Skip to content

అత్తని చూస్తే యోగికీ, భోగికీ, రోగికీ నిద్ర ఉండదు III | తెలుగు శృంగారం

అత్తని చూస్తే యోగికీ, భోగికీ, రోగికీ నిద్ర ఉండదు III | తెలుగు శృంగారం

కవిత : ఎంటే రమణి రాలేదా

ఆంటీ : హా రాలేదే

కవిత ఆంటీ కూడా సరోజ ఆంటీ పక్కన చీర లేపుకొని నా ముందు కూర్చుంది. ఇప్పుడు నాకు రెండు పూకులు కన్పిస్తున్నాయ్

కవిత ఆంటీ నా మొడ్డ చూసి సరోజ ఆంటీ తో కుర్రోడు పెద్దోడి లా ఉన్నాడు నీతో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నావ్ రోజు అని అడిగింది.

ఆంటీ : (నవ్వుతూ) ఆడి సుల్ల పెద్దగా ఉంటే సరిపోతాదా దానితో ఎం చెయ్యాలో కూడా తెలియాలి గా.

కవిత ఆంటీ నవ్వుతూ నాతో ఎరా దానితో ఎం చేస్తారు రా అని అడిగింది.

మనం ఇంకా దేశ ముదురులం ఇక్కడ అలాగే అమాయకంగా నటిస్తూ ఆంటీ తో ఉచ్చ పోసుకుంటారు ఆంటీ అన్నాను.

నా మాటకి ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు

గట్టిగా నవ్వటం వల్ల సరోజ ఆంటీ పూకు లోంచి ఉచ్చ వచ్చేసింది.

నేను : ఎం అయింది ఆంటీ ఎందుకు నవ్వుతున్నారు.

కవిత : హహహ నీకు అర్ధం కాదు లేరా

సరోజ ఆంటీ : అర్ధం అయ్యేలా చెప్తే అర్ధం చేసుకుంటాడు లేవే.

కవిత : అయితే చెప్పు

సరోజ ఆంటీ (నవ్వుతూ) హరి ఇటు చూడు ఇది ఉందా అని రెండు వేళ్ళతో తన పూకు పెదాలు విడదీసి చూపించింది.

నేను ఆంటీ పూకు చూస్తున్న అబ్బా పుకు లోపల ఎర్రగా ఎంత బాగుంది.

కవిత ఆంటీ పక్కనే నాతో దాని పూకు నచ్చకపోతే నాది చూడు అని తన పూకు కూడా రెండు వేళ్ళతో విడదీసి చూపించింది.

కింద నా తమ్ముడు రెండు పూకులు కి సలాం చేస్తున్నాడు.

సరోజ ఆంటీ: హహహ నువు మధ్యలో ఉండవే నేను చెప్తున్నా కదా

కవిత : ఆడి సుల్ల చూస్తుంటే గొల్లి లో దూరదగా ఉందే

సరోజ ఆంటీ : ఛీ లంజ ముండ (నవ్వుతూ)

వాళ్ళ మాటలు కాదు గాని ఇక్కడ నాకు రక్తం మరిగిపోతుంది.

సరోజ ఆంటీ నన్ను చూసి చెప్తుంది

ఆంటీ : నీ మొడ్డ ఉందా నీ పెళ్ళానికి ఇందులో పెట్టాలి రా ( అని పూకు చూపించిది)

నేను : ఎందుకు ఆంటీ

కవిత : దెంగడానికి రా (నవ్వుతూ)

సరోజ ఆంటీ కూడా నవ్వుతూ నాతో అవును రా పూకు పచ్చడి చెయ్యాలి అంటే లోపల పెట్టి దెంగాలి అని చెప్పింది.

నేను : అంత చిన్న కన్నం లొకి ఎలా వెళ్తాది ఆంటీ

మళ్లీ ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు చూస్కొని నవ్వుకున్నారు.

ఆ రోజు అలా సరోజ అంటీ కవిత అంటీ నాకు పూకు దెంగటం గురించి చెప్పి వాళ్ళల్లో వాళ్లే నవ్వుకున్నారు. వాళ్ళ ఇద్దరి పూకులు చూసుకుంటూ నా పని నేను కానిచుకున్న. అంటీలు కూడా పని అయ్యాక లేచి ఎత్తిన లంగాలు కిందకి దింపుకున్నారు నేను మనసులో ఛ ఈరోజుకి షో ఐపోయిందే అని బాధపడ్డాను ఆ తర్వాత సరోజ అంటీ నాతో సరే రా హరి నువ్వు వెళ్లు నేను కవిత ఇంటికి పోయి వస్తా అని నాతో చెప్పింది. అంటీ నాతో అలా చెప్తున్నప్పుడు కవిత అంటీ మొహం లో ఒక రకమైన నవ్వు కనిపించింది. ఆ నవ్వుకి అర్ధాలు వెతుకుతూ ఉండగా వాళ్ళు ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నారు.
కమాన్ హరి ఎప్పుడు మొడ్డ నే లేపుతావ నీలో ఉన్న డిటెక్టివ్ ని కూడ నిద్రలేపు అక్కడ నీకు తెలీకుండా ఎదో జరుగుతుంది అది నీకు తెలియాలి అని లోపల నుంచి మనసు చెప్తుంది.
💓 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
I wanna follow follow follow u i wanna follow follow u……..అంతే కొంచం గాప్ ఇచ్చి నేను కూడా వాళ్ళ వెంట నడవడం మొదలు పెట్ట వాళ్ళకి తెలీకుండా చెట్లు చాటు నక్కి ఆహా ఇద్దరి గుద్దలు చూస్తుంటే ఇవి సాధారణ జాతి గుద్దలు లా లేవు ఇవి కచ్చితంగా పెద్ద జాతి గుద్దలే. ఈ పెద్ద జాతి గుద్దలు చేసే ఆ పెద్ద పెద్ద పనులు ఏంటో తెలియాలి అని నేను వాళ్ళని ఎదో Cid ఆఫీసర్ లా చేతిలో bottle పట్టుకొని మరి వెంబడించాను.

కవిత అంటీ ఇళ్ళు ఉరికి పోలిమెరుల్లో ఉంది చుట్టూ ప్రహరీ గోడ కట్టి దానికి ఒక చెక్క తలుపు entrance తో ఉంది. పాత ఇల్లు ఆ ఇంటికి చుట్టు ఇల్లులు లేవు.

ఇద్దరు ఇల్లు చేరారు నేను ఒక గోడ చాటున ఉండి చూస్తున్న రోజు పొద్దున్నే ఈ సరోజ అంటీ కి ఇక్కడ ఎం పని ఈరోజు అది ఏంటో తెలియాలి అని అక్కడే గోడ చాటు నక్క లా నక్కి ఉన్న.

కవిత అంటీ చెక్క తలుపు వేసినప్పుడు అటు ఇటు అనుమానం గా చూస్తూ మరి వేసింది తన అనుమానం కి నా అనుమానం తోడు అయింది. ఛలో హరి ఆపరేషన్ సరోజ షురూ చేద్దాం అని నేను నెమ్మదిగా ముందుకు వేళ్ళ.

అలా వెళ్లేసరికి నాకు సెక్సీ అంటీ లు కాళ్ళు కడుకోవటం కనిపించింది. మల్ల కాసేపు wait చేసాను. అలా కాళ్లు కడుక్కున్న సరోజ గుడ్డలు ఉపుకుంటు లోనికి వెళ్ళింది వెనకే కవిత కూడా వెళ్లింది నేను చెక్క తలుపు బయట కింద నుంచి ఒంగోని వాళ్లకి కనిపించకుండా ప్రహరీ గోడకి అటు వైపు వెళ్ళాను అక్కడ గోడ కి పెద్ద బొక్క ఉండటం తో అక్కడ నక్కి లోపలకి తొంగి చూసాను. పట్టి మంచం మీద ఇద్దరు కులాసా గా కూర్చుని టీ తాగుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అది చూసి ఛ ఎదో అనుకోని వస్తే వీళ్ళు ఏంటి కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అంటే నా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిందా ఛ నా జీవితం లో మొదటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏ ఇలా అయింది ఎలా అని బాధపడి కోపం తో bottle పక్కకి విసిరేసి ఇంకా వచేద్దాం అనుకున్న టైమ్ కి కవిత అంటీ ఇంటి పక్కన ఒక గది నుంచి ఒక ముసలోడు బయటకి వచ్చాడు. నేను మల్ల వీడు ఎవడు అయి ఉంటాడా అని అలా చూస్తుండగానే సరోజ అంటీ లేచి నిలబడింది ఆ ముసలోడు అంటీ భుజం మీద చెయ్యి వేసి మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. నేను అమ్మని ఉంది ఇక్కడ రంకు ఎదో ఉంది అని అలాగే చూస్తున్న. వెంటనే కవిత అంటీ ఆ ముసలోడిని కొట్టి లోపలకి పద అన్నట్లు కొట్టింది.
వాడు సరోజ ని అలాగే భుజం మీద చెయ్యి వేసి మరి లోపలకి తీసుకు వెళ్ళాడు వెంటే కవిత అంటీ కూడా వెళ్ళింది.

నేను ఇలాంటి సీన్లు చూడటం ఇదే మొదట ఆహా రంకులు ఇంత చాటుగా జరుగుతాయా అని నాకు వాళ్లు లోపల ఎం చేస్కుంన్తున్నారో చూడాలి అనిపించింది. చుట్టూ చూసాను గోడ నా కన్నా ఎత్తుగా ఉంది.

ఐసర బజా ఎక్కి ఒక దూకు దూకాను మట్టిదుమ్ము గాల్లోకి లేచింది నా దూకుడికి…..ఇల్లు ఒక పాత చెక్క సున్నం రేకులు తో కట్టిన ఇల్లు లా ఉంది….లోపల ఎం అవుతుందో తెలియటం లేదు చుట్టూ నిశబ్దం గా ఉంది ఆహా లోపల ఈ నిశబ్ద యుద్ధం ఎలా అయినా చూడాలి అని చూస్తున్న ద్ఆక్కడక్కడ గోడల పెచ్చులు ఉడి ఇటుకలు కన్పిస్తున్నాయి…. మళ్ళా ఇంకో బొక్క కోసం వేతకటం మొదలు పెట్ట.

సరిగ్గా ఒక చోట గోడకి ఒక ఇటుక ఉండన ఉడిపోన అన్నట్లు ఉంది నేను దాన్ని చప్పుడు రాకుండా పక్కకి పీకి లోపలకి ఒక కన్ను పెట్టి మైక్రోస్కోప్ లోకి కన్ను పెట్టిన సైంటిస్ట్ లా ఎం అవుతుందా అని పరీక్షగా చూసాను.

ఆహా ఏమి నా భాగ్యం నులక మంచం మీద మూడు నగ్న శరీరాలు చీకటి వెలుతురు కలిసిన దృశ్యం నా కంట పడింది. అబ్బో అబ్బో ఏమి భోగం ముసలోడి కీ వంటి మీద నూలు పోగు లేని ఇద్దరి ఆడ శరీరాలు పెనవేసుకుని పెనుగులాడుతున్నాయి. వాళ్ళు ముగురు ఒకటే శరీరం అన్నట్లుగా ఉంది నాకు ఆ దృశ్యం చూసి సుఖం అంటే ఇదే నెమో చూస్తున్న నాకే ఇలా ఉంటే వల్ల మధ్యలో ఉన్న వాడికి ఎలా ఉంటాదో అనిపించింది.

ముసలోడి చేతులు ఇద్దరి శరీరాలు ని తడిమేస్తున్నాయి వాడికి అడ్డు అనేది లేదు ఏమో పెట్టారాని చోట్ల పెట్టి మరి తడుముతున్నాడు.

సరోజ అంటీ పెద్ద పెద్ద రొమ్ములు తో వాడి మొహం మీద వత్తుతూ ఉంది మధ్యలో కవితా అంటీ వాడి గుద్దకి అటు వైపుగా మోడ్డ ముందు మొహం పెట్టి ఎదో చేస్తుంది. మంచం కింద చీరలు జాకెట్ లు వాడి పంచ కలిసి చిందర వందర గా ఎలా ఉన్నాయో మంచం మీద వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా కలిసిమెలిసి వొళ్ళు వొళ్ళు రాసుకుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మంచం విరగ్గొట్టేలా ఉన్నారు.
💓 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
నాకు మొడ్డ కారి పోయేలా ఉంది చూస్తుంటే నే అబ్బా అలా వాళ్ళను చూస్తూ మోడ్డ కొట్టుకున్న అంతే వెంటనే కారిపోయింది ఛా ఇప్పుడే కారాల అని మెల్లగా ఆ ఇటుక ని అక్కడే పెట్టి అక్కడే పడి ఉన్న ఆకుల తో మొడ్డ ని తుడుచుకుని లోపల పెట్టుకుని మల్ల రావొచ్చు లే అని నెమ్మదిగా గోడ దూకి వచ్చేసా

తర్వాత రోజు నేను పొద్దున్నే రమణి అక్క ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాను…. అక్క అప్పుడే గట్టుకు పయనం అవుతున్నట్లు ఉంది నేను అక్కని చూసి అక్క అని పిలిచాను. తను నన్ను చూసి ఏంట్రా హరి నువ్వే వచ్చావ్.
నేను : నీతో మాట్లాడాలి

అక్క : పద గట్టు దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం

నేను : మరి సరోజ అంటీ

అక్క : తన ఇంటికి వెళ్దాం పద

నేను : వద్దు అక్క అంటీ లేకుండా మనం మాత్రమే కూర్చోవాలి

అక్క : ఏంట్రా ఎం అయింది

నేను : నేను చెప్తా నువ్వు రా

అంటూ అక్క నేను సరోజ అంటీ ఇంటి ముందు నుంచి కాక నక్కి నక్కి వెళ్తున్నాం

అక్క : అబ్బా ఏంట్రా ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పొచ్చు గా నేను రాకపోతే మా ఇంటికి వెళ్లి పిలుస్తాది నన్ను.

నేను : అది చెప్పేది కాదే చూపించాలి నీకు ఒకటి.

అక్క : ఏంటి అది

నేను : అదిగో సరోజ అంటీ బయటకి వచ్చింది చూడు

అక్క : హా చూడు ఇప్పుడు మా ఇంటి కి వెళ్తుంది

నేను : నువ్వు లేవుగా మల్ల ఇటే వస్తాది చుడు

అంటీ నేను చెప్పినట్లే అక్క ఇంటికి వెళ్లి తను లేకపోవటం తో గుద్దలు ఊపుకుంటూ ఎటు పోయిందో అని గట్టుకి పోతుంది.

అక్క : ఒరేయ్ ఏంట్రా ఇది సరోజ అంటీ ని నక్కి ఎం చూస్తాం

నేను : అక్క నీకు ఈ విషయం తెలుసా సరోజ అంటీ పని అయ్యాక మనతో రాకుండా ఆ కవిత అంటీ తో వెళ్లి ఎం చేస్తుందో తెలుసా.