Skip to content

అక్క అందాలు మొత్తం నావే III ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం

అక్క అందాలు మొత్తం నావే III ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం

ఒరేయ్ ఇంకా నేన్ను దాని చూసాను కదరా ఇంకా దాని ఎందుకు కవర్ చేస్తున్నావు.. నీ చిన్నప్పటినుండి చూస్తునాను కదా… కాకపోతే ఇపుడు మగాడివి అయ్యావు అంతే.. ఐన నువ్వు ఎంత పెద్దవాడివిగా ఐన నాకు ఇంకా చినోడివే అని నా పెదవులకు ముద్దు పెటింది అక్క.. ఇంకా ఇదే అవకాశంగా అక్కను బట్టలు లేకుండా ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదే అవకాశం అని అక్కను గట్టిగా వాటేసుకున్నాను అక్క నేన్ను బట్టలు లేవు కనుక తన సళ్ళు నా శరీరనికి మెత్తగా తగిలాయి.. ఇంకా అక్క సళ్ళు నలిగిపోతున్నాయి.. అక్క నన్ను ముద్దు పెట్టుకోవడంలో మునిగిపోయింది నేన్ను చేస్తున్నది ఎం పటించుకోవడం లేదు.. నా మోడ్డ సరిగా అక్క తొడల మధ్య తన పూకుకు రాసుకుంటుంది…

అక్క నేన్ను ఒకరిని ఒకర౦ ముద్దులతో మునిగిపోయాం అక్క ఎంగిలి నేన్ను నా ఎంగిలి అక్క జురుకుంటున్నాము…. నా మొడ్డ అక్క పూకుకు రుద్దడము అక్కకు తెలిసింది… ఒరేయ్ ఇంకా చాలు రా పద నీకు స్నానం చేయిస్తాను అంది… అక్క నాకు స్నానం చేయించేటప్పుడు తన సళ్ళు నా విపుకు తాకుతున్నాయి….. అలాగే తన సళ్ళు నాముందు వూగుతునై…. నాకు వాటిని తాకాలని వుంది కానీ దైర్యం చాలడం లేదు… ఒరేయ్ ఇంకా ఇది ఎంత సేపు లేచివుంటుంది.. నాకేం తెలుసు అక్క అది ఎందుకు లేచిందో. సరే వేళ్ళు నీ స్నానం అయిపోయింది…అక్క నేన్ను కూడా నీకు స్నానం చేయించన ఉమ్మ్ ఎం అవసరం లేదు నా స్నానం నేను చేసుకుంటా అని నన్ను బయటకు గెంటేసి0ధీ…..
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఇంకా ఒక గంట తరువాత నేన్ను అక్క భోంచేసి. నేన్ను అక్క వొళ్ళో పడుకొని టీవీ చూస్తునాను…. నాకు మల్లి అక్క బోడ్డు నాకాలని వుంది.. ఇంకా అక్క నడుము వైపు తిరిగి ఎమైంది రా అని అక్క అడిగింది ఎం లేదు అక్క అన్నను.. కానీ అక్క బోడ్డు కనబడడం లేదు.. నేన్ను కొంచెం అక్క చీర కుచ్చెళ్లు విప్పాను కానీ అక్క ఏమి అనడం లేదు.. ఇంకా నేన్ను నా నాలుకను అక్క బోడ్డుపై మెల్లిగా నాకుతున్నాను… ఒరేయ్ ఎం చేస్తున్నావురా అని అక్క నన్ను అడుగుతుంది కానీ నన్ను ఆపడంలేదు.

అక్కకు కూడా బాగా నచినట్టువుంది…. అలాగే పది నిమిషాల నాకాను.. అక్క కూడా మెల్లిగా ములుగుతుంది తన పైట జారిపోయింది కూడా చూడడం లేదు.. కానీ అక్క సళ్ళు సరిగ్గా నా నోటికి దగ్గరగా వున్నాయి.. వాటిని కూడా చిక్కలని వుంది.. కానీ ఇన్ని రోజులు అక్కను ముద్దు పెట్టుకున అక్క ఏమి అనలేదు కానీ సళ్ళను ముట్టుకుంటే మాత్రం కచ్చితంగా కోపడుతుంది…. ఎందుకంటే ఆడవాళ్లకు వాళ్ళ సళ్ళు ముట్టుకుంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది….. ఇంకా అక్క నన్ను లేపింది ఇంకా నేన్ను విపిన తన చీర కుచ్చెళ్లు.

ఇంకా పైట సర్దుకుంది.. కానీ నా దృష్టి మొత్తం అక్క సళ్లపైనే వుంది… అక్క నన్ను చూసి ఎరా ఆలా చూస్తున్నావు వాటిపైనకూడా నీ కన్ను పడిందా. అంది..

ఎరా నీకు నా సళ్ళు నచ్చాయ.. అని అడిగింది అక్క.. అవును అక్క నాకు నీ సళ్ళుకూడా కావాలి అని అగిగాను.. సరే రా మరి ఆలా దూరంగా కుర్చుంటే ఏల వచ్చి నా వొళ్ళో పడుకో అంది.. నేను పడుకోగానే అక్క తన జాకెట్ విప్పేసి ఒక సన్ను ను నా నోటికి అందించింది.. నేన్ను చీకుతూ ఇంకో సన్నును పిసుకుకుతున అక్క తన పిల్లలు కు పాలు ఇస్తునట్టు నా తలను నిమురుతూ ఒరేయ్ కొంచెం గట్టిగా పిసకరా అని అక్క ములుగుతుంది.. నేను అక్క సళ్ళను మర్చి మర్చి చీకుతున్నాను.. ఆలా గంట సేపు చీకాను… ఒరేయ్ ఇంకా వదలరా.. చూడు నా సళ్ళు ఎర్రగా ఎలా అయ్యాయో.అంది నేన్ను కూడా వదిలేసాను…..కానీ నేను ఇంత చేస్తున్నా అక్కకు నాపై కోపం రావడం లేదు ఎందుకు??

అక్క నిన్ను ఒకటి అడుగుతా నిజం చెప్పాలి.. ఆడగా రా అంది అక్క…. అక్క నిజం చెప్పు నన్ను చుస్తే నీకు అసహ్యం. కోపం రావడం లేదా. నేను ఎం అడిగిన ఇస్తునావు.. నిజంగా ఇవ్వని నువ్వు ఇష్టంతోనే చేస్తున్నావా లేకపోతే. నేన్ను బాధపడతానని చేస్తున్నావా అని అడిగాను…. ఐన నీకెందుకు ఇలాంటి డౌట్ వచ్చింది రా సరే చెప్తా విను. ఇవని నేన్ను ఇష్టం తోనే చేస్తున్నాను.. నువ్వు ఎలాంటి అనుమానాలు పెట్టుకోకు.. నీకు నన్ను ఎమ్ చేయాలనిపిస్తే అది చై నేన్ను ఎం అనుకోను..

నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను కదరా నీ సంతోషమే నా సంతోషం అని. నీ సంతోషం కోసం ఏమైనా చేస్తా. దేనికైనా తెగిస్తాను.. నువ్వు ఎం కోరిన అది నీకు దక్కి తీరాలి లేకపోతే నాకు మనశ్శాంతి వుండదు నాకు.. నువ్వు భాద పడితే నేన్ను అసలు చూడలేనురా అని నన్ను కౌగిలించుకొంది…. అక్క నిజం చేపన్న నువ్వు రోజు నాపై వున్న పిచ్చి ప్రేమ వలన.. సైకో దానిలా తయారు అవుతున్నావు… అవును రా నాకు నీపై వున్న ప్రేమ పిచ్చి అంటే నేన్ను సైకోనే.. ఐతే ఏంటి నాతో ఉండవా…
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అక్క ఎందుకె నేనంటే అంత ఇష్టం నీకు.. ఏమో రా నాకూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది నువ్వంటే నాకు ఎందుకు ఇంత ఇస్తామని… ఒరేయ్ నాకు తెలిసి మనం పోయిన జన్మలో లవర్స్ ఐన లేకపోతే మోగుడూపెళ్లాలం ఐ ఉంటాము…
కానీ ఈ జన్మలో అక్క తమ్ముడు గా పుట్టాము కానీ మన ప్రేమ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది అనుకుంట…ఐన ఇంకా నను సుఖపెటేవల్లు ఇంకెవరు ఉన్నారా.. ఇంకా నాకు సుఖపడే రాత ఆ దేవుడు నా తలరాత లో రాయలేదురా. అందుకే నా మొగుణ్ని తెసుకేలడు ఆ దేవుడు.
నువ్వు నన్ను కోరుకుంటున్నావని నాకు తెలుసు ఇంకా నా అందం వెస్ట్ కాకుండా నన్ను అనుభవి౦చే ..హక్కు కేవలం నా మొగుడుకి. లేదా నా ప్రాణం ఐన నా ముద్దుల తమ్ముడుకి మాత్రమే నా ఒంటిపై చేయి వేసే హక్కు వుంది. ఇంకెవరికి నా ఒంటిపై హక్కు లేదు…అందుకే రా నువ్వు నన్ను. ముద్దు పెట్టుకున్నా . నన్ను ఇంకేం చేసిన నాకు నీపై కోపం రాదు..అందుకే నాకూ ఇంకా పెళ్లి చేయోద్దని నీతో మాట తీసుకున్నాను ఇంకా నా మొగుడు ఎలాగూ లేడు.. ఇంకా నా అందాలని నా తమ్ముడుకి మాత్రమే సొంతం.. ఇంకా నేన్ను నీ సొంతం రా నీ ఇష్టం నన్ను ఏమైనా చేసుకో.. ఇంకా నీ మనసులో వున్న బయలని తీసేయ్…
అక్క ఆలా అనేసరికి నిజ0గానే నాకు ఏడుపు వచ్చి అక్కపై కూర్చొని గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఏడుస్తున్న…. అక్క నిజ0గా నేనంటే నీకు ఇంత ఇష్టం అని నాకు తెలియదు… అక్క ఇంకా నన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెల్లకే.. ఇంకా నిన్ను విడిచి ఒక నిమిషా౦ కూడా నేన్ను బతకలేను.. ఐ లవ్ యూ అక్క.. అక్క నిన్ను ఇంకా నీకు జీవితంలో ఏ కష్టం లేకుండా చూసుకుంటాను.. అని ఏడుస్తునాను… పిచ్చి వెదవ నాకు తెలియదా రా ఈ అక్కంటే నా తమ్ముడి కి ఎంత ఇష్టంమో.. ఏడవకు రా నేన్ను నిన్ను వదిలి ఎక్కడికి పోను. నా ప్రాణం వునంతా వరకు నీతోనే వుంటా సరేనా… ఇంకా ఊరుకో రా న్నా తమ్ముడు ఏడిస్తే నేన్ను చూడలేను.. అని నా కళ్ళు తునిచ్చి తన గుండెలపై పడుకోబెట్టుకుంది.. నేన్ను అలాగే ఏడుస్తూ నిద్ర పోయాను…
ఇంకా రోజు అక్క పెదాలను సళ్ళను చికుతూ పిసికేస్తూ.. రోజు నేన్ను అక్క ఎంజాయ్ చేసేవలం….. అక్క రోజు రాత్రి జాకెట్ వేసుకోవడం మానేసింది… రోజు తన సళ్ళని చీకేస్తూ నా నోట్లోనే పెట్టుకొని చీకితు పడుకొనేవాని….. ఇంకా రోజు ఇద్దరం కలిసే స్నానం చేసే వాళ్ళం…
ఇంకా అక్క తనకోరికలను నాతో తెర్చుకొనేది …… ఇంకా ఎప్పటిలాగే భోంచేసి అక్క జాకెట్ విప్పేసి తన సళ్ళను నా నోట్లో కుక్కేది… ఒరేయ్ తమ్ముడు ఇలా రోజు నా సళ్ళను చీకి పిసికి. నా ప్రాణం తీసేబదులు.. చక్కగా పెళ్లి చేసుకొని నీ పెళ్లాన్ని దెంగొచ్చుకదారా…… లేదు అక్క నేను పెళ్లి చేసుకోను నా ప్రేమ నా అక్కకు మాత్రమే సొంతం అన్నను… అలా అనగానే నా నోట్లోంచి సన్నును లాకుంది……
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఒరేయ్ ఎందుకు రా పెళ్లి చేసుకోను అంటున్నావు.. నీవు నీ పెళ్లాం పిల్లలు నా ముందు సంతోషంగా వుండాలని. రోజు కళలు కంటున్నాను… నీ పిల్లలను కూడా నేనే పెంచాలని ఎంత ఆశ పడ్డానో తెలుసా… నీకు పెళ్ళైతే నీ పెళ్ళాం కడుపునా మల్లి మన అమ్మానాన్న పుడతారని ఎంత ఆశ పడ్డానో తెలుసా… అక్క ఇంకా నా పెళ్ళి గురించి మర్చిపో నేను పెళ్ళి చేసుకోను ….
ఒరేయ్ అలా మాట్లాడకు రా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే మన ఇద్దరి తోనే మన వంశం మొత్తం నాశనం అవుతుంది. అలా ఈపాటికి నేన్ను జరగనివ్వను… ఒరేయ్ పెళ్ళి చేసుకోకపోవడానికి కనీసం నాకు నీ ప్రాబ్లెమ్ ఏంటో చెప్పారా… సరే అక్క విను చెప్తా.. మన పక్క వీధిలో నా ఫ్రెండ్ కిష్ణ వున్నాడుకదా… అవును వున్నాడు అయితే.. వాడికి పెళ్ళై నెల రోజులు అవుతుంది… కానీ వాళ్ల కోడలు పెళ్ళైన రెండు వారాలకే వాళ్ళ అత్తా మామలను ఇంట్లోంచి గెంటేశారు… కానీ వాడు వాణి పెళ్ళానికి సపోర్ట్ చేసాడు… ఐన మీ ఆడలకు ఇదేం భూదే.. తల్లిదండ్రులు నుంచి వాళ్ళ కొడుకుని ఎలా దూరం చేస్తారు. అందరితో కలిసి ఉండొచ్చు కదా… అది చూసాక నాకూడా పెళ్ళయాక నా పెళ్ళాం మాటలు విని నిన్ను ఇంట్లోచి గెంటేస్తానేమో అని భయం వేసింది.. ఇంకా నాకు పెళ్లి కాకున్నా పర్వాలేదు.. నా అక్కను విడిచి ఉండలేను అని పెళ్లి చేసుకోవద్దని డిసైడ్ ఆయను…. ఒరేయ్ అందరు ఆడవాళ్లు ఆలా వుండరు రా.. అక్క ఇంకేం మాట్లాడకు నేను పెళ్లి చేసుకోను అంతే.. అని నేన్ను పడుకున్నాను కానీ అక్క రాత్రి మొత్తం మేల్కొనే వుంది……
ఇంకా నేన్ను ఉదయానే లేచాను.. అక్క వంటింట్లో వంట చేస్తుంది… అక్కను వెనకనుండి వాటేసుకొని గుడ్ మార్నింగ్ అక్క అన్నను.. కానీ అక్క నాతో మాట్లాడలేదు…… నాకు తరువాత తినిపించింది….
కానీ అక్క తినడం లేదు.. అక్క ఏమైంది ఎందుకు తినడం లేదు తిను అక్క అని బ్రతిమాలాడాను…… ఒరేయ్ నువ్వు పెళ్ళి చేసుకుంటా అనే వరకు నేన్ను పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా తాగాను ఇంకా నీ ఇష్టం.. అని పంతం పట్టుకొని కూర్చుంది.. ఒరేయ్ నేన్ను నీకంటే రెండేళ్లు పెద్దదని నీకే అంత పంతం వుంటే నాకెంతుండాలి… అని కూర్చుంది.. సరే అక్క నీకు నేన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతేకదా. సరే చేసుకుంటాను.. ఇప్పుడైనా తిను.. నిజంగానే రా తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకుంటావా. మా మంచి తమ్ముడు అని కౌగిలించుకుంది… ఇంకా అక్క అన్నం తింది…
కానీ అక్క నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి నువ్వు.. ఏంట్రా అది.. నాకు ఒక అమ్మాయి నచ్చింది నేను తనను మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటా.. ఒరేయ్ నాకు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే అంతే చాలు.. ఆ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే తనను నీకిచ్చి పెళ్ళి చేస్తా నీకు మాట ఇస్తున్న అంది అక్క చాలా థాంక్స్ అక్క అని తనను కిస్ చేసి ఆఫీసు కు బయలుదేరాను….. ఇంకా సాయంత్రం వచ్చి.. ఫ్రెష్ ఐ అక్క నేన్ను సోఫాలో కూర్చున్నాము…
సరే అక్క నేన్ను చెప్పేది విను.. నేన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకొనేది ఎవరినో కాదు అది నిన్నే.. అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకుంది నన్న.. ఒరేయ్ తప్పురా ఎం మాట్లాడుతున్నావా నీకు అర్థం అవుతుందా.. నేన్ను నీ అక్కను రా ఎక్కడైనా అక్కను పెళ్లి చేసుకుంటారా ఎవరైనా.. నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే. ఈ సమాజం. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రా..
అక్క నేన్ను చెప్పేది ప్రశాంతంగా విను.. తరువాత నీ ఇష్టం… అక్క నీకంటే నన్ను ఎక్కువగా ఎవరు ప్రేమించారు..ఏ మగాడైనా తనను ప్రాణంగా ప్రేమించే అమ్మాయి రావాలని కోరుకుంటాడు.. నాకు తెలిసి నీకంటే ఏ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించాధు ణువంటే నాకూడా చాల ఇష్టం అది నీకూడా తెలుసు.. ఇంక అక్కను పెళ్లి చేసుకోవద్దని ఎ మతంలో చెప్పలేదు.. అక్కను పెళ్లి చేసుకోవద్దని ఎలాంటి రూల్స్ లేవు.. ఇంకా సమాజం గురించి అంటావా నువ్వు నేన్ను అక్క తమ్ముడు అని మనం చెప్పేదాకా ఎవరికీ తెలియదు.. ఇంకా పకింటోలా గురించి అంటావా. మహా అయితే పది రోజులు మాట్లాడుకుంటారు.. తరువాత ఎవడి బతుకు వాడిది….. అక్క ఒక మాట చెప్తా విను.. ఎపుడు మన సంతోషం కోసం మనం బతకాలి కానీ పకింటోలా కోసం సమాజం కోసం బగతకకూడదు……… నేన్ను నీకోసం ఎం చేయడానికైనా సిద్ధమే….
అక్క నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు…. అక్క నాకు నిన్ను దెంగాలని వుంది అని అడిగితే ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా నాతో దే0న్గిచోకడానికి సిద్ధంగా ఉంటావు… కానీ ఆలా నిన్ను అనుభవించడం నాకూ ఇష్టంలేదు.
అలా నిన్ను అనుభవిస్తే అది మనకు అక్రమసంబంధం అవుతుంది..నీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు రోజు ఎవరికైనా దొరికిపోతామేమో అని భయం భయంగా నిన్ను దెంగడం నాకు ఇష్టం లేదు…అలా నేను నువ్వు దెంగిచుకున్నా ఎప్పటికైనా అందరికీ తెలుస్తుంది.. అప్పుడు అందరూ నిను తమ్ముడితో అక్రమ సంబంధం పెటుకున్నదని. నా అక్కాను ఎవరూ వేలెత్తి చూపించకూడదూ..
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అందుకని నిన్ను పెళ్లి చేసుకొని శాశ్వతంగా నా సొంతం చేసుకోవానుకొంటున…. కానీ అక్క మన పెళ్లితో మన ఇద్దరి కోరికలు తీరుతాయి.. నేన్ను నీకు పెళ్లి చేయాలి అనే కోరిక అలాగే నాకు పెళ్లి చేయాలనే నీ కోరిక ఇద్దరి తీరుతుంది.. కానీ అక్క నాకు నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించలని. చాలా ఆశగా వుంది అక్క.. ఇంకా అక్క నేన్ను చెపాల్సి0ది చెప్పాను . ఇంకా నీ ఇష్టం.. నిన్ను బలవంతం చేయను… నాకు నువ్వు ఎం డెసిషన్ తీసుకున్న ఒకే.. ఇంకా మనం అక్క తమ్ముడులా ఉందామా లేకపోతే పెళ్ళి చేసుకొని ఒకరి కోసం ఒకరం బతుకుదామా… అనేది నీ ఇష్టం… అని చెప్పేసాను.. అక్కకు కొంచెం ఆలోచించుకోడానికి టైం ఇచ్చాను…
ఇంకా అక్క బయటకు వెళ్ళడానికి తయారు అవుతుంది.. ఒరేయ్ తమ్ముడు నాకు డబ్బులు కావాలి అని అడిగింది.. సరే అని నా క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చాను.. ఎక్కడికి అక్క నేన్ను రావాలా.. వద్దు రా నేను మాత్రమే వెళ్తాను. అని వెళ్ళింది….. ఇంకా అక్క ఇంటికి వచ్చాక తినేసి ఇద్దరం పడుకున్నాము….. పొద్దునే అక్క నన్ను లేపింది.. హ్యాపీ బర్త్డే అక్క అన్నను నీకు ఇంకా నా బర్త్డే గుర్తు వుందా సారీ అక్క మర్చిపోయాను.. సరే థాంక్స్ రా లేచి తయారు ఆవరా.. గుడికి వెళ్దాం అంది సరే అని. నేన్ను రెడీ ఆయన్ను. అక్క అక్క అగు నేను నీకోసం బర్త్డే గిఫ్ట్ కొనను. అని నేన్ను కోన చీర ఇచ్చాను…..చాలా బాగుంది రా థాంక్స్ అంది.. అంతేనా అక్క అన్నాను.. సారీ ర అని నా పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది.. అక్క ఈ చీర కట్టుకో అన్నాను.. సరే అని నేన్ను ఇచ్చిన చెర కట్టుకుంది…అక్క చాల అందంగా వున్నావే.. అని తన నుదిటిపై ముద్దు పెట్టుకున…
పదరా గుడికి వెళ్దాం అని నేన్ను అక్క బైకుపై గుడికి వెళ్ళాం.. ఇద్దరం దేవుని మొక్కుకున్నం…. అక్కడ పూజారి హారతి పళ్లెం లో ఒక తాళి వుంది అక్క వెంటనే ఒరేయ్ తమ్ముడు ఆ తాళి తీసుకొని నా మెడలో కట్టారా అంది.. నిజంగాన అక్క అవును రా ఈ రోజు మనం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాము.. అక్క ముందే నాకు చూపొచ్చు కదా.. ఎం లేదు ర నీకు సర్ప్రైజ్ ఇందామని చెప్పలేదు… చూడు నీ మొహం అంతా ఎంత సంతోషంగా ఉందొ.
నీ మొహంలో ఆ సంతోషం చూడాలని చెప్పలేదు…. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు రా నా మెడలో మూడు ముళ్లు వేయరా… ఇంకా నేన్ను అక్క మెడలో మూడు ముళ్లు వేసాను తన నుదిటిపై బోటు పెట్టాను.. నాకు ఇంకా నమ్మ బుద్ధి కావడం లేదు… ఇంకా నేన్ను అక్క ఇంటికి బయలు దేరాము……. తమ్ముడు వెళ్లి పువ్వులు ఇంకా స్వీట్స్ తీసుకు రారా ఈ రోజు మనకు శోభనం… ఎమ్ అదృష్టం రా నీది నా birthday రోజు నా పూకును దెంగుతున్నావు.. సరే అని ఇంకా అక్క చేపినవి అని తీసుకువచ్చాను… అక్క మా బెదురూమ్ ఆరెంజ్ చేస్తుంది…. ఒరేయ్ స్నానం చేసి. రూంలో వుండు నేన్ను తయారు ఐ వస్తాను.. నేను రూమ్ చూడగానే చాల అందంగా డెకరేషన్ చేసింది అక్క.. ఇంకా. అక్క ఎపుడు వస్తుంది .. ఎలా తయారు అవుతుంది.. అని ఆతృత తో చూస్తినా.. అక్క పాల్ల గ్లాస్ తో లోపలి వచ్చింది అక్కను చుడగానే నాకు మతి పోయింది..
అక్క చాల అందంగా వుంది.. ఒరేయ్ అలానే చూస్తావా నన్ను లోపలి తీసుకెళ్తావా అంది.. అక్కను మంచం దగ్గరికి తెసుకేలను… అక్క మంచంపై కాదు నా వొళ్ళో కూర్చో అక్క అన్నాను అలాగే అక్క నా తోడాలపై కూర్చుంది… పాలు తాగారా అంది. అక్క నువ్వు పాలు తాగి నీ నోట్లోంచి నా నోట్లోకి పోయి అక్క అన్నను.. అభో నీకు చాలా ఆశలు వున్నాయి రా అని అక్క పాలు తాగి నా నోట్లో పోసింది… అక్క పెదవుల నుండి జారుతున్న పాలను అక్క పెదాలను మొత్తం నాకుతున్న.. అక్క కూడా నా పెదాలను వదలకుండా ఒకరి ఎంగిలి ఒకరం జురుకుంటున్నం.. ఆలా మా ఇద్దరి మధ్య ముద్దుల దాడి అయింది.. అలాగే అక్క సళ్ళను పిసుకుతున్నాను… ఇంకా అక్క నేన్ను ఒకసారి బటలు మొత్తం విప్పేసి. ఇష్టం వాచినట్టు ముద్దులతో మునిగి పోయాము….
💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఇంకా అక్క నన్ను పడుకోబెట్టి. నా మొడ్డ చీకడానికి రెడీ గా వుంది.. నా మొడ్డను పట్టుకొని కిందికి మీదికి ఆడిస్తుంది.. ఒరేయ్ తమ్ముడు ఆరోజు నీకు స్నానం చేయించేటప్పుడు నీ మొడ్డను చూసాకా అప్పటినుండి నీ మొడ్డను చికాలాని నాకు చాలా కోరికగా ఉండేది కానీ నువ్వు ఎం అనుకుంటావో అని అడగలేకపోయా… కానీ ఇపుడు ఈ మొడ్డ నా సొంతం. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు చీకుతాను అని తన నాలుకతో మొడ్డను నాకుతూ ఒక సరిగా మొడ్డ మొత్తం నోట్లోకి తీసుకుంది.. అలా చాల సేపు చికింది…
ఒరేయ్ తమ్ముడు నా పూకు నాకరా. సరే అక్క అని అక్క పూకు నాకడం మొదలు పెట్టానుఅబ్భా ..తమ్ముడు…ఆమ్ మ్మ.అలాగే హు..నాకు..నాకరా . నీ అక్క పూకు నాకరా. అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉంది రా నీవు నాకుతుంటే..మ్ మ్ మ్ మ్ . అబ్భా ..తమ్ముడు… నీ ఆక్కగొల్లి మీద నాలికను అలాగే ఆడించారా .
.ఉమ్ .. గొల్లిని నోట్లికి తీసుకోని చప్పరించరా. అమ్మామామామా…ఉస్ అబ్బ్బా…పూకు నిలుపు పెదాలను క్రింది నుండి పై వరకు నాలుకతో నాకరా..ఓహ్హోహో..ఉప్ ఉప్.. ఇప్పుడు పూకుబొక్కలోకి నీనాలుకను లోపలికంటా జొనిపి అడించ రా .ఊరే నా పూకు రసాలు జుర్రుకో
ఒరే తమ్ముడు. కట్టుకున్న మొగుడికన్నా స్వంత తమ్మునితో పూకు అరిగేలా నాకించుకొని, పూకులో తమ్ముని మొడ్డను దూర్చుకొని దెంగించుకుంటుంటే…పూకు దూల తీర్చుకుంటుంటే.. అబ్బా..ఎంత సమ్మగా ఉందో!…ఒరేయి తమ్ముడు త్వరగా నీ పూకు నాకుడు ముగించి, పూకు దెంగుడు పని మొదలు పెట్టారా. ఇప్పటికే నీనాకుడుకు నాకు మూడు సార్లు అయ్యింది.ఇక నీ ఆక్క పూకు నిండుగా నీబారు మొడ్డను దూర్చి నాపూకుదూల తీరేలా దెంగరా…నీ మొడ్డకై నాపూకు… నీఅక్క పూకు అవురామని ఎదురు చూస్తున్నది. నన్ను ఇంకా చంపకు. తొంద రగా దెంగు…త్వరగా మీదకు వచ్చి దెంగరా బాబు.. దెంగు. నీ అక్క పూకు జిల చల్లార్చు.. అమ్ మా..అబ్బాఅ. మ్ మ్ నాకరా… నాకు.. ఒరేయ్,ష్ష్ ష్ ష్..అబ్బా.. అమ్మా…మ్ మ్ మ్ నాకు అయిపో వచ్చిచ్చిచ్చిచ్చింది దీదీదీ. అమ్మా మామామామా..అయ్యిపోయిందిరోరోరోయ్. ”అంటూ గట్టిగా మూల్గింది.
ఇంకా నా మొడ్డను అక్క పూకుపై రాస్తున్న ఒరేయ్ చెంపకు రా ఇంకా నా మొడ్డను పూకులోకి తోసాను.. కానీ కొంచమే లోపలికి వెళ్ళింది… అక్క నీ పూకు టైట్ గా వుందే ఒరేయ్ సంవత్సరం మొత్తం నన్ను ఎవరు దేంగ లేదు కదరా. అందుకే టైట్ గా వుంది.. నీ మొడ్డను బయటకు తీసి కొంచం గట్టిగా తోయ్యర.. అంది.. నేను ఇంకా నా మొడ్డను గట్టిగా పూకులోకి తోసా అంతే నా మొడ్డ మొత్తం అక్క పూకులో దూరింది… అభ తమ్ముడు నీ మొడ్డను అలానే కొంచం సేపు పూకులోనే ఉంచారా.. తమ్ముడు నీ మొడ్డ నా పూకులో సరిగా సరిపోయింది రా.. ఒరేయ్ ఇంకా దెంగరా. ఈరోజు నా పూకు చినిగి పోవాలి ఇంకా అక్కను స్పీడ్ గా దెంగడం స్టార్ట్ చేశా….. అభ తమ్ముడు ఎం దేన్గుతున్నావు రా… ఇంకా నేన్ను స్పీడ్ పెంచి అక్క పూకులో నా రసం మొత్తం కార్చుకున. . ఇంకా రాత్రి మొత్తం అక్క నన్ను నిద్ర పోనివ్వలేదు.. తెల్లవార్లూ నాతో దెంగించుకుంది….. ఇంకా నేను ఆఫీస్ కి పది రోజులు సెలవు పెట్టాను… ఇంకా అక్క నేన్ను మా ఇంట్లోంచి బయటకు రాకుండా ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అక్కను దేన్గుతూనే వున్నా….
ఇంకా అక్క రోజు దేవునికి పూజ చేస్తూ ఉండేది….. ఒకసారి అడిగాను ఎందుకు అక్క రోజు పూజ చేస్తున్నావు అని అడిగా… అంతగానం దేవుని ఎం కోరుకుంటున్నావు అని అడిగా… తమ్ముడు మన అమ్మ నాన్న నా కడుపునా ఒకేసారి పుట్టాలని దేవుని కోరుకుంటున్నాను రా.. ఒకే సారి ఎందుకు అక్క ఒకరి తరువాత ఒకరు కందములే…లేదు రా నాకు ఇద్దరు ఒకేసారి పుట్టాలి.. కానీ అక్క కవలలు అంటే మన చేతుల్లో లేదు… అందుకే రా ఆ దేవుడికి మొక్కుతున్న…… ఒక నెల తరువాత అక్క pregnant అయింది…. నేన్ను అక్క డాక్టర్ దాగరకు చెకప్ కోసం వెళ్ళాము. అక్కడ డాక్టర్.. స్కాన్ చేసి కంగ్రాట్స్ మీకు ట్విన్స్ పుట్టబోతున్నారు అని చెప్పారు.. మా అక్క బాధను దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు అనుకుంట మా అక్క కోరికను తెరిచాడు… కానీ అక్కకు మాత్రం చాల సంతోషంగా ఉంది….. ఇంకా ఎనిమిది నెలల తరువాత అక్కకు ఒకేసారి కొడుకు కూతురు ఫుటరు… ఒరేయ్ చూడరా మన అమ్మానాన్న మనకు మల్లి పుట్టారు. అని అక్క చాల సంతోషంగా ఉంది……. ఇంకా నేన్ను అక్క పిల్లాపాపలతో సంతోషంగా మా జీవితాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము.

💘 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు