాత వీడితో దెంగించుకొచ్చు ( అని అక్క నా మొడ్డ పట్టుకుని పిసికింది).

నాకు ఆ మాటకి అక్క చేసిన పనికి కంగారు లో కడుపు కదిలినట్లు అనిపించి అక్క నాకు అర్జంట్ మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పాను.

రమణి : మల్ల నువ్వు వేరు గా ఎందుకు రా ముగ్గురుమ్ కలిసే కూర్చుందం అంది.

నవీన నవ్వుతూ ఒక పొద లాంటి ప్రాంతం చూపించి అదిగో అక్కడ కూర్చుందం పదండి అంది.

నేను ఆహా ఈరోజు కొత్తగా నవీన అక్క పూకు చూడొచ్చు అని అనుకుంటూ నా ముందు ఇద్దరు అక్కలు నడుస్తుంటే వాళ్ళ వెంట ఆ పొదల చాటుకి నడిచాను.

అలా ముగ్గురుము పొదల చాటు కి వెళ్ళాం అక్కడ చోటు కొంచెము చక్కగా ఎవరికి కన్పించకుండా లోపలకి ఉంది…. అక్కడక్కడ గడ్డి కూడా మొలిచి కూర్చున్న కూడా మొల దాపరికం గా ఉండేలా ఉంది.

రమణి అక్క : హ్మ్మ్ ఇక్కడ కూర్చొని చాలా రోజులు అయింది.

నేను : ఇంత దూరం వచ్చావా

రమణి : హ ఒకసారి కవిత అక్క తో కలిసి వాచలే ర

నవీన లాడా విప్పుతూ నన్ను చూసి నవ్వుతుంది

నేను సిగ్గు పడ్డాను రమణి అక్క అప్పటికే లంగా లేపుకుని కూర్చుంది.

నేను నవీన అక్క ని చూస్తూ ఆలోచిస్తున్న కొంచెము సిగ్గుతో

రమణి : ఎం ఆలోచిస్తున్నావ్ రా వచ్చి కూర్చో

నవీన అక్క నవ్వుతూ నన్ను చూస్తూ తన డ్రెస్ కింద పాంట్ లాంటిది విప్పి నా ముందే కూర్చుంది. అక్క పూకు చూసి ఒక్కసారిగా బైర్లు కమ్మినట్లు అయ్యింది నాకూ.

నవీన : ఏంటి చిన్న ఎం చూస్తున్నావ్

రమణి : కూర్చోరా పర్లేదు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావ్.

నేను అతి కష్టం మీద నా నిక్కర్ విప్పి కింద కూర్చున్నా.

ఇద్దరు నా మొడ్డ ని చూసి నవ్వుతున్నారు ఎందుకు అంటే అది మళ్ళీ లేచింది.

నవీన : దీనికే ఇంత సిగ్గు పడ్తున్నావ్ అలా చేసేద్దాం ఇలా చేసేద్దాం అన్నావ్.

రమణి : హా ఎంరా హరి ఎం చూసి సిగ్గు పడ్తున్నావ్ రా

నేను నవీన అక్క పూకు వైపు చూసి మళ్లీ చూపు తిప్పుకుని ఎమ్ లేదు అన్నట్లుగా తల ఆడించాను

నవీన : వాడికి నా పుకు కొత్త చేసింది రమణి

రమణి : హహహ ఒరేయ్ దానికి ఏమైనా ఇంకోలా ఉందా మాకు ఉన్నట్లే ఉంది కద రా

నవీన : చిన్న నా పూకు బాగుందా మీ అక్క పూకు బాగుందా

అలా ఆడిగేసరికి నాకు మొడ్డ కొట్టేసుకోవాలి అనిపించింది

రమణి : ఒసేయ్ వాడు సరోజ కవిత పూకు లు కూడా చూశాడే….. నలుగురి లో ఎవరి పూకు బాగుంది అడుగు.

నవీన : హ అవును అవును ఎరా చిన్న మాలో ఎవరి పూకు బాగుంది రా.

నేను సిగ్గు తో ఎం చెప్పలేదు

రమణి : చెప్పటానికి ఆలోచిస్తున్నాడు

నవీన : దెంగితే తెలుస్తాది కానీ చూస్తే ఎం తెలుస్తాది అంతే కద చిన్న

నేను ఆ మాటకి నవ్వాను

రమణి : ఎం అర్ధం అయింది రా దెంగటం అంటే ఎం తెలుసు.

నేను : తెలుసు అక్క సరోజ అంటీ చెప్పింది.

నవీన : హ ఆ లంజ అన్ని చెప్తాది

రమణి : అవునా ఎప్పుడు రా

నేను : మొన్న నువ్వు రాలేదు కదక్క అప్పుడు నేను సరోజ అంటీ కలిసి కూర్చున్నాం…. అంతలో కవిత అంటీ కూడా వచ్చింది.

రమణి : హా

నేను : అప్పుడు వాళ్లు ఇద్దరు మాట్లాడారు ఇదే టాపిక్.

రమణి : దెంగటం గురించ

నేను : హా

నవీన : ఎం అని చెప్పిందిరా

నేను : ఇది అందులోకి లో కి పెట్టాలి అంట (అంటూ నా మొడ్డ ని చూపించాను) అక్క పూకు చూస్తూ

రమణి ఆ మాటకి నవీన వైపు చూస్తూ నవ్వుతుంది.

నవీన : లంజ ముండ ముసలోడినే కాదు కుర్రోల్ని కూడా వదలదు.

నేను : అక్క నిజంగా అల లోపలకి వెళ్తాది అంటావా.

రమణి : బాబు ఇప్పుడు నువ్వు అలాంటి ప్రశ్నలు వెయ్యకు నీది చూస్తూంటే నాకు ఎదో అవుతుంది అసలే.

నవీన : వెళ్తాది చిన్న

నేను : అంత చిన్న కన్నం లోకి ఎలా వెళ్తాది అక్క.

రమణి : చిన్నది ఎం ఉండదు రా పెద్దగానే ఉంటాది.

నవీన : గట్టిగా తొయ్యలి రా

రమణి : హా కసక్ అని దింపేయాలి.

నేను : అలా చేస్తే మీకు నొప్పి రాదా మరి.

నవీన రమణి ని చూసి నవ్వుతుంది నేను అడిగిన ప్రశ్నకు

రమణి : ఆ నొప్పే బాగుంటాది హరి (నవ్వుతూ)

నవీన : చిన్న రేపు ఆ లంజ గుట్టు మనం పట్టాలి రా ముందు ఆ తర్వాత నీకు అన్ని చెప్తాం ప్రశాంతంగా.

నేను : రేపు మొబైల్ తెస్తాను అక్క ఈరోజు లాగే వెళ్దాం

నవీన : హా పక్కాగా చెయ్యాలి చిన్న

నేను : హ చేద్దాం అక్క

నవీన : హహహ వాళ్ళు దెంగుకుంటే నచ్చిందా.

నేను : అలా వాళ్ళని చూస్తుంటే భలేగా ఉంది అక్క.

రమణి : హా చేస్తే ఇంకా బాగుంటాది రా

నవీన : హహహ వీడు అలా చూస్తుంటే మొడ్డ గట్టిగా పిసికేస.

రమణి : హహహ ఎలా ఉంది హరి అలా నొక్కితే

నేను : తెలీని హాయి గా ఉంది అక్క అందుకే అరిచేసాను.

నవీన : ఒరేయ్ చిన్న కొంచం దగ్గరకి వచ్చి కూర్చో రా

నేను అక్క చెప్పినట్లే వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్లి కూర్చున్న

నవీన అక్క నా మొడ్డ మీద మల్ల చెయ్యి వేసి నా మొడ్డ ని చేతిలోకి తీసుకొని నొక్కటం ప్రారంభించింది.

నేను తను చేస్తున్న పనిని అలా చూస్తూ హమ్మ అని మనసులో ములుగుకుంటు ఉన్న.

రమణి కళ్ళు ఎగరేస్తూ ఎలా ఉంది హరి అని అడిగింది నవ్వుతూ.

నవీన అక్క అలా చేస్తూ బాగా నిగిడింది రా నీకు అని నా మొడ్డ ని మెలి పెట్టి గుంజుతుంది.

అబ్బా నాకు తను అలా చేస్తుంటే రంజు గా ఉంది.

తను అలా చెయ్యటం చూసి రమణి అక్క కి మూడ్ వచ్చిందో ఏమో తను కూడా చెయ్యి చాచి ముందుకి జరిగి నా మొడ్డ ని అందుకొంది. అప్పటికే బుసలు కొడుతున్న నా మొడ్డ ని రమణి అక్క పట్టుకొని గుంజటం తో నవీన అక్క మొడ్డ వదిలి రమణి అక్క చేస్తున్న పనిని చూస్తుంది.

రమణి అక్క గట్టిగా లాగేస్తుండటం తో నేను హా అని అరిచాను.

నవీన అక్క మెల్లగా అంటూ అని రమణి అక్క ని వారించింది.

నవీన అక్క అలా చెప్పేసరికి రమణి గుంజటం మానేసి లయబద్ధం గా మొడ్డ ని నొక్కుతూ మెలి పెడ్తుంది.

నాకు మోడ్డ లోని నరాలు నలిగిపోతుంటే జివ్వు జివ్వు మంటూ ఉంది.

నవీన : తోలు ని పట్టుకొని ముందుకి వెనక్కి అను

రమణి : హహహ నాకు నీ అంత అలవాటు లేదు కాదే.

నవీన అక్క నవ్వుతూ నన్ను చూసి ఫోన్ తేవడం మాత్రం మరచిపోకు రా అని అంది.

నేను సరే అక్క అన్నాను అంతలో రమణి అక్క నా మొడ్డ మీది తోలు మొత్తం తన గుప్పిట్లో పట్టి వెనక్కి గుంజింది.

నేను : హమ్మా