Skip to content

అక్క అందాలు మొత్తం నావే I ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం

అక్క అందాలు మొత్తం నావే I ( అక్క కోసం ) | తెలుగు శృంగారం

ఇందులోని కథ, కథనం, పాత్రలు అన్ని కల్పితం, ఎవ్వరిని ఉద్దేశించి వ్రాసినది కాదు. కుటుంబసభ్యుల మధ్య సంబంధంతో కూడిన సెక్సు కథ మీ ముందుకు తేబోతున్నాను. ఇది. అక్క తమ్ముడు మధ్య ఉన్న లైంగిక సంబంధాన్ని పచ్చి బూతులతో వ్రాయడం జరిగినది. కావున ఇలాంటి ఇన్సెస్ట్ కథ చదవడం ఇష్టం లేని వారు ఈ పేజీ నుండి తప్పుకోడి. ఇష్టమైన వారే చదవండి. ఆపైన నన్ను తిట్టవద్దు.

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాజ్. Age 23 ఇంకా అక్క పేరు. శ్రీలత age 25. మా అక్క చాల అందంగా ఉంటుంది.. మా అక్కకు నేనంటే ప్రాణం నన్ను ఒక నిమిషం కూడా వదిలి ఉండదు.. నాకు మా అక్క అంటే చాల ఇష్టం… నిజం చెప్పాలంటే మా అక్క నాకు అమ్మ లాంటిది…
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మా అమ్మ నాన్న ఒక కార్ ఐసీడెంట్స్ ఇద్దరు చనిపోయారు.. అప్పటి నుండి అక్కే కుటుంబ భారాన్ని మొత్తం తనపై వేసుకుంది. అప్పుడు అక్క age 17 సంవత్సరాలు… చిన్న వయసులోనే చాల పెద్దా భాద్యత తీసుకుంది… మాకు ఆస్తి బాగానే ఉంది కనుక. మాకు మనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా లేవు.. కానీ బంధువుల నుండే మాకు ప్రాబ్లమ్స్.. చినవాళ్లమని మా నుండి ఆస్తి కోటేయాలని చూసేవారు….. మా అక్కకు ధైర్యం చాల ఎక్కువ.. కనుక వాళ్ళను దాగరకు కూడా రానిచ్చేది కాదు…

కానీ అక్కకు మా అమ్మ నాన్న car accident ఎఫెక్ట్ తన మనసుపై బాగా పడింది.. అందుకని నన్ను ఒంటరిగా ఎక్కడికి పంపేది కాదు… ఆఖరికి కాలేజీ కి కూడా తానే డ్రాప్ అండ్ పికప్ చేసుకునేది…. ప్రతీ క్షణం నా వెంటే వుండేది.. మా అక్కకు భయం నేన్ను కూడా తనను వదిలేసి ఫోతానని… మా ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్కడికి వెళ్లనిచ్చేది కాదు.. కానీ నాకు మాత్రం ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేయడమంటే చాల ఇష్టం… నాకు మా అక్కపై అప్పుడప్పుడు చాలా కోపం వచ్చేది… కానీ తనకు కూడా నేన్ను తప్ప ఇంకెవరు వున్నారు అని సర్ది చెపుకొనేవాని… మా అక్కకు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు… అందుకని ఈ విషయం ఐన నాతోనే చెపుకొనేది… కానీ అక్కను నేన్ను ఎం అడిగిన కాదనకుండా ఇచ్చేస్తుంది…. అక్క రోజు తానే నాకూ తినిపింఛేది ఆఖరికి నన్ను తనతోనే పాడుకోబెట్టుకొనేది…

ఇంకా నేన్ను కూడా అక్కను ఇబంది పెట్టేవాని కాదు… బాగా చదివి మంచి జాబ్ చేస్తున్నాను…. త్వరగానే నేన్ను సెట్టిల్ ఆయను…. ఇంకా అక్కకు మంచి సంబంధ౦ చూసి పెళ్లి చేశాను…. కానీ అక్కకు మాత్రం తాను లేకుండా నేన్ను ఎలా ఉంటానని.. కానీ అక్కకు పెళ్లి చేసుకుందనే మాటే కానీ ప్రాణం మొత్తం నాపైనే వుంది.. ఎందుకంటే నన్ను వదిలి ఒక నిమిషం కూడా వుండేది కాదు….
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
కానీ అక్క రోజు గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటుంది… ఎలా వున్నావు రా అడుగుతుందేధీ… అలా ఆరునెలలు గడిచినా తరువాత మా బావ కూడా చనిపోయాడు..

బావ చనిపోయిన పది రోజుల తర్వాత అక్కను నాతో కొని రోజులు పెటుకుందామని వాళ ఊరుకి బయలుదేరాను….. అక్క అంటూ లోపలి వెళ్ళగానే మా అక్కను వాళ్ల అత్తామామ దరిదాపు ముండా నీ వల్లనే మా కొడుకు చనిపోయాడని కోడుతున్నారు.. అది చూసి నాకు చాలా కోపంగా పెద్దవాళ్లు అని చూడకూండా బెల్ట్ తో వాళ్ళ తోలు వుడేలా కొట్టాను. అక్క నన్ను ఆపింది లేకపోతే వాళ్ళను అక్కడే చంపేవని. ఇంకా మా అక్కను శాశ్వతంగా నాతో తీసుకెళుతున్న మీ చావు మీరు చావండి.. అని అక్కను నాతో మా ఇంటికి తెసుకేలను
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఇంకా అక్క నేన్ను మా ఇంటికి వచ్చాము.. అక్క నేను మా బెడ్ రూమ్కీ వెళ్ళాము.. అక్కకు మంచినీళ్లు తెచ్చి తగు అక్క అన్నాను.. ఇంకా అక్క వెంటనే నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఏడుస్తుంది.. ఎంత గట్టిగా అంటే నాకు ఊపిరి అండడంలేదు. అపుడే నాకు అర్థం అయింది అక్క చాల భయపడింది.. తనను చాల భాద పెట్టారని నాకు అర్థం అయింది.. అక్క వీపు మొత్తం వాతలు వున్నాయి. అది చూసాక నాకు ఏడుపు వచ్చింది… ఒరేయ్ తమ్ముడు ఇంకా నన్ను అక్కడికి పాపకు రా. నేన్ను నీతోనే వుంటాను. ఎక్కడికి వెళ్ళాను అంది… అక్క నువ్వువెళతా అన్న నేన్ను నిన్ను పంపాను. ఎప్పటికీ నాతోనే ఉండిపో శాశ్వతంగా అన్నాను.. ఆలా అనగానే అక్క నా మొహం అంత ముద్దులు పెటింది.. నువ్వు నా బంగారం రా తమ్ముడు అంటూ. అలాగే నాపైన పడుకొంది.. నేన్ను కూడా అక్కను కౌగిలించుకొని పడుకున్నాను..

ఒరేయ్ తమ్ముడు లేవరా ఎంత సేపు పడుకుంటావు అని నిద్ర లేపింది అక్క వెళ్లి ఫ్రెష్ ఆవు టీ తెస్తాను అంది. నేన్ను ఫ్రెష్ ఐ సోఫలో కూర్చొని టీవీ చూస్తునాను.. ఇదిగో తీసుకోరా అని టీ ఇంచింది అక్క…. తమ్ముడు రారా వచ్చి నా వొళ్ళో పడుకోరా . నీకు ఇష్టం కదరా నా వొళ్ళో పడుకోవడం. అంది.. ఎనలైంది రా నిన్ను వొళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని.. నాకు పెళ్లిందేకాని నా మనసు మొత్తం నీ మీదే ఉంటుంది రా అని నా తలపై చేయి వేసి జుట్టును నిమిరేది….. అవును అక్క నాకూడా ఇంట్లో ఒకని ఉండాలంటే భయంగా ఉండేది… ఇంకా భయం ఎందుకు రా నేన్ను వచ్చగా నా ప్రాణం ఉండగా నీకేమి కనివ్వను సరేనా అని ముద్దు పెట్టుకుంది.. కానీ తమ్ముడు ఇంకా అక్కడికి నన్ను పంపావుకదా. పంపాను అక్క.. ఇంకా ఇక్కడే ఉండిపో.. ఆ మాట చాలురా తమ్ముడు నీకు నేన్ను నాకు నువ్వు అంతే చాలు ఇంకా మనకు ఎవరు వద్దు.
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
సరే రా నైట్ కు ఎం చేయమంటావు. అక్క నీకు. చికెన్ అంటే ఇష్టం కదా నేను వెళ్లి చికెన్ తెస్తాను అదే వండు.. సరే. అంది.. ఒరేయ్ రారా వచ్చి తిను అని పిలిచింది అక్క. ఇంకా నాకు అక్క ఒక ప్లేట్లో వడి౦చింది .ఇంకా నేన్ను తినబోతుంటే ఎరా అపుడే పెద్దోడివి అయిపోయావ్. ఎపుడు నేనే కదా నీకు తినిపించేది. సారీ అక్క అలవాటు అయిపోయింది… సర్లే ఇదిగో తిను అని తినిపించింది.. ఇన్ని రోజులు ఎం తిన్నవో ఏమో చూడు ఎంత బక్కగా అయ్యావో. ఇంకా నేన్ను వున్నాగా నికు ఇష్టమైనవని వండి పెడతాను. రోజు నేనే నీకు తినిపిస్త అంది

ఇంకా అక్క నేను చాలా సంతోషంగా వున్నాము.. రోజు అక్కను బయటకు తెసుకేలేవని. వారానికి రెండు సినిమాలు. డిన్నర్ కు బయటకు తెసుకేలేవని.. షాపింగ్ కూడా ఆలా రోజు అక్కను ఒక నిమిషంకూడా భాద గుర్తుకు రాకుండా చేసేవాని.. నాకు ఆఫీస్ అయిపోగానే అక్క వొళ్ళో పడుకొని కబుర్లు చెప్పేవని… ఆలా ఆరు నెలలు గడిచినా తరువాత అక్క నాతో చాలా సంతోషంగా వుంది… కానీ నాకు మా అక్కను ఇలా విధవగా చూడడం ఇష్టంలేదు. మా అక్క సంతోషంగా వుండాలి దానికోసం ఏమైన చేస్తా ఐనా అక్క వయసు ఇంక 25 సంవత్సరాలే ఇంత చిన్న వయసులో తన జీవితం నాశనం కావడం నాకు ఇష్టం లేదు…
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
ఇంకా నేన్ను మల్లి అక్కకు పెళ్లి చేయాలి అనుకున్నాను.. రెండు మూడు సంబంధాలు చూసాను కానీ అక్కకు ఇది రెండో పెళ్లి కావడం వల్ల ఎవరూ ఒపుకోవడం లేదు… ఐన వదలకుండా సంభందాలు చూస్తునాను…. ఒక రోజు నేను ఆఫీస్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చాను. అక్క సోఫాలో కూర్చొని ఏడుస్తుంది… అక్క ఏమైంది ఎందుకు ఇపుడు ఏడుస్తునావు అని అడిగాను….. ఒరేయ్ అపుడే నేన్ను నీకు బరువైయన. నన్ను వదిలించుకుందాం అనుకుంటున్నావా.. చెప్పారా నేను నీకు భారం అయితే చేపు నా దారి నేన్ను చూసుకుంటాను ఇంకా నేన్ను ఈ ఇంట్లో ఉండను వెళ్ళిపోతాను అని ఏడుస్తుంది…

అక్క అక్క ఊరుకో అక్క నువ్వు ఏడవొద్దు నేను నిన్ను ఇలా చూడలేను.. ఐన నీకు నేన్ను చెప్పనా నువ్వు నాకు భారం ఆయావని. మరి ఎందుకు రా నాకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నావు… అక్క నిన్ను ఇలా విధవ గా చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు అక్క. ఏ తమ్ముడు ఐన తన అక్క విధవలా ఉండాలని కోరుకోడు. నాకు నువ్వు మల్లి పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా వుంటే అంతే చాలు నాకు.. నీ సంతోషం కోసం ఏమైనా చేస్తా. అంటే నీకు నేన్ను సంతోషంగా వుండాలి అంతే కదా అవును అక్క.. అయితే తమ్ముడు ఒక మాట చెప్తా విను.. నా సంతోషం ఎక్కడో లేదు రా అది నీ దగ్గరే వుంది.
నువ్వు నా పక్కనవుంటే అంతే చాలు ఇంకా నాకు ఏమి అవసరం లేదు.. నీ సంతోష౦ లోనే నా సంతోషం వుంది.. కానీ అక్క. ఇంకేం మాట్లాడకు చెప్పాను కదా నాకు నివ్వు. తప్ప ఇంకెవరు అవసరం లేదు..
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
నాకు మాట ఇవ్వరా ఇంకా నాకు సంభందాలు చూడనని… సరే అక్క నీ ఇష్టం. నీకు ఇష్టం లేని పనులు ఎపుడు చేయను…. థాంక్స్ రా తమ్ముడు అని నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది….. సరే పద తినడానికి అంది.. నాకు ఆకలిగా లేదు నువ్వు తిను అక్క అన్నాను.. మల్లి ఏమైంది రా ఎందుకు తినను అంటున్నావు.. లే లే తినడానికి అంది.. అక్క నేన్ను అన్నం తినాలంటే నువ్వు నా కోరిక తీర్చాలి ఆలా అయితేనే తింటాను.. లేకపోతే లేదు. చూడు అక్క నీ మాట ప్రకారం నీకు పెళ్లి చేయను అని నీకు మాట ఇచ్చాను.. అలాగే నువ్వు కూడా నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి. సరే రా నీకు మాట ఇస్తున్న నువ్వు ఎం కోరిన అది చేస్తా. బాగా ఆలోచించుకో అక్క అదీగాక మల్లి కాదనకూడదు… ఒరేయ్ ఇంకా నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు వున్నారు. నీకు తెలుసు కదరా నీ కోసం నేన్ను ఏమైనా చేస్తానని.. చెప్పారా…..
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు
అక్క నువ్వు ఇలా విధవ లా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకని. నువ్వు బోటు తలల్లో పువ్వులు ఇంకా మంచి చీరలు కట్టుకోవాలి నా కోసం అన్నాను… ఒరేయ్ తప్పు రా నేన్ను ఆలా తయారు అవ్వకూడదు ఎందుకంటే నాకు భర్త లేదు కదా నేన్ను ఆలా తయారు అవ్వకూడదు. 

ఇది కాకా ఇంకేమైనా అడుగు చేస్తా కానీ ఇలా నేన్ను చేయలేను… అక్క నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు నీ ఇష్టం నిన్ను బలవంతం చేయను కానీ నువ్వు ఆలా తయారు అయ్యే వరకు నేన్ను తినను. ఒరేయ్ అల్లా మొండి పట్టు పటకు రా సరే ఈ ఒక రోజు తయారు అవుతాను సరేనా.. అక్క ఈ ఒక రోజు కాదు ప్రతి రోజు అందంగా తయారు కావాలి. అలాగే నువ్వు నేన్ను బయటకు వెళ్లాలి… ఒరేయ్ కావాలంటే రోజు అందంగా తయారు అవుతాను కానీ ఇంట్లో మాత్రమే అది కూడా నీ కోసం మాత్రమే తయారు అవుతాను కానీ బయట మాత్రం ఇలా అందంగా తయారు అవును.. చూసే వాళ్ళు అందరు మొగుడు చనిపోయిన ఎలా సింగారించుకుని తిరుగుతుందో చుడండి అని అందరు నన్ను తిడతారు రా… సరే అక్క నాకోసం కట్టుకుంటా అంటున్నావు అదే చాలు నాకూ అన్నను..
💋 తెలుగు శృంగారం, తెలుగు దెంగుడు కథలు